Κατηγορία: Αρχείο

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ (28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ). Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

1._ Μετά από πολυετή παράδοση (περίπου επί 40 χρόνια) της ετήσιας διεξαγωγής από το Σωματείο μας του Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου – Ανάβασης με την επωνυμία «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», που διοργανώναμε στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνου για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, η Διοίκηση του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης ανακοινώνει με λύπη της την οριστική ματαίωση του εφετεινού Αγώνα και ενημερώνει για τους λόγους της ματαίωσης.

2._ Κατ’ αρχήν το Σωματείο μας επιθυμούσε να διοργανώσει και να διεξαγάγει και εφέτος τον παραδοσιακό αυτόν Αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, παρά την δύσκολη Οικονομική συγκυρία. Υπήρχαν όμως τα εξής παλαιά και νέα δεδομένα: α) Το γεγονός της πλούσιας αθλητικής μας δραστηριότητας σε πολλά αθλήματα σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη οικονομικής βοήθειας από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από Χορηγούς, που δημιουργούν οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση οποιωνδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων. β) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές και τις ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές και τις ομάδες αλλά και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής, εν όψει μάλιστα και της κακής οικονομικής συγκυρίας από μείωση ή ανυπαρξία – μηδενισμό ή ανεπάρκεια εσόδων των αθλητών. γ) To γεγονός ότι ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς, ως Αλυτάρχη του Αγώνα, την ίδια έμπειρη άριστη στα καθήκοντά της Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, χωρίς ποτέ να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα έρχεται η ίδια  μαζί μας περισσότερες φορές πριν τον Αγώνα για την πλήρη προετοιμασία καταλληλότητας της διαδρομής (υπόδειξης καθαρισμού της διαδρομής από αμμοχάλικο, κατάλληλη κάλυψη και έγκαιρη σήμανση τυχόν λακκούβων, οδοσήμανση και σήμανση αποστάσεων, αφετηρίας και τερματισμού, τόπου Απονομών κλπ). δ) Από την άλλη πλευρά το Σωματείο μας, παρά τα παραπάνω προβλήματα, έχει αποδεχθεί χάριν και της αγάπης μας στο άθλημα και  καλύπτουμε εξ ιδίων  μας με θυσίες μας  τα πάσης φύσεως  έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα, των συντελεστών του αγώνα συμπεριλαμβανομένου και γιατρού, νοσοκομειακού και των επάθλων κλπ. Μέχρις εκεί όμως.

3._ Ενημερωθήκαμε παρά ταύτα από την ΕΟΠ στα τέλη του 2019, ότι του λοιπού (από το 2020) απαιτείται επί πλέον και μεταξύ άλλων για την εγγραφή του Αγώνα στο Καλεντάρι να καταβάλει το (κάθε) Σωματείο στην ΕΟΠ: α) παράβολο εγγραφής 50 €  β) να καταβάλει συμπληρωματικό παράβολο 250 € σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών και από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ουδεμία ασφαλώς ευθύνη έχει το Σωματείο μας από τυχόν έλλειψη συμμετοχής αθλητών σε κάποιες κατηγορίες. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ορίζουμε παράβολο συμμετοχής αθλητών και δεν έχουμε έσοδα για τον Αγώνα και γ) Ο ορισμός του Αλυτάρχη θα γίνεται από την Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, η δε ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησής/διαμονής/διατροφής του θα καλύπτονται από το Σωματείο/οργανωτή. Μολονότι έχουμε επιφυλάξεις και για την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του άλλου «Αλυτάρχη» και για την ικανότητά του ν’ αντιμετωπίζει με την ίδια επιτυχία την διεξαγωγή του αγώνα μας. 

4._ Εξ αιτίας των προαναφερθέντων αποστείλαμε με e – mail και στην ΕΟΠ και στην Ε.ΠΟ.Σ.Κ. το παρακάτω έγγραφο του Σωματείου μας με αριθ. πρωτ. 1948/11-11-2019 με συνημμένο σ’ αυτό το έντυπο εγγραφής αγώνα στο αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ 2020.

          «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΚΥΨΕΛΗΣ»

                                                                                                     Αθήνα     11/11/2019

            Aρ. πρωτ. :   1948                                                                                                

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                                                       1) ΤΗΝ   Ε.ΠΟ.Σ.Κ.

                                                                                                       2) ΤΗΝ   Ε.Ο.Π.

1._ Σας γνωρίζουμε  ότι το Σωματείο μας επιθυμεί να διοργανώσει εκ νέου και για το 2020, στις 28/10/2020, στη Πάρνηθα ( Αττική ) τον ετήσιο Διασυλλογικό Ποδηλατικό Αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την  Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, με πανελλήνια συμμετοχή, στις Κατηγορίες Masters, Ανδρών και Νέων Ανδρών, Εφήβων, Γυναικών και Νέων Γυναικών, Νεανίδων, καθώς και ποδηλατικό αγώνα ανεξαρτήτων (ΟΠΕΝ).

2._  Συναποστέλλουμε έντυπο εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ  έτους  2020,  για τον  προαναφερθέντα  Αγώνα.

3._ Έχοντας ενημερωθεί από το προσφάτως αποσταλέν έγγραφο της ΕΟΠ για την «εγγραφή διασυλλογικών αγώνων στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020», αιτούμεθα να διαβιβάσετε στην ΕΟΠ και το παρόν διαβιβαστικό έγγραφό μας ως αποτελούν ενιαίο σύνολο με το έντυπο εγγραφής του Αγώνα.

4._ Επισημαίνουμε κατ’ αρχήν τα εξής :

α) Το Σωματείο μας δεν έχει έσοδα ούτε από την Πολιτεία (Γ.Γ.Α.), ούτε από το Δήμο, ούτε από χορηγούς, ούτε από την ΕΟΠ και έχει έτσι οικονομική αδυναμία για να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

β) Ο αγώνας «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» είναι Παραδοσιακός, καθώς έχει ιστορία 40 ετών και τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

γ) Το Σωματείο μας καλύπτει εξ ιδίων του τα πάσης φύσεως έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

δ) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές/ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές /ομάδες  και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για  την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής.

ε) Αλυτάρχη του αγώνα αυτού ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς έμπειρη Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, που γνωρίζει μάλιστα άριστα την διαδρομή και ασχολείται επιτυχώς πάντα με όλες τις προετοιμασίες και με την διεξαγωγή του αγώνα και αποστέλλει σωστά συνέχεια και την έκθεσή της  στην ΕΟΠ, χωρίς ποτέ να υπάρξει πρόβλημα. Ούτε έχουμε οικονομική δυνατότητα, ούτε και πρόθεση να δεχθούμε άλλο Αλυτάρχη, του οποίου μάλιστα να καλύψει και τα έξοδα το Σωματείο μας.

στ) Η προκήρυξη του Αγώνα είναι όμοια με των προηγουμένων ετών.

5._  Κατόπιν των  ανωτέρω σας δηλώνουμε ότι η τέλεση – διεξαγωγή του αγώνα αυτού από το Σωματείο μας για τις 28/10/2020 τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν για τους παραπάνω λόγους για τον αγώνα αυτό : α) η υποχρέωση καταβολής στην ΕΟΠ του παραβόλου εγγραφής πενήντα ευρώ (50 €) του άρθρου 13 εδαφ. α και του παραβόλου διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) του άρθρου 13 εδαφ. γ σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων (στην προκήρυξή μας πάντως περιέχονται κατηγορίες Ανδρών και Νέων, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων και Μάστερς και β) ο κατά τα άρθρο 18 αναφερόμενος ορισμός του Αλυτάρχη «από την ΕΟΠ και τα αρμόδια όργανα αυτής». Ευπρόσδεκτος θα είναι στον αγώνα παρατηρητής – εκπρόσωπος της ΕΟΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Σωματείου μας.

6._ Κατά συνέπεια, αιτούμεθα να ενταχθεί ο αγώνας μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 και να χορηγηθεί από την ΕΟΠ η έγκριση τέλεσης του αγώνα αυτού της 28/10/2020 από το Σωματείο μας με τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο 5, διότι διαφορετικά σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας δεν θα μπορέσει να διοργανώσει τον αγώνα της 28/10/2020 για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ. Ώστε, αν δεν συμφωνεί η ΕΟΠ, μπορεί να μην εντάξει τον αγώνα μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό το Σωματείο μας.

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ».

5._ Aπάντηση ουσιαστική και του παραπάνω εγγράφου μας δεν λάβαμε ποτέ ούτε από την ΕΟΠ ούτε από την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Αρχικά ο αγώνας μας συμπεριλήφθηκε κανονικά στο αρχικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020. Στη συνέχεια απεστάλη (και) στο Σωματείο μας η υπ’ αριθ. πρωτ. 138/22-1-2020 επιστολή της ΕΟΠ που αναφέρει τα εξής:

«Θέμα:  Καταβολή παραβόλου για εγγραφή αγώνων στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020

Κύριε  Πρόεδρε,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/1/2020, θα πρέπει να έχει καταβληθεί από τους διοργανωτές των ποδηλατικών αγώνων που έχουν εγγραφεί στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Π., το παράβολο, όπως αυτό αναφέρεται στις οδηγίες εγγραφής των  διασυλλογικών  αγώνων,  τις  οποίες  σας επισυνάπτουμε  και πάλι (κεφάλαιο εγγραφή, σελ. 3 και 4).

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε τους αγώνες από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.».

Τέλος ως έμμεση σιωπηρή αλλά και ηχηρή απάντηση στη  παραπάνω επιστολή μας για τον Αγώνα μας είναι το νέο στη τελική οριστική του μορφή αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020 (Καλεντάρι) στο οποίο αφαιρέθηκε ο αγώνας μας, προφανώς διότι δεν ανταποκριθήκαμε να πληρώσουμε το παράβολο – χαράτσι.

6._ Το Σωματείο μας αισθάνεται την ανάγκη ότι οφείλει να ενημερώσει όλους τους αθλητές που ρωτούν αν θα γίνει η εφετεινή διοργάνωση. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που δεν θα γίνει εφέτος «Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και δεν ευθύνεται το Σωματείο μας. Είναι γεγονός ότι ακούσαμε πολλά παράπονα, όπως ότι παρά τα παράβολα που πληρώνουν οι αθλητές σε άλλους Αγώνες, υποβαθμίζεται συνεχώς από πλευράς τεχνικής και ποιοτικής η διεξαγωγή των Αγώνων, πέραν και του γεγονότος ότι γίνονται συχνά και εκτός του Νομού Αττικής με πρόσθετη ταλαιπωρία και δαπάνες για τους Αθλητές και τις Ομάδες. Ίσως καταντάμε ρομαντικοί και ονειροπόλοι μιας εποχής που κυριαρχούσε η αγάπη ανιδιοτελούς προσφοράς στον Αθλητισμό, η Αγάπη στην τελειότητα της καλής διοργάνωσης και διεξαγωγής, η αγάπη στα ιδανικά. Πολλοί μάλιστα Αθλητές μας λένε ότι αναπολούν την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. όπως λειτουργούσε πριν λίγα μόλις χρόνια με Πρόεδρο τότε τον κ. Αλέκο Κελόγλου και Γεν. Γραμματέα τον κ. Νίκο Λέμη, καθώς διεξήγαγε όλους τους αγώνες εντός του Νομού Αττικής, τους διοργάνωνε με επιτυχία, πραγματοποιούσε και όμορφες επιτυχημένες εορταστικές εκδηλώσεις, με νοικοκυριό και σεβασμό στους Αθλητές και τα Σωματεία, και ουδόλως επιβάρυνε οικονομικά τους Αθλητές και τα Σωματεία. Εμείς στον Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ πάντως δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να διοργανώσουμε και πάλι τα επόμενα χρόνια την «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, αν τουλάχιστον αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις καταβολής παραβόλων από τα Σωματεία και επιβολής άλλου Αλυτάρχη, για την περίπτωση που τα διοργανώτρια Αγώνων Σωματεία δεν επιβαρύνουν με παράβολα συμμετοχής τους αθλητές.

