ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ( 2020 και 2021 ) ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. ο Ποδηλατικός Αγώνας της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ. Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ( 2020 και 2021 ) ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. ο Ποδηλατικός Αγώνας της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «ΑΝΑΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ. Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

Σε συνέχεια επικοινωνίας πολλών αθλητών που επιθυμούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν εφέτος στον παραπάνω Παραδοσιακό Αγώνα Ποδηλασίας, αθλητική διοργάνωση του Σωματείου μας όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και το 2019 στα πλαίσια της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ, μολονότι δεν ήταν «ανεβασμένος» στο « καλεντάρι των Αγώνων Ποδηλασίας 2021 », το Σωματείο μας αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει και πάλι για τους λόγους της ματαίωσης.

Κατ’ αρχήν εκφράζουμε την λύπη μας για την μη διεξαγωγή και εφέτος του αγώνα αυτού, καθώς μάλιστα η ματαίωσή του ήταν και πάλι ανεξάρτητη της επιθυμίας μας. Θελήσαμε εκ νέου να τον διοργανώσουμε το 2021 και ζητήσαμε εγκαίρως με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2027/22-12-2020 έγγραφό μας, το οποίο αποστείλαμε προς την ΕΠΟΣΚ με κοινοποίηση στην ΕΟΠ, την εγγραφή του παραπάνω αγώνα  μας για τις 28/10/2021 στο Καλεντάρι Αγώνων ΕΟΠ του 2021 και την έγκριση της διεξαγωγής του, συναποστέλλοντας και το σχετικό έντυπο εγγραφής Αγώνα στο Αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ 2021. Ενημερωθήκαμε όμως από την ΕΠΟΣΚ ότι αποφάσισε την μη εισαγωγή του αγώνα μας στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα και από την ΕΟΠ μας κοινοποιήθηκε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2021 χωρίς να περιλαμβάνει τον Αγώνα αυτό του Σωματείου μας. Χωρίς λοιπόν την έγκριση διεξαγωγής του Αγώνα από την ΕΟΠ, η διεξαγωγή του αγώνα μας ήταν αδύνατη παρά την αντίθετη θέληση του Σωματείου μας. Ειλικρινά λυπούμεθα που στενοχωρούμε τους αθλητές που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό. Επιθυμούσαμε και επιθυμούμε να διοργανώσουμε τον αγώνα αυτό και είμαστε σε θέση να καλύπτουμε ό,τι απαιτείται και από τις νέες συνθήκες, όπως να τηρούμε τα Υγειονομικά πρωτόκολλα των Αγώνων. Δεν μπορούμε όμως να επιβαρυνθούμε με πρόσθετες οικονομικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ της ΕΟΠ και της ΕΠΟΣΚ ( τα καθ’ εαυτού έξοδα του αγώνα θα τα καλύπτουμε πάντοτε εξ ιδίων ), αφού δεν θέλουμε να μετακυλίσουμε ούτε στο ελάχιστο τις όποιες δαπάνες στους αθλητές που θα συμμετάσχουν και μάλιστα σε ένα παραδοσιακό Αγώνα για την Εθνική  Επέτειο του ΟΧΙ. Για να μην υπάρχουν ασάφειες για τους λόγους της εφετινής ματαίωσης του αγώνα παραθέτουμε κατ’ αρχήν την περσινή ανάρτηση στο σάϊτ μας, που αναφέρει αναλυτικά τους λόγους και το ιστορικό της ματαίωσης. Οι ίδιοι λόγοι ισχύουν και εφέτος, αφού ξαναζητήσαμε εγκαίρως να διοργανώσουμε τον Αγώνα, αλλά το αίτημά μας δεν έγινε δεκτικό.

Η περσινή ανάρτηση στο σάϊτ μου :

«ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ (28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ). Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

_____________________________

1._ Μετά από πολυετή παράδοση (περίπου επί 40 χρόνια) της ετήσιας διεξαγωγής από το Σωματείο μας του Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου – Ανάβασης με την επωνυμία «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», που διοργανώναμε στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνου για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, η Διοίκηση του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης ανακοινώνει με λύπη της την οριστική ματαίωση του εφετεινού Αγώνα και ενημερώνει για τους λόγους της ματαίωσης.