Όσον αφορά την επερχόμενη Εθνική Επέτειο :

               ZHTΩ   Η   ΕΘΝΙΚΗ   ΕΠΕΤΕΙΟΣ   ΤΟΥ   ΟΧΙ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4838

Εντυπωσίασε και φέτος η γιορτή της κοπής της πίτας 2020 και των βραβεύσεων των αθλητών (Σταμάτη Κοτζιά, Βασίλη Ντούνη, Λουκά Καταπόδη κ.α.), των αθλητριών και προπονητών των Σωματείων μας ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ και ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, για τις σημαντικές διακρίσεις τους το 2019, καθώς και άλλων Ατόμων για τη πολύτιμη προσφορά τους στον αθλητισμό. Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 22/2/2020, ώρα 5.30΄μ.μ., στο κατάμεστο (με αθρόα προσέλευση) Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων.

Εντυπωσίασε και φέτος η γιορτή της κοπής της πίτας 2020 και των βραβεύσεων των αθλητών (Σταμάτη Κοτζιά, Βασίλη Ντούνη, Λουκά Καταπόδη κ.α.), των αθλητριών και προπονητών των Σωματείων μας ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ και ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, για τις σημαντικές διακρίσεις τους το 2019, καθώς και άλλων Ατόμων για τη πολύτιμη προσφορά τους στον αθλητισμό. Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 22/2/2020, ώρα 5.30΄μ.μ., στο κατάμεστο (με αθρόα προσέλευση) Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, παρά μάλιστα τις επικρατούσες πολύ κακές καιρικές συνθήκες (τσουχτερό κρύο, δυνατός αέρας και χιονόνερο).

Aθρόα ήταν και πάλι η προσέλευση στην γιορτή εκπροσώπων του Αθλητικού κόσμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αθλητών και αθλητριών μας από πολλές περιοχές, Προπονητών και Μελών των Σωματείων μας, Γονέων και Φίλων, καθώς και εγνωσμένου κύρους Φίλων του Αθλητισμού, επίλεκτων μελών της Αθλητικής οικογένειας. Μεταξύ αυτών παρευρέθηκαν ο κ. Γεώργιος Αλικάκος, Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ε.Ο.Ε., ο αιδεσιμολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Κύριλλος του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, η κα Φαίη Καλογήρου, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, ως εκπρόσωπος του βραβευόμενου Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεωργίου Πατούλη, αλλά και ατομικά, ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Σύμβουλος και εκπρόσωπος στην εκδήλωση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ο κ. Φώτης Ρουμελιώτης από τα Ανοικτά Αθλητικά Κέντρα του ΟΠΑΝΔΑ, ως εκπρόσωπος του βραβευόμενου Αντιπροέδρου του ΟΠΑΝΔΑ κ. Γιούρκα Σεϊταρίδη, αλλά και ατομικά, ο κ. Βελισσάριος Τρομπούκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, ο κ. Αλέξανδρος Τσιρακίδης, Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο κ. Αλέξανδρος Κελόγλου, Αντιπρόεδρος της ΕΠΟΣΚ, ο κ. Μιχαήλ Κοκκίνης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΟΣΚ, ο κ. Άρης Λυχναράς, πρώην Αντιπρόεδρος του Πήγασου Κυψέλης, ο κ. Ιωάννης Σιδηρόπουλος, πρώην υπεύθυνος του ΠΚ Ζωοδόχου Πηγής, οι Παραολυμπιονίκες αθλητές Ποδηλασίας Σταμάτιος Κοτζιάς και Ξιφασκίας Βασίλειος Ντούνης, τα Προεδρεία και μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων μας (Δ. Λιανός, Γ. Κυριαζής, Αργ. Αργυρίδης, Σπ. Κολαΐτης, Β. Τρομπούκης, Μ.-Σ. Λιανού, Σ. Χρυσομάλλης, Ε. Κακλαμάνος, Μ. Κλειδοπούλου, κ.α.), οι οποίοι επίσης βοήθησαν στις απονομές. Επίσης παρευρέθησαν πολλοί Αθλητές και Αθλήτριές μας με Πανελλήνιες νίκες και μεγάλες επιτυχίες το 2019, οι Προπονητές μας, Γονείς των Αθλητών, Φίλοι των Σωματείων, παλαιοί εξέχοντες αθλητές μας, σημερινοί ενεργοί αθλητές και αθλήτριες από τις ομάδες μας από όλα τα αθλήματα κ.α.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε από τον Πρόεδρο του Πήγασου Κυψέλης κ. Δημήτριο Λιανό το Καλωσόρισμα με την Προσφώνηση των προσελθόντων, οι οποίοι μάλιστα αψήφησαν και ξεπέρασαν τις επικρατούσες κακές καιρικές συνθήκες για να δώσουν το παρόν στη γιορτή και να την τιμήσουν με την παρουσία τους και έγινε συνοπτική αναφορά του προγράμματος της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια έγινε από τον κ. Δ. Λιανό αναφορά ότι είμαστε ήδη στο ξεκίνημα της 5ης δεκαετίας αθλητικής λειτουργίας, με πολλές διακρίσεις και πολλές επιτυχημένες διοργανώσεις στα προηγούμενα 40 χρόνια. Με Ολυμπιακές διακρίσεις αθλητών μας το 2004 του Ανέστη Λουκά στη Ποδηλασία Πίστας στους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, το 2008 του Σταμάτη Κοτζιά στη Ποδηλασία Δρόμου 6ος στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου και το 2012 ο Σταμάτης Κοτζιάς 8ος στους Παραολυμπιακούς του Λονδίνου και το 2016 του Βασίλη Ντούνη δύο τέταρτες θέσεις μία ατομική στη Σπάθη και μία Ομαδική με την Εθνική μας Ομάδα στη Ξιφασκία με Αμαξίδιο στο Ρίο Βραζιλίας. Με κατακτήσεις μεταλλίων αθλητών μας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα  της Ποδηλασίας Δρόμου από τον Λουκά Καταπόδη και της Ξιφασκίας με Αμαξίδιο από τον Βασίλη Ντούνη, που είναι και τα μοναδικά Ελληνικά Μετάλλια μέχρι σήμερα σε αυτά τα Αθλήματα. Με συμμετοχή σ’ αυτά τα 40 και πλέον χρόνια, σε αγώνες μέχρι σήμερα, πάνω από 3.000 αθλητών και αθλητριών μας στα Αθλήματα που καλλιεργούμε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Με επιτυχημένες διοργανώσεις δεκάδων αθλητικών αγώνων από το Σωματείο μας κυρίως στη Ποδηλασία και στο Σκάκι, από τις οποίες ξεχωρίζουν η ετήσια διοργάνωση αγώνα Ποδηλασίας «Ανάβαση  στο  Φλαμπούρι  Πάρνηθας»  στις 28/10 για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, καθώς και αγώνες σκακιστικών Κυπέλλων  με τις ονομασίες «Κύπελλο Χριστουγέννων» και «Θερινό Κύπελλο» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης έχει διοργανώσει αγώνες και εκτός Αττικής, όπως στη Σάμο, στο Ρέθυμνο και στη Καλαμάτα. Με διακρίσεις επίσης από τη συμμετοχή αθλητών μας σε Εθνικές Ομάδες των Αθλημάτων που καλλιεργούμε, καθώς επίσης με πολλές και μεγάλες διακρίσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, στα οποία οι αθλητές και αθλήτριές μας έχουν κατακτήσει πάνω από 200 μετάλλια. Μεταξύ μάλιστα των διακρίσεων είναι και η κατάκτηση και από τις δύο ομάδες μας της 1ης θέσης του Πανελληνίου  Πρωταθλήματος στο  Χόκεϋ επί Πάγου Γυναικών.

Το 2019 μεταξύ των πολλών και πάλι σημαντικών επιτυχιών μας αναφέρουμε ότι  ο Λουκάς Καταπόδης αναδείχθηκε και πάλι Πρωταθλητής Ελλάδας στη Ποδηλασία Δρόμου στη κατηγορία του κερδίζοντας  και πάλι τη 1η θέση σε όλους τους αγώνες που αγωνίσθηκε, καθώς επίσης κατέκτησε με την ίδια φόρα και τη 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας CYCLO CROSS του 2020, που έγινε στις αρχές του τρέχοντος έτους, συνεχίζοντας έτσι το ανεπανάληπτο πολυετές σερί που έχει δημιουργήσει της συνεχούς κατάκτησης της 1ης θέσης σε όλους τους αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου που συμμετέχει. Ο Βασίλης Ντούνης κατέκτησε τη 1η θέση στη Ξιφασκία με Αμαξίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2019 και επίσης κατέκτησε και πάλι μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του αθλήματος. Ο Παραολυμπιονίκης αθλητής μας Σταμάτης Κοτζιάς κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στο Στίβο, η Κρητικοπούλα αθλήτριά μας Καλλιόπη – Στεφανία Αμαριωτάκη κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στη Ποδηλασία Δρόμου, ενώ πάρα πολλά μετάλλια ακόμα κατέκτησαν και άλλοι αθλητές μας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όπως ο Παναγιώτης Μπάρλας, ο Σπύρος Μαρκουλάκης, ο Δημήτρης Ντόβας κ.α. Επίσης διοργανώσαμε και πάλι με επιτυχία αγώνες Ποδηλασίας, την Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και Σκακιού για μαθητές της Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε με επιτυχία περισσότερα αθλήματα.

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είναι από έλλειψη οικονομικής βοήθειας από τη Πολιτεία και το Δήμο και από οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλουν αυξανόμενες σταδιακά οι περισσότερες αθλητικές Ομοσπονδίες στα Σωματεία και στους αθλητές, οι οποίες επιβαρύνσεις είναι κατά τη γνώμη μας ασύμβατες με το σκοπό της ανάπτυξης των αθλημάτων που καλλιεργούν τα αθλητικά Σωματεία, τα οποία είναι τα κύτταρα του αθλητισμού που  προσελκύουν και αναδεικνύουν αθλητές, έχοντας τα ίδια πενιχρές οικονομικές δυνατότητες. Μία πάντως από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες η οποία μέχρι σήμερα βοηθά τα αθλητικά σωματεία – μέλη της, χωρίς να τα επιβαρύνει οικονομικά, είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, στην οποία για το λόγο αυτό αξίζει κάθε έπαινος, διότι με αυτό τον τρόπο βοηθά τα σωματεία – μέλη της και ουσιαστικά  την ανεμπόδιστη ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί.

Θετικό γεγονός είναι η έναρξη καλύτερης συνεργασίας του Πήγασου Κυψέλης με τον ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων χάρις και στον Αντιπρόεδρο κ. Γιούρκα Σεϊταρίδη που έχει συμβάλει από τη πλευρά του τα μέγιστα στη σωστή πλέον λειτουργία του ΟΠΑΝΔΑ. Ο κ. Λιανός ανέφερε, με την ευκαιρία, ότι δεν είναι απόλυτο ότι οι θέσεις τιμούν τους ανθρώπους, αλλά συμβαίνει συχνά να τιμούνται οι ίδιες οι θέσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι τις αναλαμβάνουν και είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα η προσφορά των κ.κ. Πατούλη, Σεϊταρίδη και Θεοδώρου, τους οποίους ο Πήγασος Κυψέλης ευχαριστεί θερμά και έχει αποφασίσει τη βράβευσή τους στην σημερινή γιορτή.

Χωρίς λοιπόν οικονομική βοήθεια της Πολιτείας και του Δήμου, αλλά με σωστή πλέον λειτουργία του ΟΠΑΝΔΑ και επιπλέον με νέα ενεργά μέλη στη Διοίκηση του Σωματείου μας, που το κάνουν πιο δραστήριο και πιο ισχυρό και με τη νέα βοήθεια από το Δήμο, καθώς και τη συνέχιση της πολύτιμης ανιδιοτελούς βοήθειας που μας παρέχει η Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία με τη παραχώρηση αυτής της αίθουσας για την ετήσια εκδήλωση και για αθλητικές σκακιστικές δραστηριότητες, καθώς και με τη βοήθεια των Προπονητών μας, αισιοδοξούμε για ανάλογη συνέχεια. Με την ευκαιρία ευχαριστούμε την Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κύριλλο για την βοήθειά τους στις Ομάδες μας.

 Στα θετικά, ειδικώτερα για το Ποδηλατικό μας Τμήμα είναι η νέα συνεργασία με την Action Bike του κ. Γιάννη Βασιλειάδη και με την Greek Cultural Vacation για τα δύο επόμενα χρόνια. Επίσης στα θετικά είναι και η ανανέωση της συνεργασίας των προπονητών μας.

Αναφέρθηκε ακόμα ότι πριν αναλάβει η καινούργια Δημοτική Αρχή, ο Πήγασος Κυψέλης είχε προβληματισθεί έντονα για την αντιμετώπισή του από τη προηγούμενη Αρχή του ΟΠΑΝΔΑ. Και τούτο, επειδή, μεταξύ άλλων, παρά τα επί 3 χρόνια χορηγηθέντα συνεχόμενα παραχωρητήρια, μετά από αιτήσεις μας, για αθλητική δραστηριότητα των ηλικιακών αθλητικών τμημάτων μας Χάντ-μπωλ μικρών ηλικιών  στο γήπεδο Χάντ-μπωλ της πλατείας Λαμπρινής, δεν μας έφερναν τέρματα Χάντ-μπωλ από τον ΟΠΑΝΔΑ, παρά τις οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας. Όταν μάλιστα τελικά τα έφεραν, στις αρχές του 2019, τα ξαναπήραν πίσω μέσα σε λίγες μέρες και το καλοκαίρι του 2019 κατήργησαν όχι νόμιμα τις γραμμές και το γήπεδο Χάντ-μπωλ της πλατείας Λαμπρινής, που είναι αναγνωρισμένο γήπεδο Χάντ-μπωλ και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος παλαιότερα έκανε μαθήματα εκμάθησης Χάντ-μπωλ με τον Προπονητή κ. Αλεπουδέα. Η ομάδα μας εκ τούτου υφίσταται ακόμα συνέπειες ποινών από την ΟΧΕ, επειδή δεν μπορεί να κατεβάσει ηλικιακές ομάδες, χωρίς να ευθυνόμαστε. Στο Κλειστό ΜΕΤΣ, που είναι το μόνο Κλειστό Γυμναστήριο της Αθήνας με γήπεδο Χάντ-μπωλ, στο οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια ο ΟΠΑΝΔΑ παραχωρούσε 6 εβδομαδιαίες προπονήσεις για Χάντ-μπωλ, περιόρισε την ομάδα μας που είναι η μόνη που διατηρεί Χάντ-μπωλ στο Δήμο Αθήνας στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, στεγαζόμενη σε Γυμναστήριο του Δήμου, να έχει μόνο μία προπόνηση τη βδομάδα και μία άλλη εκ περιτροπής, δηλαδή ανά 15 ημέρες. Με αποτέλεσμα  η ομάδα μας από  την  ανεπαρκή  φυσική  κατάσταση  λόγω των ελάχιστων παραχωρουμένων προπονήσεων από τον ΟΠΑΝΔΑ να  μη μπορεί να  είναι ανταγωνιστική με ομάδες Χάντ-μπωλ άλλων Δήμων και επαρχίας, που έχουν καθημερινές προπονήσεις στα Κλειστά Γυμναστήρια των περιοχών τους. Ακόμα παρά το γεγονός ότι πηγαίναμε στον ΟΠΑΝΔΑ τις προκηρύξεις για υποχρεωτική διεξαγωγή των αγώνων σε Κλειστά Γυμναστήρια για τα τμήματα Παίδων και Εφήβων Μπάσκετ, ο ΟΠΑΝΔΑ παραχωρούσε για άλλες ομάδες Κλειστά Γυμναστήρια για τα τμήματά τους Παίδων και Εφήβων, αλλά όχι στην ομάδα μας που συχνά αναβάλλονταν οι αγώνες λόγω βροχής και ματαιώνονταν οι προπονήσεις και όταν διαμαρτυρόμασταν, έδειχναν ενοχλημένοι. Αυτά όμως πέρασαν, ήταν ένα εφιαλτικό παρελθόν και η ομάδα μας ευχαριστεί και συγχαίρει τη νέα Διοίκηση του ΟΠΑΝΔΑ που νοικοκυρεύει τη λειτουργία του μεγάλου αυτού Οργανισμού, η οποία γίνεται πλέον σωστότερη, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό και αυτό μας δυναμώνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για καλύτερες και περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες.

Στο  σημείο  αυτό  διευκρινίστηκε  ότι,  ούτε στο παρελθόν ούτε  τώρα υπήρχε ή υπάρχει πρόβλημα με το Πολιτιστικό Τμήμα του ΟΠΑΝΔΑ, με το οποίο υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει άριστη συνεργασία και σχέση για την αθλητική μας δραστηριότητα στο άθλημα του Σκακιού και παρέχουμε μετ’ ευχαριστήσεως προπονήσεις Σκακιού σε μικρά παιδιά για την ανάδειξη νέων σκακιστών και σκακιστριών.

Η Ομάδα μας διατηρεί επίσης την ιστοσελίδα www.aopigasos.gr, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τις αθλητικές μας δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα αυτή είναι ανηρτημένο, μεταξύ άλλων και το Λεύκωμα Σκακιού, ένα πολύ ενδιαφέρον και γλαφυρό ημερολογιακό ανάγνωσμα, που είχαν συγγράψει οι Σκακιστές μας πριν 25 και πλέον χρόνια σε τροχιά ανόδου της ομάδας μας για την Α2 Εθνική Κατηγορία Σκακιού, το οποίο αξίζει να διαβάσετε.

Έχουμε αισιοδοξία και καλά σχέδια για την αθλητική μας δραστηριότητα στο τρέχον και τα επόμενα χρόνια.  

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι βραβεύσεις με στιγμές γεμάτες αναγνώριση αξιών, συγκίνηση και χαρά, καθώς και θερμά χειροκροτήματα για όλους. Πρώτος τιμήθηκε ο Αξιότιμος κ. Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, για την μεγάλη ευαισθησία του και την προσφορά του στον αθλητισμό και στην Ομάδα μας. Την απονομή προς τον κ. Γ. Πατούλη έκανε ο κ. Δ. Λιανός, ο οποίος επαίνεσε και ευχαρίστησε για την προσφορά του τον κ. Γ. Πατούλη, ο οποίος είναι Άνθρωπος, Άξιος και Αγαπητός, με τεράστια προσφορά από κάθε θέση που έχει αναλάβει. Εκ μέρους του κ. Γ. Πατούλη παρέλαβε την αναμνηστική πλακέτα η κα Φαίη Καλογήρου, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, η οποία παραστάθηκε στην γιορτή και εκπροσώπησε τον κ. Γ. Πατούλη.

Στο χρονικό αυτό σημείο και αφού είχε ολοκληρωθεί στο μεταξύ η απογευματινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, προσήλθε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Κύριλλος και διεκόπη προσωρινά η συνέχιση της διαδικασίας των βραβεύσεων για να γίνει η ιερολογία της εκδήλωσης. Μέσα σε γενική κατάνυξη έγινε η ιερολογία και ευλογία της εκδήλωσης των Σωματείων μας από τον αιδεσιμολογιώταταο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κύριλλο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων και η κοπή της Πίτας. Μάλιστα ο Πατήρ Κύριλλος ανέφερε για μία ακόμα φορά ότι έχει διαπιστώσει την μεγάλη αθλητική δραστηριότητα και προσπάθειά μας και το σημαντικό έργο το οποίο γίνεται από την ομάδα μας  Πήγασος Κυψέλης για το  Σκάκι σε νεαρούς  Σκακιστές και  Σκακίστριες στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου, ότι είναι ικανοποιημένος γι’ αυτή την αθλητική δραστηριότητα και ότι θα συνεχίσει να παρέχει τη συνδρομή του και να βοηθά στο αθλητικό έργο της, καθώς είναι για καλό σκοπό. Συνεχάρη επίσης τους Αθλητές και τα Σωματεία μας για τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες και διακρίσεις των Αθλητών και των Αθλητριών μας.

Ακολούθως συνεχίσθηκαν και πάλι οι βραβεύσεις με την βράβευση του κ. Γιούρκα Σεϊταρίδη, Αντιπροέδρου του ΟΠΑΝΔΑ για την πολύπλευρη προσφορά του στον Ελληνικό Αθλητισμό. Αναφέρθηκε αφ’ ενός η τεράστια προσφορά του κ. Γιούρκα Σεϊταρίδη που με Ομοψυχία και απόλυτη Ομαδικότητα με τους Έλληνες συναθλητές του στην Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου του 2004, Πίστη, Πάθος και Αποφασιστικότητα, αψήφισαν τα «μεγέθη» όπως διαχρονικά γνωρίζουν οι Έλληνες και μας έκαναν υπερήφανους με την κατάκτηση της 1ης θέσης, την ανάρτηση της Γαλανόλευκης Σημαίας με τον Σταυρό στον ψηλότερο Ιστό και την ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου. Αφ’ ετέρου η προσφορά του ως Ανθρώπου μέσα από τα σπλάχνα του Αθλητισμού, να  βοηθήσει  σημαντικά από την  πλευρά του,  ως Αντιπρόεδρος  του

ΟΠΑΝΔΑ, στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας και του νοικοκυρέματος του ΟΠΑΝΔΑ χάριν του Αθλητισμού. Την βράβευση αυτή έκανε ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Σύμβουλος και Εκπρόσωπος στην εκδήλωση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κων/νου Μπακογιάννη, ο οποίος με την παρουσία του επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του κ. Δημάρχου για τον Αθλητισμό και την σωστή λειτουργία και βοήθεια του Δήμου Αθήνας. Την αναμνηστική πλακέττα παρέλαβε για τον κ. Γ. Σεϊταρίδη ο κ. Φώτης Ρουμελιώτης, υπεύθυνος των Ανοικτών Αθλητικών Κέντρων του ΟΠΑΝΔΑ, ο οποίος παραβρέθηκε στην γιορτή ατομικά και ως εκπρόσωπος του κ. Σεϊταρίδη. Ο κ. Ρουμελιώτης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της νέας Διοίκησης του ΟΠΑΝΔΑ και της Προέδρου κας Άννας Ροκόφυλλου και του Αντιπροέδρου κ. Σεϊταρίδη για την σωστή λειτουργία του ΟΠΑΝΔΑ και ευχαρίστησε για την απονομή. Το Σωματείο μας ευχαρίστησε και ατομικά τον κ. Φώτη Ρουμελιώτη, επειδή και προσωπικά ο ίδιος λειτουργεί άψογα στα καθήκοντά του, βοηθώντας έτσι τον Αθλητισμό στο Δήμο Αθήνας.

 Ακολούθησε η βράβευση στον κ. Παντελή Μανώλογλου για την αφοσίωση και την πολύπλευρη και πολύτιμη  βοήθειά του στον Πήγασο Κυψέλης και κυρίως στο Τμήμα Μπάσκετ, το οποίο με συνεχείς άοκνες προσπάθειές του και μεγάλη δραστηριότητα, αναδιοργάνωσε και ενδυνάμωσε σε νέες στέρεες βάσεις. Την βράβευση έκανε ο Αστυνόμος κ. Νίκος Ζώης. Η βράβευση αυτή απέσπασε εκτεταμένα χειροκροτήματα.