2._ Κατ’ αρχήν το Σωματείο μας επιθυμούσε να διοργανώσει και να διεξαγάγει και εφέτος τον παραδοσιακό αυτόν Αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, παρά την δύσκολη Οικονομική συγκυρία. Υπήρχαν όμως τα εξής παλαιά και νέα δεδομένα: α) Το γεγονός της πλούσιας αθλητικής μας δραστηριότητας σε πολλά αθλήματα σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη οικονομικής βοήθειας από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από Χορηγούς, που δημιουργούν οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση οποιωνδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων. β) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές και τις ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές και τις ομάδες αλλά και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής, εν όψει μάλιστα και της κακής οικονομικής συγκυρίας από μείωση ή ανυπαρξία – μηδενισμό ή ανεπάρκεια εσόδων των αθλητών. γ) To γεγονός ότι ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς, ως Αλυτάρχη του Αγώνα, την ίδια έμπειρη άριστη στα καθήκοντά της Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, χωρίς ποτέ να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα έρχεται η ίδια  μαζί μας περισσότερες φορές πριν τον Αγώνα για την πλήρη προετοιμασία καταλληλότητας της διαδρομής (υπόδειξης καθαρισμού της διαδρομής από αμμοχάλικο, κατάλληλη κάλυψη και έγκαιρη σήμανση τυχόν λακκούβων, οδοσήμανση και σήμανση αποστάσεων, αφετηρίας και τερματισμού, τόπου Απονομών κλπ). δ) Από την άλλη πλευρά το Σωματείο μας, παρά τα παραπάνω προβλήματα, έχει αποδεχθεί χάριν και της αγάπης μας στο άθλημα και  καλύπτουμε εξ ιδίων  μας με θυσίες μας  τα πάσης φύσεως  έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα, των συντελεστών του αγώνα συμπεριλαμβανομένου και γιατρού, νοσοκομειακού και των επάθλων κλπ. Μέχρις εκεί όμως.

3._ Ενημερωθήκαμε παρά ταύτα από την ΕΟΠ στα τέλη του 2019, ότι του λοιπού (από το 2020) απαιτείται επί πλέον και μεταξύ άλλων για την εγγραφή του Αγώνα στο Καλεντάρι να καταβάλει το (κάθε) Σωματείο στην ΕΟΠ: α) παράβολο εγγραφής 50 €  β) να καταβάλει συμπληρωματικό παράβολο 250 € σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών και από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ουδεμία ασφαλώς ευθύνη έχει το Σωματείο μας από τυχόν έλλειψη συμμετοχής αθλητών σε κάποιες κατηγορίες. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ορίζουμε παράβολο συμμετοχής αθλητών και δεν έχουμε έσοδα για τον Αγώνα και γ) Ο ορισμός του Αλυτάρχη θα γίνεται από την Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, η δε ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησής/διαμονής/διατροφής του θα καλύπτονται από το Σωματείο/οργανωτή. Μολονότι έχουμε επιφυλάξεις και για την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του άλλου «Αλυτάρχη» και για την ικανότητά του ν’ αντιμετωπίζει με την ίδια επιτυχία την διεξαγωγή του αγώνα μας. 

4._ Εξ αιτίας των προαναφερθέντων αποστείλαμε με e – mail και στην ΕΟΠ και στην Ε.ΠΟ.Σ.Κ. το παρακάτω έγγραφο του Σωματείου μας με αριθ. πρωτ. 1948/11-11-2019 με συνημμένο σ’ αυτό το έντυπο εγγραφής αγώνα στο αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ 2020.

          «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΚΥΨΕΛΗΣ»

                                                                                                     Αθήνα     11/11/2019

            Aρ. πρωτ. :   1948                                                                                               

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                                                       1) ΤΗΝ   Ε.ΠΟ.Σ.Κ.

                                                                                                       2) ΤΗΝ   Ε.Ο.Π.