Πολύ σημαντική ήταν και η επομένη βράβευση στον κ. Βασίλη Θεοδώρου, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, για την προσφορά του στον Αθλητισμό και στον Πήγασο Κυψέλης. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο κ. Θεοδώρου έχει αγωνισθεί ως αθλητής στην ομάδα Χάντ-Μπωλ του Πήγασου Κυψέλης.

Η γιορτή συνεχίστηκε με τις βραβεύσεις των αθλητών, των αθλητριών και των προπονητών των Σωματείων.

Βραβεύθηκε με κύπελλο και εφέτος ο δύο φορές (το 2008 και το 2012) Παραολυμπιονίκης στην Ποδηλασία Δρόμου Σταμάτης Κοτζιάς του Πήγασου Κυψέλης για την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019. Αναφέρθηκε ότι το προνόμιο του Σταμάτη Κοτζιά ως Παραολυμπιονίκη για την διάκρισή του με την κατάκτηση της 6ης θέσης στην Ποδηλασία Δρόμου το 2008 στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνο, υλοποιείται  φέτος  το 2020 με τον  διορισμό του στο  Δήμο Νέας  Σμύρνης και αναμένεται γι’ αυτό η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

 Βραβεύθηκε με πλακέττα ο δύο φορές Παραολυμπιονίκης το 2016 (με 2 τέταρτες θέσεις) στο Ρίο Βραζιλίας Βασίλης Ντούνης, στην Ξιφασκία με Αμαξίδιο, για τις μεγάλες διακρίσεις του στην Ξιφασκία με την Ομάδα  μας. Στον Βασίλη, ο οποίος το 2019 κατέκτησε Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του αθλήματος αυτού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ευχηθήκαμε να κατακτήσει μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκυο.

Βραβεύθηκε με πλακέττα ο Πρωταθλητής μας Ποδηλασίας Δρόμου Λουκάς Καταπόδης του Πήγασου Κυψέλης, για το γεγονός ότι και το 2019 συνέχισε και πάλι να κατακτά την 1η θέση σε όλα τα Πρωταθλήματα, Πανελλήνια και Τοπικά και τους Αγώνες Ποδηλασίας της κατηγορίας του, στους οποίους συμμετέχει, ένα ρεκόρ ανεπανάληπτο. Ενώ είναι και ο μόνος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ποδηλασίας Δρόμου και τον Ιανουάριο του 2020 κατέκτησε και την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας CYCLO CROSS. Το έπαθλο για τον Λουκά παρέλαβε ο συναθλητής του Γιώργος Πιστικός, επειδή ο Λουκάς στις 23/2/2020 επρόκειτο ν’ αγωνισθεί σε ποδηλατικό αγώνα εντός Αθήνας, στον οποίο μάλιστα κατέκτησε και πάλι την 1η θέση στην κατηγορία του.

Βραβεύθηκαν με κύπελλα ο Δημήτρης Ντόβας του Πήγασου Κυψέλης για κατάκτηση μεταλλίων και διακρίσεις στο Στίβο και στο Σκάκι το 2019 και ο Παναγιώτης Μπάρλας του Πήγασου Κυψέλης για κατάκτηση μεταλλίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου το 2019, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στην γιορτή από τον συναθλητή τους Αλέξη Μανάγια λόγω προβλήματος προσέλευσης κυρίως από τις κακές καιρικές συνθήκες.

 Βραβεύθηκε με Κύπελλο ο Αλέξανδρος Μπούρμπο του Πήγασου Κυψέλης για την πολυετή προσφορά του ως αθλητή της Ομάδας μας Μπάσκετ, παρά την μικρή ηλικία του, ο οποίος διακρίνεται ιδιαίτερα για την μαχητικότητά του, το πάθος του και την αφοσίωσή του στην Ομάδα μας.

Βραβεύθηκε με Κύπελλο ο Σπύρος Γκοτζιάς του Πήγασου Κυψέλης για τις επιτυχίες του το 2019 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου, στο οποίο κατέκτησε και πάλι μετάλλιο και στους αγώνες Τριάθλου. Ο Σπύρος Γκοτζιάς παραμένει στους κορυφαίους αθλητές του Τριάθλου, στο οποίο έχει αγωνισθεί στην Εθνική Ομάδα και έχει σημαντική προσφορά σ’ αυτή. Ακόμα βοηθά και ως συνοδός-αθλητής σε προπονήσεις και αγώνες Δρόμου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου τον αθλητή μας Δημήτρη Ντόβα, που έχει ολική αναπηρία όρασης. Ο Σπύρος χειροκροτήθηκε θερμά.

Βραβεύθηκε επίσης με κύπελλο ο Χρήστος Βερζαμάνης του Πήγασου Κυψέλης για την ραγδαία εξέλιξή του και τις μεγάλες διακρίσεις του το 2019 στην Ποδηλασία DOWNHILL, παρά μάλιστα την μικρή ηλικία του.

Με μετάλλιο και δίπλωμα βραβεύθηκαν οι εξής:

Ο Σωκράτης Βακάλης για τις διακρίσεις που είχε ως αθλητής Μπάσκετ και για την προσφορά του ως προπονητή στο Τμήμα Μπάσκετ Ανδρών του Πήγασου Κυψέλης.

Ο κ. Γιάννης Ξανθάκης, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στο Τμήμα Χάντ-Μπωλ Ανδρών του Πήγασου Κυψέλης, όπου με την ανελλιπή παρουσία του στους αγώνες είναι αγαπημένος από τους αθλητές μας και δίκαια έχει άτυπα τον τίτλο του Προέδρου στο τμήμα αυτό.

Οι Χρήστος Παπαντωνίου και Γιώργος Σάρδης για την προσφορά και τις διακρίσεις τους ως αθλητών στο Τμήμα Χάντ-μπωλ Ανδρών του Πήγασου Κυψέλης.

Οι Στυλιανός Χρυσομάλλης, Παναγιώτης Ανδριτσόπουλος και Ιωάννης Φίτσιος για την προσφορά τους και τις διακρίσεις τους το 2019 ως αθλητών στο Τμήμα Σκακιού του Πήγασου Κυψέλης.

Οι Μανώλης Αναστασόπουλος, Πολυζώης Ευαγγελόπουλος, Γιώργος Πιστικός, Αργύρης Τζαννές, Δημήτρης Πούλιας, Διονύσιος Ξένος και Γιάννης Ψαρόπουλος για τις διακρίσεις τους το 2019 ως αθλητών του Πήγασου Κυψέλης στους αγώνες της Ποδηλασίας Δρόμου.

Ο Αστυνομικός κ. Γεώργιος Δοργιάκης για την βοήθειά του στις αθλητικές δραστηριότητες του Πήγασου Κυψέλης.

Οι Ντέϊβιντ Ζατσάϊ, Νικήτας Λαμπρόπουλος, Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος, Δημήτριος Γώγος, Εμμανουήλ Παπαρβανίτης, Φλόριαν Λάμε, Ορέστης Κύρκος, Άγγελος Μαλκάϊ, Τίτο Βαλεντίνο, Διονύσιος – Γεώργιος Λάσκαράτος, Έλις Ζατσάϊ, για το ήθος και την αγωνιστικότητά τους ως αθλητών του Τμήματος Μπάσκετ του Πήγασου Κυψέλης το 2019. Και σ’ αυτή τη βράβευση ακολούθησε εκτεταμένο χειροκρότημα.

Ο κ. Ματθαίος Γιώτας, Αστυνομικός, για την πολύτιμη βοήθειά του στην Ασφαλή Διεξαγωγή και επιτυχία του αγώνα ποδηλασίας «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας» που  διοργάνωσε το Σωματείο μας στις  28/10/2019 για την  Εθνική Επέτειο ΟΧΙ.

Ο Αλέξανδρος Παναγιώτου για τις διακρίσεις του το 2019 ως αθλητής του Πήγασου Κυψέλης στους αγώνες Κολύμβησης.

Ο Μάρκος Δρακόπουλος για την διάκρισή του το 2019 ως αθλητής του Αετού Αθηνών στην Ποδηλασία Δρόμου.

Ο Αργύρης Βασιλόπουλος για τις διακρίσεις του το 2019 ως αθλητής του Πήγασου Κυψέλης, στους αγώνες Μοντέρνου Πεντάθλου.

Επίσης επαινέθηκαν για τις διακρίσεις τους το 2019: Η αθλήτρια ποδηλασίας Καλλιόπη – Στεφανία Αμαριωτάκη του Πήγασου Κυψέλης με 2 χρυσά μετάλλια στην Ποδηλασία Δρόμου. Ο Σπύρος Μαρκουλάκης του Πήγασου Κυψέλης με 5 μετάλλια στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2019 της Ποδηλασίας Πίστας και Δρόμου και στο Παρατρίαθλο, οι αθλητές Ποδηλασίας Κώστας Ανυφαντής, Χρήστος Τζόλας και Φανούρης Κοντογιωργάκης του Πήγασου Κυψέλης και οι αθλητές Σκακιού Κώστας και Γιάννης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χατζηαντωνάκης, Αλέξανδρος Σαμπαζιώτης, Μάριος Γαστουνιώτης και Άγγελος Τζήμα.

Τις απονομές  έκαναν επίσης μεταξύ  άλλων οι κ.κ. πατήρ Κύριλλος, Β. Τρομπούκης, Αλ. Τσιρακίδης, Αρ. Λυχναράς, Αλ. Κελόγλου, Μιχ. Κοκκίνης, Φ. Ρουμελιώτης, οι Παραολυμπιονίκες Στ. Κοτζιάς και Βασ. Ντούνης, η κα Φαίη Καλογήρου, οι κ.κ. Γ. Κυριαζής, Αρ. Αργυρίδης, Σπ. Κολαΐτης, Π. Μανώλογλου, Γ. Δοργιάκης, Σ. Χρυσομάλλης και μέλη και φίλοι των Σωματείων μα.

Ακολούθησε η εκδήλωση της κοπής της πίτας από τον πατέρα Κύριλλο και τα αναψυκτικά, καθώς και η καθιερωμένη κλήρωση για τον τυχερό που κέρδισε το λαβαράκι της ομάδας. Τυχερή εφέτος ήταν μία κοπέλα, η οποία είχε τον τυχερό αριθμό της εφετινής κλήρωσης που ήταν το 99 και αυτή κέρδισε το λαβαράκι του Πήγασου Κυψέλης. Από ολιγωρία της στιγμής δεν κρατήθηκε το όνομά της για να το αναφέρουμε. Αν η ίδια επιθυμεί, ας επικοινωνήσει να μας το πει. Η γιορτή έληξε με πλατιά χαμόγελα όλων.

* Παρατίθενται φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4726

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην εορταστική εκδήλωση της κοπής πίτας και βραβεύσεων των αθλητικών Σωματείων Πήγασος Κυψέλης και Αετός Αθηνών στις 22/2/2020

Τα Σωματεία μας Πήγασος Κυψέλης και Αετός Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους, όλων των αθλητικών τμημάτων, τους προπονητές, τους γονείς, τα μέλη μας και τους φίλους μας να τιμήσουν με την παρουσία τους την ετήσια εορταστική εκδήλωση της κοπής πίτας και βραβεύσεων, που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 5.15΄ μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου, επί των οδών Παπαναστασίου και Σεράφη, δύο οικοδομικά τετράγωνα κάτω από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) Αγίου Νικολάου. Για μία ακόμα φορά θα τιμηθούν πολλοί αθλητές και αθλήτριές μας από όλα τα αθλητικά μας τμήματα για τις διακρίσεις τους κατά το έτος 2019, καθώς και προπονητές και παράγοντες για την προσφορά τους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4712

Ο Δημήτριος Γαζέτας του Π.Ο. Χανίων Τάλως θριάμβευσε μετά από μεγάλη μάχη στον εφετινό ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», απόστασης 16,1 χιλιομέτρων που διοργάνωσε με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία ο Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στην Πάρνηθα την Δευτέρα 28/10/2019. Βελτίωσε τον χρόνο του στον αγώνα αυτό, τερματίζοντας πρώτος με 33΄ 53΄΄ και κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία του (Ανδρών), καθώς και στην γενική κατάταξη του αγώνα. Διακρίθηκαν και πάλι οι αθλητές του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης και ιδιαίτερα ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ο οποίος κατέκτησε την 6η θέση στην κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 50΄ 44΄΄ και ο Μανώλης Αναστασόπουλος, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση στην δύσκολη με έντονο συναγωνισμό κατηγορία Μάστερ Β με χρόνο 41΄ 34΄΄, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αθλητής μας Πέτρος Καρκαλούσος που αγωνίζεται στην κατηγορία Ανδρών. Διακρίθηκε επίσης ιδιαίτερα και ο αθλητής Μάρκος Δρακόπουλος του Σωματείου μας Α.Ο. Αετός Αθηνών, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 50΄ 33΄΄. Πρώτος νικητής μεταξύ των ανεξαρτήτων αθλητών ο Παναγιώτης Τζιωτάκης με τον πολύ καλό χρόνο 38΄ 53΄΄, έναντι του περσινού νικητή Δημήτρη Γιακουμάκη που με χρόνο 41΄ 54΄΄ (καλύτερο από πέρσι) κατέκτησε τη 2η θέση.