1._ Σας γνωρίζουμε  ότι το Σωματείο μας επιθυμεί να διοργανώσει εκ νέου και για το 2020, στις 28/10/2020, στη Πάρνηθα ( Αττική ) τον ετήσιο Διασυλλογικό Ποδηλατικό Αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την  Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, με πανελλήνια συμμετοχή, στις Κατηγορίες Masters, Ανδρών και Νέων Ανδρών, Εφήβων, Γυναικών και Νέων Γυναικών, Νεανίδων, καθώς και ποδηλατικό αγώνα ανεξαρτήτων (ΟΠΕΝ).

2._  Συναποστέλλουμε έντυπο εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ  έτους  2020,  για τον  προαναφερθέντα  Αγώνα.

 3._ Έχοντας ενημερωθεί από το προσφάτως αποσταλέν έγγραφο της ΕΟΠ για την «εγγραφή διασυλλογικών αγώνων στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020», αιτούμεθα να διαβιβάσετε στην ΕΟΠ και το παρόν διαβιβαστικό έγγραφό μας ως αποτελούν ενιαίο σύνολο με το έντυπο εγγραφής του Αγώνα.

 4._ Επισημαίνουμε κατ’ αρχήν τα εξής :

            α) Το Σωματείο μας δεν έχει έσοδα ούτε από την Πολιτεία (Γ.Γ.Α.), ούτε από το Δήμο, ούτε από χορηγούς, ούτε από την ΕΟΠ και έχει έτσι οικονομική αδυναμία για να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

            β) Ο αγώνας «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» είναι Παραδοσιακός, καθώς έχει ιστορία 40 ετών και τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

            γ) Το Σωματείο μας καλύπτει εξ ιδίων του τα πάσης φύσεως έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

            δ) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές/ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές /ομάδες  και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για  την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής.

            ε) Αλυτάρχη του αγώνα αυτού ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς έμπειρη Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, που γνωρίζει μάλιστα άριστα την διαδρομή και ασχολείται επιτυχώς πάντα με όλες τις προετοιμασίες και με την διεξαγωγή του αγώνα και αποστέλλει σωστά συνέχεια και την έκθεσή της  στην ΕΟΠ, χωρίς ποτέ να υπάρξει πρόβλημα. Ούτε έχουμε οικονομική δυνατότητα, ούτε και πρόθεση να δεχθούμε άλλο Αλυτάρχη, του οποίου μάλιστα να καλύψει και τα έξοδα το Σωματείο μας.

            στ) Η προκήρυξη του Αγώνα είναι όμοια με των προηγουμένων ετών.

5._  Κατόπιν των  ανωτέρω σας δηλώνουμε ότι η τέλεση – διεξαγωγή του αγώνα αυτού από το Σωματείο μας για τις 28/10/2020 τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν για τους παραπάνω λόγους για τον αγώνα αυτό : α) η υποχρέωση καταβολής στην ΕΟΠ του παραβόλου εγγραφής πενήντα ευρώ (50 €) του άρθρου 13 εδαφ. α και του παραβόλου διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) του άρθρου 13 εδαφ. γ σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων (στην προκήρυξή μας πάντως περιέχονται κατηγορίες Ανδρών και Νέων, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων και Μάστερς και β) ο κατά τα άρθρο 18 αναφερόμενος ορισμός του Αλυτάρχη «από την ΕΟΠ και τα αρμόδια όργανα αυτής». Ευπρόσδεκτος θα είναι στον αγώνα παρατηρητής – εκπρόσωπος της ΕΟΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Σωματείου μας.

6._ Κατά συνέπεια, αιτούμεθα να ενταχθεί ο αγώνας μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 και να χορηγηθεί από την ΕΟΠ η έγκριση τέλεσης του αγώνα αυτού της 28/10/2020 από το Σωματείο μας με τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο 5, διότι διαφορετικά σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας δεν θα μπορέσει να διοργανώσει τον αγώνα της 28/10/2020 για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ. Ώστε, αν δεν συμφωνεί η ΕΟΠ, μπορεί να μην εντάξει τον αγώνα μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό το Σωματείο μας.

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ».