Ο Δημήτριος Γαζέτας του Π.Ο. Χανίων Τάλως θριάμβευσε μετά από μεγάλη μάχη στον εφετινό ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», απόστασης 16,1 χιλιομέτρων που διοργάνωσε με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία ο Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στην Πάρνηθα την Δευτέρα 28/10/2019. Βελτίωσε τον χρόνο του στον αγώνα αυτό, τερματίζοντας πρώτος με 33΄ 53΄΄ και κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία του (Ανδρών), καθώς και στην γενική κατάταξη του αγώνα. Διακρίθηκαν και πάλι οι αθλητές του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης και ιδιαίτερα ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ο οποίος κατέκτησε την 6η θέση στην κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 50΄ 44΄΄ και ο Μανώλης Αναστασόπουλος, ο οποίος κατέκτησε την 7η θέση στην δύσκολη με έντονο συναγωνισμό κατηγορία Μάστερ Β με χρόνο 41΄ 34΄΄, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αθλητής μας Πέτρος  Καρκαλούσος  που  αγωνίζεται  στην  κατηγορία  Ανδρών.  Καλή εμφάνιση έκανε και ο αθλητής μας Πολυζώης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος όμως είχε πρόβλημα τεχνικής βλάβης στο ποδήλατό του. Διακρίθηκε επίσης ιδιαίτερα και ο αθλητής Μάρκος Δρακόπουλος του Σωματείου μας Α.Ο. Αετός Αθηνών, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 50΄ 33΄΄. Πρώτος νικητής μεταξύ των ανεξαρτήτων  αθλητών ο Παναγιώτης Τζιωτάκης με τον πολύ καλό χρόνο 38΄ 53΄΄, έναντι του περσινού νικητή Δημήτρη Γιακουμάκη που με χρόνο 41΄ 54΄΄ (καλύτερο από πέρσι) κατέκτησε τη 2η θέση.

 Ο θριαμβευτής του εφετινού παραδοσιακού αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», Δημήτριος Γαζέτας, με την πολύ καλή εμφάνισή του, την βοήθεια των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην διάρκεια του αγώνα και την άρτια διοργάνωση, πέτυχε και νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 33΄ 53΄΄ έναντι χρόνου 34΄ 08΄΄ που κατείχε από πέρσι ο Σταύρος Κανελλόπουλος, βελτιώνοντας και τον δικό του χρόνο, καθώς ο Δ. Γαζέτας πέρσι ήταν 2ος με χρόνο 34΄ 19΄΄. Μεγαλύτερη βελτίωση πέτυχαν στους χρόνους τους ο 2ος εφέτος Θεόδωρος Πετρίδης (Α.Ο. Παραδείσου Αμαρουσίου) με χρόνο 34΄ 00΄΄, ο οποίος πέρσι ήταν 3ος στην ίδια κατηγορία Ανδρών με χρόνο 35΄ 31΄΄ και ο τρίτος εφέτος Αλέξης Κουντάκης (Π.Ο. ΖΕΥΣ) με χρόνο 35΄ 17΄΄, ο οποίος πέρσι ήταν 4ος με χρόνο 36΄ 46΄΄.

Ο αγώνας έγινε και πάλι με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία από τον διοργανωτή Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης. Στον εφετινό αγώνα συμμετείχαν 61 αθλητές και αθλήτριες από 17 σωματεία (Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, ΟΦΝ Ιωνίας, Α.Ο. Παραδείσου Αμαρουσίου, ΑΕΚ Αθηνών, Ζεύς Π.Ο., ΑΣ Άλφα Κ, Α.Ο. Ολυμπιακός Π.Χ., Π.Ο.Χ. Τάλως, Παναθηναϊκός Α.Ο., Γ.Ο. Λαμίας «Αθαν. Διάκος», ΠΑΣ Ερμής Μαρκοπούλου, Α.Ο. Αετός Αθηνών, ΑΠΟ Ακτίνα, Α.Ο. Θησέας, ΠΔΣ Οδυσσέας, Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός, Α.Ο. Διομήδης Άργος), καθώς επίσης και Ανεξάρτητοι αθλητές.

Από την αρχή του αγώνα έγιναν δυνατές και θεαματικές ποδηλατικές μάχες όλων των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών, που συνέβαλαν στην επίτευξη καλών χρόνων. Τούτο  επιτεύχθηκε χάρη στη μεγάλη μαχητικότητα των αθλητών σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κατά τη διάρκεια του αγώνα άριστες για την εποχή καιρικές συνθήκες και την άρτια διεξαγωγή του αγώνα, με τη πληρότητα της Αγωνόδικης Επιτροπής και την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της. Αφού μάλιστα, αφενός όλη η διαδρομή του αγώνα είχε καθαριστεί προηγούμενα με φροντίδα του Σωματείου μας, ακόμα και από τα πιο μικρά χαλικάκια και αφετέρου υπήρξε άριστη κάλυψη του αγώνα από την Αγωνόδικη Επιτροπή και άριστη σήμανση της διαδρομής. Ταυτόχρονα ήταν πολύτιμη η παρουσία και συμπαράσταση της Τροχαίας και αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Ματθαίο Γιώτα, που προσήλθε από τη Τροχαία Ν. Ιωνίας, για τη πολύτιμη βοήθειά του, καθώς, στα πλαίσια των υπηρεσιακών καθηκόντων του, βοήθησε με άριστο και υποδειγματικό τρόπο στην ασφαλή διεξαγωγή και επιτυχία του αγώνα. Επίσης πολύτιμη για την επιτυχία του αγώνα ήταν η παρουσία, κάλυψη και βοήθεια ασθενοφόρου της Interamerican Βοήθειας σε όλη τη διεξαγωγή του αγώνα. Όλα αυτά συνετέλεσαν στην απολύτως ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα. Το Σωματείο μας εκφράζει για το λόγο αυτό τις θερμές ευχαριστίες του στο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη, στη Διεύθυνση της Τροχαίας Νέας Ιωνίας, στην Interamerican Βοήθειας και στον κ. Γεώργιο Σκαρμούτσο, στον κ. Τάσο Τζερμπίδη, στο κ. Στέλιο Τσελεπή του καταστήματος OXYGEN, στο καταφύγιο Μπάφι, στο γιατρό κ. Χρόνη Χρονόπουλο, στον επίτιμο Πρόεδρο της Ε.ΠΟ.Σ.Κ. κ. Αλέκο Κελόγλου και σε όλα τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής και στους φίλους του Σωματείου μας, για τη πολύτιμη βοήθειά τους στη πλήρη επιτυχία και του εφετινού Επετειακού και παραδοσιακού Ποδηλατικού αγώνα, που διοργάνωσε το Σωματείο μας για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν για την μαχητικότητά τους και τις όμορφες αθλητικές μάχες τους.

Η αφετηρία του αγώνα ήταν 1.500 μέτρα περίπου πριν από το χώρο στάθμευσης του   τελεφερίκ   Πάρνηθας  ( μετά  από   τις  ταβέρνες  της  Λεωφόρου  Πάρνηθας )  με διαδρομή προς τη κορυφή – μέσω Αγίας Τριάδας – και ο τερματισμός ήταν στη συμβολή της αμαξωτής οδού ασφάλτου με το καρόδρομο προς το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αθηνών (Μπάφι). Η εκκίνηση δόθηκε στις 10.00΄π.μ. ακριβώς. Ο αγώνας έγινε και εφέτος για την Εθνική επέτειο του ΟΧΙ, με Πανελλήνια συμμετοχή (εκτός από τα Σωματεία της Αττικής συμμετείχαν και επίσημοι ποδηλάτες (Σωματείων) από πολλές περιοχές της περιφέρειας, όπως από τη Λαμία, τη Ρόδο, τη Κόρινθο, τα Χανιά, το Άργος, τη Καρδίτσα, κ.α.) στις κατηγορίες Ανδρών, Νέων, Εφήβων, MASTERS A, B, Γ και Δ και Γυναικών, ενώ έγινε και αγώνας ανεξαρτήτων (Όπεν). Τον αγώνα διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης με άριστη διοργάνωση και διεξαγωγή και απόλυτη σωστή κάλυψη όλης της διαδρομής, όπως προαναφέραμε. Επίσης το σωματείο μας είχε φροντίσει τη πλήρη κάλυψη όλου του αγώνα με προπομπούς, κριτές διαδρομής, «σκούπα», σταθερούς κριτές, σήμανση και κάλυψη όλων των υπαρχουσών διασταυρώσεων και χιλιομετρικές ενδείξεις όλης της διαδρομής.

Πριν  την εκκίνηση του  αγώνα και στις  απονομές έγινε αναφορά για την σημα-σία και την σημαντικότητα της Εθνικής επετείου του ΟΧΙ. Η αναφορά αυτή έγινε τόσο λόγω της ημέρας (28η Οκτωβρίου) εξ αιτίας της γιορτής της σημαντικής Εθνικής Επετείου, όσο και λόγω του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος αγώνας γίνεται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ. Συγκεκριμένα πριν την  εκκίνηση του αγώνα, έγινε αναφορά στην Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, για την οποία διεξήχθη ο Πανελλήνιος Διασυλλογικός Ποδηλατικός αγώνας και αναφέρθηκε  ότι : «Ο σημερινός αγώνας που διοργανώνει ο Πήγασος Κυψέλης έχει και αθλητικό και εθνικό σκοπό. Ο αθλητικός είναι η αγωνιστική άμιλλα των ποδηλατών στην όμορφη τοποθεσία της Πάρνηθας, στον παραδοσιακό αγώνα. Ο Εθνικός είναι η συμμετοχή στον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ, με την οποία τιμάμε αφ’ ενός τη συγκεκριμένη επέτειο του ΟΧΙ του Ελληνικού Έθνους σε εχθρό και πολυπληθέστερο και με ισχυρότερα όπλα, που επιβουλεύτηκε την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την τιμή της Πατρίδας μας.

Επίσης με την επέτειο αυτή τιμάμε και γενικότερα την αντίστασή μας, την αντίσταση των Ελλήνων, σε κάθε ξένη επιβουλή σε όλο το πέρασμα των χιλιετηρίδων. Η Εθνική Αντίσταση για χάριν επίτευξης της Ελευθερίας απαιτεί θάρρος, τόλμη, γενναιότητα και θυσίες, η ελευθερία όμως είναι γλυκιά και τα αξίζει όλα αυτά.

Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από την αυτοθυσία των πατέρων μας και των παππούδων μας που σαν σήμερα πριν 79 χρόνια όλοι μαζί σύσσωμοι με Εθνική ενότητα ξεκίνησαν και αγωνίστηκαν με κίνδυνο της ζωής τους σε ψηλότερα βουνά και πολύ δυσκολότερες τότε καιρικές συνθήκες, σε χιόνια και πάγους, για χάριν των ιδανικών της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, που μας έχουν εξασφαλίσει οι προπάτορές μας.

Ευχαριστούμε  όλους τους αθλητές, τους παράγοντες, τα Σωματεία και τους φίλους που τίμησαν και τιμούν με την παρουσία τους τον αγώνα και βοήθησαν στη διεξαγωγή του.

Καλούμε ιδιαίτερα τους νεώτερους να αισθανθούν τη μεγάλη και ιερή κληρονομιά της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού και τις αρετές και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει, να συγχωρήσουν εμάς τους μεγαλύτερους στα χρόνια για τα λάθη μας και ν’ αγωνισθούν και αυτοί για την άξια συνέχιση της Ιστορίας μας και του Πολιτισμού μας, στη σημερινή μάλιστα εποχή που είναι δυσκολότερος αυτός ο αγώνας, ακόμα και σε ειρήνη, αφού οι εχθροί και περισσότεροι είναι και πολλές φορές δρουν καμουφλαρισμένα και δόλια.

ΖΗΤΩ  Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΟΧΙ

ΖΗΤΩ  Η  28Η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940

ΖΗΤΩ  Η  ΕΛΛΑΔΑ»

Όλοι οι  αθλητές σύσσωμοι και οι παρευρισκόμενοι αναφώνησαν τα ζήτω  μετά την  ολοκλήρωση αυτής της αναφοράς.

 Όσον αφορά την διοργάνωση και το αγωνιστικό μέρος του αγώνα αξίζει να σημειωθεί για μία ακόμα φορά ότι υπήρξε άριστη οδοσήμανση και χιλιομετρική της διαδρομής και του τερματισμού του αγώνα και πλήρης εντυπωσιακή κάλυψη του αγώνα από την Αγωνόδικη Επιτροπή, που συνετέλεσε στην άριστη και ασφαλή διεξαγωγή του, καθώς μάλιστα δεν παρεμβλήθηκαν αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους αθλητές. Οι δυνατές προσπάθειες όλων των αθλητών σε συνδυασμό με το όμορφο τοπίο της Πάρνηθας προσέφεραν όμορφο θέαμα. Η Αγωνόδικη Επιτροπή με επικεφαλής την έμπειρη Αλυτάρχη Μαρία – Σοφία Λιανού, διεθνή Κριτή Ποδηλασίας, η οποία αρίστευσε για μία ακόμα φορά και τους Ανέστη Λουκά, Παντελή Μανδώνα, Στέλιο Χρυσομάλλη, Μαρία Κοτζιά, Δημήτρη Μητσιώνη, Παντελή Μανώλογλου, Παρασκευά Σταθόπουλο κ.α., βοήθησαν, μαζί με τους Αλέκο Κελόγλου, Γεώργιο Κυριαζή, Στέλιο Τσελεπή, Στέλιο Δοκιμάκη, Μαριάννα Κλειδοπούλου, Ειρήνη Τζερμπίδη, Δημήτρη Λιανό και τον Παραολυμπιονίκη αθλητή Ποδηλασίας Δρόμου Σταμάτη Κοτζιά, στην αψεγάδιαστη διεξαγωγή του αγώνα, τη ταχεία έκδοση των αποτελεσμάτων και στα αθρόα συγχαρητήρια προς τον διοργανωτή σύλλογο. Εκτός από τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, σημαντική για την μεγάλη επιτυχία του αγώνα ήταν και η παρουσία και η συμβολή μεταξύ άλλων του κ. Τάσου Τζερμπίδη με τη τοποθέτηση για μία ακόμα φορά προστατευτικής τέντας. Το Σωματείο μας ευχαριστεί θερμά για τη βοήθειά τους και στον αγώνα αυτόν τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη, την Interamerican Βοήθειας, την Τροχαία Νέας Ιωνίας, τον κ. Τάσο Τζερμπίδη και τον κ. Αλέκο Κελόγλου. Επίσης ευχαριστεί και όλους όσους συμμετείχαν στην Αγωνόδικη Επιτροπή, ή βοήθησαν στην επιτυχία του αγώνα, καθώς και όλους τους αθλητές και τα Σωματεία που συμμετείχαν στον αγώνα. Στη διοργάνωση βοήθησε σημαντικά και ο γιατρός του αγώνα κ. Χρόνης  Χρονόπουλος, τον οποίο επίσης ευχαριστεί το Σωματείο μας.

Οι νικητές αθλητές και αθλήτριες ατομικά και ομαδικά έχουν κατά κατηγορία ως εξής :

Ατομικό Ανδρών  : 1) Γαζέτας Δημήτριος (Π.Ο.Χ. Τάλως) 33΄ 53΄΄. 2) Πετρίδης Θεόδωρος (Α.Ο. Παράδεισος Αμαρουσίου) 34΄ 00΄΄. 3) Κουντάκης Αλέξιος (ΖΕΥΣ Ποδηλατικός Όμιλος) 35΄ 17΄΄. 4) Παναγιωτόπουλος Παύλος (Α.Ο. Ολυμπιακός Π.Χ.) 36΄ 28΄΄. 5) Χρυσικόπουλος Νικόλαος (Α.Π.Ο.  Ακτίνα)  37΄ 15΄΄. 6) Τριομμάτης  Μιχάλης (Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας)  37΄ 47΄΄.

Ο καλύτερος Νέος Άνδρας που βραβεύτηκε επιπλέον ως 1ος νικητής Νέος Άνδρας είναι ο Κουντάκης Αλέξιος (ΖΕΥΣ Ποδηλατικός Όμιλος) 35΄ 17΄΄, ο οποίος κατέλαβε τη 3η θέση στην ενιαία κατάταξη Ανδρών – Νέων Ανδρών και στον περσινό αγώνα είχε αγωνισθεί με τα χρώματα του Π.Ο. Καρδίτσας και είχε καταλάβει πάλι τη 1η θέση ως Νέος Άνδρας με χρόνο 36΄ 46΄΄ και τη 4η στην ενιαία κατάταξη Ανδρών – Νέων.

 Πρώτος νικητής στο Ατομικό Εφήβων αναδείχθηκε ο Θεμιστοκλής Ετζιρίδης  (Ο.Φ.Ν. Ιωνία) με τον πολύ καλό χρόνο 38΄ 01΄΄, ο οποίος κατέλαβε την 7η θέση στη γενική κατάταξη Ανδρών – Εφήβων.

Πρώτη νικήτρια στο Ομαδικό Ανδρών – Νέων αναδείχθηκε η Ομάδα Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας  (Τριομμάτης Μιχάλης, Κακλαμάνος Μιχάλης, Γκουχατσαι Κενεντ) βαθμοί  23. 

Πρώτη νικήτρια στο Ατομικό Γυναικών αναδείχθηκε η Μαρία – Ιωάννα Γιαμπάνη (Γ.Ο. Λαμίας «Αθαν. Διάκος») με χρόνο 42΄ 35΄΄ ,  συντρίβοντας τη  περσινή της επίδοση στον ίδιο αγώνα που ήταν  46΄ 40΄΄.

 Οι νικητές στις κατηγορίες Μάστερ είναι οι εξής:

Ατομικό Μάστερ Α : 1) Βιτζιλαίος Στέφανος (Α.Σ. Άλφα Καλ.) 37΄ 29΄΄. 2) Διονυσόπουλος Γρηγόριος (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 42΄ 12΄΄. 3) Τσαγκούρης Φώτης (Π.Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Μαρκοπούλου) 43΄ 16΄΄. 4) Γκαλέττι Αλέξανδρος (ΖΕΥΣ Ποδηλατικός Όμιλος) 43΄ 46΄΄. 5) Καπετάνιος  Δημήτριος (Γ.Ο. Λαμίας «ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΣ») 44΄ 24΄΄. 6) Κασομούλης Νικόλαος (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 44΄ 45΄΄.

Ατομικό Μάστερ Β : 1) Γεράκης Κώστας (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 37΄ 50΄΄. 2) Ζαχαριάδης Ευριπίδης (Α.Ο. Θησέας) 38΄ 31΄΄. 3) Παπαδόπουλος Ευριπίδης (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 39΄ 29΄΄. 4) Κούλης Μαρίνος (Α.Σ. ΑΛΦΑ Κ.) 39΄ 56΄΄. 5) Πετρίδης Μαρίνος (Α.Σ. ΑΛΦΑ Κ.)  40΄ 48΄΄. 6) Πέτσας Ανδρέας (Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός) 41΄ 08΄΄.

Ατομικό Μάστερ Β Γυναικών: 1) Μελή Νικολέτα (Π.Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Μαρκοπούλου) 51΄ 43΄΄. 2) Πολυχρονοπούλου Καλλιόπη (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 57΄50΄΄.

Ατομικό Μάστερ Γ : 1) Ιωσήφ Δαλέζιος (Α.Ο. Διομήδης Άργους) 39΄ 29΄΄. 2) Τζίτζικας Δημήτρης (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 39΄ 52΄΄. 3) Μαυρογιάννης Μάριος (Π.Α.Σ. Ερμής Μαρκοπούλου) 45΄ 26΄΄. 4) Γαλαίος Νικόλαος (Π.Ο.Χ. Τάλως) 48΄ 26΄΄. 5) Δρακόπουλος Μάρκος (Α.Ο. Αετός Αθηνών) 50΄ 33΄΄. 6) Ψαρόπουλος  Ιωάννης  (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης) 50΄ 44΄΄. 

Ατομικό  Μάστερ  Δ :  1) Φωτόπουλος  Γεώργιος  (Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας)  46΄ 15΄΄. 2) Κυριαζόπουλος Ευθύμιος (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 52΄ 41΄΄. 3)  Δαμιανός Ποτετζάγιας  (ΑΕΚ) 57΄ 12΄΄. 4) Χρήστος Χρυσικόπουλος (Α.Π.Ο. Ακτίνα) 57΄ 40΄΄. 5) Τζερμπίδης Αναστάσιος (Γ.Ο. Λαμίας «ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΣ») 1 ώρα 17΄ 28΄΄.

Ομαδικό Μάστερς: 1) Α.Σ. ΑΛΦΑ Καλλιθέας  βαθμοί 16. 2) Ο.Φ.Ν. Ιωνίας βαθμοί 23. 3) ΑΕΚ  βαθμοί  40.

Οι βαθμοί στη κατηγορία Μάστερ προκύπτουν από την γενική (ενιαία) κατάταξη της κατηγορίας.

Οι νικητές της κατηγορίας  Ανεξαρτήτων (Όπεν)  Ανδρών: 1) Τζιωτάκης Παναγιώτης 38΄ 53΄΄. 2) Γιακουμάκης Δημήτριος   41΄ 54΄΄. 3) Παυλόπουλος Ανδρέας 46΄ 18΄΄. 4) Νάσσος  Αδριανός  48΄ 08΄΄. 5) Αντωνόπουλος Γιώργος  50΄ 44΄΄. 6) Κωστόπουλος Σταύρος 58΄ 00΄΄.

Πρώτη νικήτρια της κατηγορίας Ανεξαρτήτων (Όπεν)  Γυναικών αναδείχθηκε η Καραντάμογλου Νεφέλη 55΄ 31΄΄.        