5._  Aπάντηση  ουσιαστική και του παραπάνω  εγγράφου μας  δεν λάβαμε  ποτέ ούτε από την ΕΟΠ ούτε από την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Αρχικά ο αγώνας μας συμπεριλήφθηκε κανονικά στο αρχικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020. Στη συνέχεια απεστάλη (και) στο Σωματείο μας η υπ’ αριθ. πρωτ. 138/22-1-2020 επιστολή της ΕΟΠ που αναφέρει τα εξής:

«Θέμα:  Καταβολή παραβόλου για εγγραφή αγώνων στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020

Κύριε  Πρόεδρε,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/1/2020, θα πρέπει να έχει καταβληθεί από τους διοργανωτές των ποδηλατικών αγώνων που έχουν εγγραφεί στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Π., το παράβολο, όπως αυτό αναφέρεται στις οδηγίες εγγραφής των  διασυλλογικών  αγώνων,  τις  οποίες   σας επισυνάπτουμε   και   πάλι   (κεφάλαιο εγγραφή, σελ. 3 και 4).

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε τους αγώνες από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.».

Τέλος ως έμμεση σιωπηρή αλλά και ηχηρή απάντηση στη  παραπάνω επιστολή μας για τον Αγώνα μας είναι το νέο στη τελική οριστική του μορφή αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020 (Καλεντάρι) στο οποίο αφαιρέθηκε ο αγώνας μας, προφανώς διότι δεν ανταποκριθήκαμε να πληρώσουμε το παράβολο – χαράτσι.

 6._ Το Σωματείο μας αισθάνεται την ανάγκη ότι οφείλει να ενημερώσει όλους τους αθλητές που ρωτούν αν θα γίνει η εφετεινή διοργάνωση. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που δεν θα γίνει εφέτος «Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και δεν ευθύνεται το Σωματείο μας. Είναι γεγονός ότι ακούσαμε πολλά παράπονα, όπως ότι παρά τα παράβολα που πληρώνουν οι αθλητές σε άλλους Αγώνες, υποβαθμίζεται συνεχώς από πλευράς τεχνικής και ποιοτικής η διεξαγωγή των Αγώνων, πέραν και του γεγονότος ότι γίνονται συχνά και εκτός του Νομού Αττικής με πρόσθετη ταλαιπωρία και δαπάνες για τους Αθλητές και τις Ομάδες. Ίσως καταντάμε ρομαντικοί και ονειροπόλοι μιας εποχής που κυριαρχούσε η αγάπη ανιδιοτελούς προσφοράς στον Αθλητισμό, η Αγάπη στην τελειότητα της καλής διοργάνωσης και διεξαγωγής, η αγάπη στα ιδανικά. Πολλοί μάλιστα Αθλητές μας λένε ότι αναπολούν την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. όπως λειτουργούσε πριν λίγα μόλις χρόνια με Πρόεδρο τότε τον κ. Αλέκο Κελόγλου και Γεν. Γραμματέα τον κ. Νίκο Λέμη, καθώς διεξήγαγε όλους τους αγώνες εντός του Νομού Αττικής, τους διοργάνωνε με επιτυχία, πραγματοποιούσε και όμορφες επιτυχημένες εορταστικές εκδηλώσεις, με νοικοκυριό και σεβασμό στους Αθλητές και τα Σωματεία, και ουδόλως επιβάρυνε οικονομικά τους Αθλητές και τα Σωματεία. Εμείς στον Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ πάντως δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να διοργανώσουμε και πάλι τα επόμενα χρόνια την «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, αν τουλάχιστον αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις καταβολής παραβόλων από τα Σωματεία και επιβολής άλλου Αλυτάρχη, για την περίπτωση που τα διοργανώτρια Αγώνων Σωματεία δεν επιβαρύνουν με παράβολα συμμετοχής τους αθλητές.