H πλήρης αναλυτική κατάταξη όλων των αθλητών και αθλητριών όλων των κατηγοριών έχει ως εξής για τις κατηγορίες Ανδρών – Νέων – Εφήβων (με ενιαία μικτή κατάταξη), Γυναικών, Μάστερ Α και Β (με ενιαία μικτή κατάταξη), Μάστερ Γ και Δ (με ενιαία μικτή κατάταξη), καθώς και του αγώνα Ανεξαρτήτων (Όπεν)  :

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές έγιναν μέσα στο καταφύγιο Μπάφι σε ισόγεια αίθουσα, που διαμορφώθηκε όμορφα και προσφέρθηκε την ημέρα εκείνη από τη Διεύθυνση του Καταφυγίου μαζί με τσάϊ για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες του αγώνα. Πριν τις απονομές ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Δ. Λιανός αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην διεξαγωγή και την επιτυχία του αγώνα, με πρώτους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους και την αγωνιστικότητά τους, καθώς και τα Σωματεία που συμμετείχαν και τους εκπροσώπους τους. Ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη, με παρόντα τον εκπρόσωπό του στον αγώνα κ. Θρασύβουλο Λαδόπουλο, για την πολύτιμη και πάλι συμβολή – βοήθειά του για την διάθεση ασθενοφόρου για την κάλυψη του αγώνα από την Interamerican Βοήθεια, καθώς και την Interamerican Βοήθεια και τον κ. Γ. Σκαρμούτσο για τον ίδιο λόγο, αναφέροντας επίσης ότι επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο κ. Γ. Πατούλης είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, που αγαπά να βοηθά και να προσφέρει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και γι’ αυτό αγαπιέται. Ευχαρίστησε επίσης την Τροχαία Ν. Ιωνίας, τον επίτιμο Πρόεδρο της ΕΠΟΣΚ κ. Αλέκο Κελόγλου, τον γιατρό του αγώνα κ. Χρόνη Χρονόπουλο, όλα τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής και τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου μας που βοήθησαν στην επιτυχία του αγώνα, τους κ. Τάσο Τζερμπίδη, Στέλιο Τσελεπή του καταστήματος OXYGEN, τον κ. Παντελή Αϊβατίδη και τους υπεύθυνους του Καταφυγίου ΜΠΑΦΙ για τη βοήθειά τους. Από τη πλευρά του ο κ. Θρασύβουλος Λαδόπουλος εκπρόσωπος στον αγώνα του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Ψηφιακής Πολιτικής, μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ και συνεχάρη τους αθλητές και τα Σωματεία που συμμετείχαν στον αγώνα και το Σωματείο μας για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχή διεξαγωγή του. Απονομές στους νικητές έκαναν ο κ. Θρασύβουλος Λαδόπουλος, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Σ.Κ. κ. Αλέκος Κελόγλου, ο κ. Τάσος Τζερμπίδης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας, η Αλυτάρχης του Αγώνα, εκπρόσωποι Σωματείων και άτομα που βοήθησαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Παρατίθενται φωτογραφίες από πριν την εκκίνηση του αγώνα, από τη διεξαγωγή του αγώνα αυτού, τους τερματισμούς και από τις απονομές, οι οποίες παραχωρήθηκαν στο Σωματείο μας από τον κ. Στέλιο Δοκιμάκη, τον οποίο το Σωματείο μας ευχαριστεί.

*  Με την ευκαιρία της τέλεσης του αγώνα ποδηλασίας ανεξαρτήτων (Όπεν) ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης προσκαλεί όσους ανεξάρτητους αθλητές επιθυμούν να ενταχθούν ως αθλητές στο Σωματείο μας, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο μας μέσω του e-mail : aopigasos@gmail.com  για να εκφράσουν την επιθυμία τους και για πληροφορίες.

* Σημαντικές διακρίσεις συνεχίζει να επιτυγχάνει ο αθλητής Ποδηλασίας Γιάννης Ψαρόπουλος του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Στον Ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Πόρτο Γερμενό Κιθαιρώνα» 10ο Έπαθλο Σπύρος Παπαγιάννης που διοργάνωσαν τα Σωματεία Π.Ο. Κρόνος Νίκαιας και Π.Ο. Μάνδρας στις 26/10/2019, σε απόσταση 22 χιλιομέτρων, αγωνίσθηκε και κατέλαβε την 6η θέση στη κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 1 ώρα 28΄ 16΄΄.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4641

Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποδηλατικού Αγώνα Εθνικής Επετείου “ ΟΧΙ “ 28ης Οκτωβρίου ανάβαση στο Φλαμούρι (Πάρνηθας) στις 28/10/2019

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4610

Ο εξαίρετος αθλητής μας σκακιού Νίκος Τραγουδάρας του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης θριάμβευσε αήττητος και στο 5ο θερινό Μαθητικό Τουρνουά Σκακιού Μπλιτς 2019 που διοργάνωσε με επιτυχία το Σωματείο μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, με συνεργασία και βοήθεια του ΟΠΑΝΔΑ στις 30/5/2019 στο πολιτιστικό κέντρο Γκράβας.

Ο εξαίρετος αθλητής μας σκακιού Νίκος Τραγουδάρας του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης θριάμβευσε αήττητος και στο 5ο θερινό Μαθητικό Τουρνουά Σκακιού Μπλιτς 2019 που διοργάνωσε με επιτυχία το Σωματείο μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, με συνεργασία και βοήθεια του ΟΠΑΝΔΑ στις 30/5/2019 στο πολιτιστικό κέντρο Γκράβας. Παραθέτουμε το δελτίο τύπου αυτού του Τουρνουά, τους νικητές και τις νικήτριες της Γενικής Κατάταξης και φωτογραφίες από το Τουρνουά.

Με γλυκειά επιτυχία και χαμόγελα διεξήχθη το 5ο Εαρινό Μαθητικό Κύπελλο γρήγορου Σκακιού (Blitz) στις 30 Μαΐου 2019 το απόγευμα. Διευθυντής Αγώνων ήταν ο Στέλιος Δοκιμάκης. Η φιλοξενία των αγώνων έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Γκράβα (Ταϋγέτου 60). Η συμβολή της Προϊσταμένης του Πολιτιστικού Κέντρου, κας Πένυ Αγγελακοπούλου καθώς και των συναδέλφων της ήταν καθοριστική, όχι μόνο για τα “τυπικά” των Αγώνων (Φωτισμός, Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, παροχή αρτιδίου και χυμού, Καθαριότητα) αλλά γιατί η ιδία με δικά της μέσα, πρόσφερε επιπλέον κάποια δώρα στους αθλητές!

Διαιτητής των αγώνων ήταν ο Αριστείδης Ροδόπουλος και βοηθός Διαιτητή ο Στέλιος Χρυσομάλλης, που με μαεστρία, ταχύτητα και συνέπεια ολοκλήρωσαν άρτια και δίκαια τις 7 κληρώσεις του ελβετικού συστήματος που χρησιμοποίησαν. Αρκετοί ακόμη συνέβαλαν φανερά ή εξ αποστάσεως: Μαρία-Σοφία Λιανού, Μητσιώνης Δημήτρης, Φίτσιος Ιωάννης και ο ίδιος ακόμη ο πρόεδρος του ιστορικού Σωματείου ΑΟ Πήγασος Κυψέλης που δραστηριοποιείται αδιάκοπα από το 1979 με Εθνικές και Ολυμπιακές επιτυχίες.

Οι αγώνες έγιναν με χρονόμετρα δίνοντας 5 λεπτά σε κάθε παίκτη για όλον τον αγώνα. Συμμετείχαν 27 αθλητές από 14 διαφορετικά Σχολεία των Αθηνών.

Οι παίκτες κάθισαν στα τραπέζια με τις σκακιέρες, χαμογελαστοι και χαλαροί, έδωσαν τα χέρια, ευχήθηκαν για έναν καλό και τίμιο αγώνα. Ύστερα τα ωρολόγια ξεκίνησαν να μετρούν αντίστροφα. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτά οι αγώνες διαρκούσαν μέρες πολλές…. Τώρα τα 10′ για έναν αγώνα σκακιού είναι λίγα, όμως στον αντίποδα οι παίκτες εξασκούνται έναντι πολλών αντιπάλων.

Σφοδρές μάχες με κινούμενους στρατούς συνεπήραν την λογική των παικτών. Κατάσκοποι αξιωματικοί σκόρπιζαν τον φόβο στις επάνω σκακιέρες ενώ στις κάτω χρειαζόσουν τουλάχιστον μια Βασίλισσα για να τρομοκρατήσεις τον αντίπαλο, είτε αυτό σημαίνει διεξαγωγή επίθεσης είτε υπεροχή στο υλικό πεδίο της μάχης. Στις δε πολύ πάνω σκακιέρες 1-3 και ένα πιόνι ήταν αρκετό για να επικαλεστεί κάποιος στρατηγική νίκης.

Ματ υπήρξαν πολλά, ευτυχώς γιατί έτσι κάποιος φεύγει γενναίος στο πεδίο της μάχης. Σε άλλες σκακιέρες οι παίκτες αναφωνούσαν ενθουσιασμένοι ” Αντικανονική, δεύτερη αντικανονική κίνηση” και ο διαιτητής κατοχύρωνε έτσι την παρτίδα στον νόμιμο παίκτη. Το όρθον βέβαια είναι η ανάταση της χειρός…όπως έπραξαν οι εμπειρότεροι αγωνιστές. Κανείς κι αν γλύτωσε τα Ματ κι αν είναι νόμιμος, κανείς του χρόνου δεν ξεφεύγει.. Είναι ο μηδενισμός του δοθέντος χρόνου. Η μία στις τέσσερις παρτίδες στο τουρνουά αυτό χάθηκε γι’ αυτόν τον λόγο. Με κόπο και υψηλή συγκέντρωση διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι κάτωθι αθλητές:

1ος Γενικής Κατάταξης & 1ος Γυμνασίου – Λυκείου Τραγουδάρας Νικόλαος 7/7 Απόλυτο Σκορ, Αήττητος και Αητός!

2ος Γυμνασίου – Λυκείου Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 6/7 (ο περσινός νικητής της αντίστοιχης διοργάνωσης)

3ος Γυμνασίου – Λυκείου Χατζηαντωνάκης Γιώργος 5/7 στα βάθρα των νικητών από το δημοτικό

1ος Δημοτικού Γαστουνιώτης Μάριος 5/7 ο αγωνιστής Μάριος έχει σημειώσει εκπληκτική άνοδο.

2ος Δημοτικού Τζίμα Άγγελος 5/7 σταθερός δευτερονίκης ο κος Άγγελος

3ος Δημοτικού Σαμπαζιώτης Αλέξανδρος 4/7 ο πάντα διακριθείς Αλέξανδρος

1ο Κορίτσι Παπαζήση Μαρία 3/7

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τους αγώνες και η λίστα της τελικής κατάταξης

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4499

Σκακιστικοί αγώνες

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4493

Εντυπωσίασε και φέτος η γιορτή της κοπής της πίτας 2019 και των βραβεύσεων για το 2018 των Σωματείων μας Α.Ο. και ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ και Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, που έγινε το Σάββατο 23/2/2019, στο επετειακό έτος 2019 της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυση και την έναρξη της αθλητικής λειτουργίας του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης το 1979. Σ’ αυτήν βραβεύθηκαν ο κ. Γεώργιος Αλικάκος, Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον Αθλητισμό, η νεανική Ομάδα Σκακιού του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης για την άνοδό της το 2018 στην Α΄ Κατηγορία Αττικής, ο Λουκάς Καταπόδης του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, Πρωταθλητής Ελλάδας 2018 και στους δύο αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου, 1ος νικητής Παγκοσμίων Κυπέλλων Ποδηλασίας και νικητής και πάλι και όλων των αγώνων του Τοπικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Αττικής και των Διασυλλογικών Αγώνων Ποδηλασίας Δρόμου στους οποίους αγωνίσθηκε το 2018, καθώς επίσης βραβεύθηκαν οι αθλητές του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης Βασίλης Ντούνης (Ξιφασκία με Αμαξίδιο), Παναγιώτης Μπάρλας (Στίβος), Μάριος Ψυχάλης (Κολύμβηση) και Δημήτριος Ντόβας (Στίβος και Σκάκι), που αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδας 2018 στα αθλήματά τους και πολλοί άλλοι Αθλητές και Αθλήτριές μας και Προπονητές, από όλα τα αθλητικά μας Τμήματα, για τις διακρίσεις τους.