            Όσον αφορά την επερχόμενη Εθνική Επέτειο :

               ZHTΩ   Η   ΕΘΝΙΚΗ   ΕΠΕΤΕΙΟΣ   ΤΟΥ   ΟΧΙ »

* Ακολούθως, επιθυμώντας για το 2021 (28/10) την διεξαγωγή του Αγώνα αποστείλαμε για εφέτος το με αριθ. πρωτ. 2027 και ημερομηνία 22/12/2020 έγγραφό μας προς την ΕΠΟΣΚ με κοινοποίηση στην ΕΟΠ, στο οποίο υποβάλαμε και πάλι το αίτημά μας να διοργανώσουμε στις 28/10/2021 τον παραδοσιακό αγώνα ποδηλασίας «Ανάβαση  στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» στις 28/10/2021 για την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ του ΟΧΙ, με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους ίδιους λόγους που είχαμε αναφέρει στο αντίστοιχο έγγραφό μας του προηγούμενου έτους, το οποίο συναποστείλαμε μαζί και με το σχετικό έγγραφο εγγραφής του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021. Την στιγμή δηλαδή που δεν εισπράττουμε στον αγώνα αυτό παράβολα για την συμμετοχή των αθλητών και ούτε επιθυμούμε να επιβάλουμε παράβολο για την συμμετοχή των αθλητών και ούτε επιθυμούμε να επιβάλουμε παράβολα για την συμμετοχή των αθλητών στον παραδοσιακό Αγώνα, αλλά ούτε και έχουμε έσοδα από πουθενά για να καλύπτουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

            Παραθέτουμε το εν λόγω έγγραφό μας.

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Σταδίου 51, Αθήνα, TK 105 59, Τηλ.: 2103210491, Fax: 2103212430

Website: http://www.aopigasos.gr, e-mail: aopigasos@gmail.com

Αθήνα  22/12/2020                                                                                                 ΠΡΟΣ  ΕΠΟΣΚ

Aρ. πρωτ.:  2027                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   ΕΟΠ                                                                                                                                       

Κατόπιν του με αριθμ. 51/20-12-2020 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. To Σωματείο μας προτίθεται και πάλι να διοργανώσει τον παραδοσιακό αγώνα ποδηλασίας  «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» στις 28/10/2021, για την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ του «ΟΧΙ», με τις ίδιες όμως προϋποθέσεις  και για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε στο περσινό αντίστοιχο έγγραφό μας, το οποίο σας συναποστέλλουμε, που εξακολουθούν να ισχύουν. Γι’ αυτό σας στέλνουμε το σχετικό έντυπο εγγραφής του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021 και σας δηλώνουμε ότι, εάν εμένετε στην καταβολή παραβόλου, αλλά και στις λοιπές αναφορές, όρους και περιορισμούς που υπήρξαν και πέρσι (πχ για ορισμό άλλου Αλυτάρχη, αντί του οριζόμενου από το διοργανώτριο Σωματείο, κλπ), για την εγγραφή του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021 και για την έγκριση της διεξαγωγής του αγώνα, η πρότασή μας για την διεξαγωγή του αγώνα δεν θα ισχύσει.
  2. Ως προς την τηλεδιάσκεψη που αναφέρετε δεν δύναται να συμμετάσχει σε αυτήν ο  εκπρόσωπός μας και γι’ αυτό ζητάμε να μας ενημερώσετε γραπτά και έγκαιρα εντός πέντε (5) μηνών (μέχρι 31/5/2021) για την αποδοχή ή την μη αποδοχή της πρότασής μας αυτής για την διεξαγωγή του αγώνα, ώστε να γνωρίζουμε έγκαιρα εάν θα προγραμματίσουμε την διεξαγωγή του παραδοσιακού αγώνα μας και όσες ενέργειες απαιτούνται προκαταρκτικά.

Επισυνάπτουμε και το περσινό έγγραφο του Σωματείου μας.

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΑΝΟΣ                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ»

 Η απάντηση επί του εγγράφου μας ήταν να μην εισαχθεί ο Αγώνας μας στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ του 2021. Λυπούμεθα που στενοχωρούμε τους φίλους αθλητές που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα, αλλά επιθυμούμε να γνωρίζουν στον πραγματικό λόγο της μη διεξαγωγής του, αφού η επιθυμία μας ήταν να διοργανώσουμε τον αγώνα. Όπως είχαμε πράξει μέχρι και το 2019, που δεν υπήρχαν πρόσθετα εμπόδια και επιβαρύνσεις από τις υπερκείμενες αθλητικές Αρχές του Αθλήματος.

Εκ  του  Α.Ο.  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΚΥΨΕΛΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4938

Αφήστε μια απάντηση