Εντυπωσίασε και φέτος η γιορτή της κοπής της πίτας και των βραβεύσεων των αθλητών και αθλητριών των Σωματείων μας Α.Ο. και ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ και Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, που έγινε το Σάββατο στις 23/2/2019, ώρα 5.15΄μμ. στο κατάμεστο (με αθρόα προσέλευση) Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, επί των οδών Παπαναστασίου και Σεράφη, δύο οικοδομικά τετράγωνα κάτω από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) Αγίου Νικολάου, παρά μάλιστα τις επικρατούσες πολύ κακές καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο, πολύ δυνατός αέρας και συνεχής βροχή ή χιόνια σε αρκετές περιοχές).

Σ’ αυτήν βραβεύθηκαν ο κ. Γεώργιος Αλικάκος, Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον Αθλητισμό, η νεανική Ομάδα Σκακιού του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης για την άνοδό της το 2018 στην Α΄ Κατηγορία Αττικής, ο Λουκάς Καταπόδης του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, Πρωταθλητής Ελλάδας 2018 και στους δύο αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου, 1ος νικητής Παγκοσμίων Κυπέλλων Ποδηλασίας και νικητής και πάλι και όλων των αγώνων του Τοπικού Πρωταθλήματος Αττικής και των Διασυλλογικών Αγώνων Ποδηλασίας Δρόμου στους οποίους αγωνίσθηκε το 2018, καθώς επίσης βραβεύθηκαν οι αθλητές του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης Βασίλης Ντούνης (Ξιφασκία με Αμαξίδιο), Παναγιώτης Μπάρλας (Στίβος), Μάριος Ψυχάλης (Κολύμβηση) και Δημήτριος Ντόβας (Στίβος και Σκάκι), που αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδας 2018 στα αθλήματά τους και πολλοί άλλοι Αθλητές και Αθλήτριές μας και Προπονητές, από όλα τα αθλητικά μας Τμήματα, για τις διακρίσεις τους.

Aθρόα ήταν και πάλι η προσέλευση στην γιορτή εκπροσώπων του Αθλητικού κόσμου, αθλητών και αθλητριών μας από την Αττική, τα Χανιά, τη Κόρινθο και άλλες περιοχές, Προπονητών και Μελών των Σωματείων μας, Γονέων και Φίλων, καθώς και εγνωσμένου κύρους Φίλων του Αθλητισμού, επίλεκτων μελών της Ερασιτεχνικής Αθλητικής οικογένειας. Μεταξύ αυτών παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ε.Ο.Ε. κ. Γεώργιος Αλικάκος, ο αιδεσιμολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Κύριλλος του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, ο κ. Βελισσάριος Τρομπούκης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, ο Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Αλέξανδρος Τσιρακίδης, ο κ. Γεώργιος Κλικίζος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού και του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Αττικής, Κριτής Στίβου, ο Συγγραφέας και Προπονητής Σκακιού κ. Νικόλαος Καμπάνης, ο κ. Κων/νος Γκρέκας, Προπονητής του δύο φορές Παραολυμπιονίκη Ποδηλασίας Δρόμου αθλητή μας Σταμάτη Κοτζιά και της Ομάδας μας ΑΣΑΜΕΑ Πήγασου Κυψέλης και πρώην Προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας Α.μεΑ., ο κ. Στέλιος Τσελεπής, ο κ. Ιωάννης Σιδηρόπουλος, ο κ. Παύλος Μπουλταδάκης, ο Παραολυμπιονίκης  αθλητής μας Ποδηλασίας Σταμάτιος Κοτζιάς, τα Προεδρεία και μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων μας (Δ. Λιανός, Αργ. Αργυρίδης, Σ. Δοκιμάκης, Γ. Κυριαζής, Γ. Λιανός, Σπ. Κολαΐτης, Μ. Σ. Λιανού, Μ. Κλειδοπούλου, κ.α.), οι οποίοι επίσης βοήθησαν στις απονομές. Επίσης παρευρέθησαν πολλοί Αθλητές και Αθλήτριές μας με Πανελλήνιες νίκες και μεγάλες επιτυχίες το 2018, οι Προπονητές μας, Γονείς των Αθλητών, Φίλοι των Σωματείων, παλαιοί εξέχοντες αθλητές μας, όπως οι Χρήστος Σκλαβούνος, Γιώργος Λέβας στο Χαντ-μπωλ, Παναγιώτης  Παπαγεωργίου στην Ποδηλασία, σημερινοί ενεργοί αθλητές και αθλήτριες από τις 3 ομάδες μας από όλα τα αθλήματα κ.α.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε το Καλωσόρισμα με την Προσφώνηση των προσελθόντων, με επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά στον κ. Γεώργιο Αλικάκο, Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ε.Ο.Ε., που μάλιστα όλοι οι προσελθόντες αψήφησαν και ξεπέρασαν τις επικρατούσες πολύ κακές καιρικές συνθήκες για να δώσουν το παρόν στη γιορτή και να την τιμήσουν με την παρουσία τους. Αναφέρθηκε ότι η εφετινή μας γιορτή είναι στο επετειακό έτος 2019 της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυση και την έναρξη της αθλητικής λειτουργίας του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης το 1979 με συνεχόμενη και αυξανόμενη μέχρι σήμερα αθλητική δραστηριότητα, πολλές σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις σε πολλά αθλήματα, καθώς και όμορφη αθλητική διαδρομή με πολλές συγκινήσεις. Ο Πρόεδρος του Πήγασου Κυψέλης κ. Δημ. Λιανός ευχαρίστησε και συνεχάρη όλους τους Αθλητές και τις Αθλήτριές μας, τους Προπονητές μας, τα Μέλη μας, τους Γονείς των Αθλητών και τους Φίλους μας για όλη την πολύ όμορφη συμπόρευση για 40 χρόνια και την πολύτιμη βοήθειά τους, που έφεραν πολλές χαρές, μεγάλες αθλητικές επιτυχίες και έντονες συγκινήσεις. Ευχαρίστησε επίσης την Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κύριλλο για την πολύτιμη ανιδιοτελή βοήθεια στις Ομάδες μας με την παραχώρηση της αίθουσας για την ετήσια εκδήλωση και για τις αθλητικές σκακιστικές μας δραστηριότητες.

Ακολούθως έγινε συνοπτική αναφορά του προγράμματος της εκδήλωσης.

Στα πλαίσια της γενικής αναφοράς της πορείας του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού και ειδικώτερα τα τελευταία  χρόνια, αναφέρθηκε από τον κ. Δ. Λιανό, Πρόεδρο του Πήγασου Κυψέλης ότι ο Ερασιτεχνικός Αθλητισμός στην αρχαιότητα αναπτύχθηκε μόνο από Έλληνες, αλλά στην ευρύτερη τότε Αρχαία Ελλάδα, που περιελάμβανε πέραν της σημερινής με ολόκληρη την Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Θράκη και άλλες περιοχές όπως η Ιωνία  Μ. Ασίας, η Σικελία και η σημερινή Κάτω Ιταλία, η Κύπρος, παραλιακές περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Αποτελούσε σημαντικό μέρος της υψηλής Παιδείας και του Πολιτισμού μας. Ήταν επαινετή η διάκριση με ίσους όρους και κανόνες για όλους. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Με ηθική επιβράβευση των Νικητών, το στεφάνωμά τους με ένα κλαδί αγριελιάς – κότινο ή στεφάνι δάφνινο και ευρεία κοινωνική αναγνώριση, που ήταν πολυτιμότερα τότε από χρηματική αμοιβή. Με εκεχειρία στη διάρκεια των  αγώνων. Με δυνατότητα συμμετοχής όλων των  Ελλήνων. Εμπεριέχει το Αρχαίο, αλλά αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα και τον Πολιτισμό που αναγνωρίζεται σήμερα και τιμάται από όλες τις χώρες της Παγκόσμιας Κοινότητας με την Παρέλαση πάντα Πρώτης της Ελληνικής Σημαίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως έχοντας πηγή τον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και Αθλητισμό και το Πνεύμα του. Βοηθά στην Παιδεία για επίτευξη ιδιαίτερης διάκρισης με πολύ προσπάθεια και ίδιους Κανόνες και ίσους όρους για όλους, στην Υγεία, στην άσκηση – εκγύμναση – δυνάμωμα, στην άμιλλα, στο παιχνίδι –  ψυχαγωγία, στην αποφυγή κακών συνηθειών, όπως ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά και η οκνηρία. Σήμερα ο Ερασιτεχνικός Αθλητισμός στην Πατρίδα μας αποτελεί συνέχεια του Παλαιού, αλλά μένει πλέον σαν άτυπη κληρονομιά στην Ψυχή και στο Πνεύμα μας για Άθληση ανεξάρτητα από οργάνωση Σωματείων και Αθλητικούς Νόμους της εκάστοτε Πολιτειακής κατεύθυνσης. Σημαντικός φορέας στη χώρα μας που τον αναδεικνύει είναι η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία με τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Αλικάκο. Ωστόσο όμως, σήμερα οι συνθήκες είναι αντίξοες για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό στη Πατρίδα μας. Η Πολιτεία μέχρι και το 2004 εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας συμπαραστάθηκε πολύ στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό και στα Σωματεία, με κύριο στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων μεγαλύτερης Ελληνικής διάκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Έκτοτε μείωσε σταδιακά την βοήθεια στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει τελείως να βοηθά με οποιονδήποτε τρόπο τα αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία, εκτός από μια μικρή βοήθεια για τον αθλητισμό των ΑμεΑ. Από την άλλη πλευρά όμως και παρά την μη βοήθεια, αύξησε τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των αθλητικών Σωματείων. Παράλληλα μείωσε κατακόρυφα τις επιχορηγήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών, οι οποίες πλέον στη μεγάλη τους πλειοψηφία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως η Ε.Ο.Μοντέρνου Πεντάθλου, μετακυλίουν μεγάλο βάρος των λειτουργικών τους εξόδων σε βάρος των Σωματείων – Μελών τους. Με επιβαρύνσεις των Αθλητικών Σωματείων για συνδρομές, για έκδοση και ανανέωση δελτίων αθλητών, με τα έξοδα τέλεσης των αγώνων, για διαιτητές, κριτές, για μετακινήσεις, που προστίθενται στις δαπάνες  των Σωματείων, για αθλητικές αμφιέσεις, για προπονητές, για αθλητικό υλικό, κλπ. Αναγκαστικά πλέον βοηθούν εκτός από τα Μέλη μας και οι ίδιοι οι Αθλητές μας και οι Γονείς τους,  παρά τις  μεγάλες δυσκολίες  που έχουν  από τις πολύ κακές και δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Αναφέρθηκε ότι για την Πολιτεία υπάρχει βέβαια η κακή οικονομική συγκυρία, αλλά υπάρχει και η τεράστια διαφορά Φιλοσοφίας από όσα  οι πρόγονοί μας πρέσβευαν και  έπρατταν στην Πατρίδα μας στην Αρχαιότητα για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, με Κατασκευή, μεταξύ των άλλων και κατάλληλων και επαρκών αριθμητικά Σταδίων – Αγωνιστικών Χώρων. Ενδεικτικά  αναφέρθηκε το περιστατικό της χρυσής Ελληνίδας Ολυμπιονίκου το 2016 Κορακάκη, που την ίδια ημέρα που κατακτούσε το Χρυσό Μετάλλιο στην μακρινή Βραζιλία, ένα συνεργείο κατέστρεφε στην Ελλάδα το Προπονητήριο Σκοποβολής που είχε φτιάξει, όπως είχε γίνει γνωστό, ο Πατέρας της και Προπονητής της με δαπάνες του για να προπονείται καθημερινά η Κορακάκη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ελλείψει άλλου αγωνιστικού χώρου. Πράγμα που πίκρανε αφάνταστα την σπουδαία Αθλήτρια. Ο κ. Δ. Λιανός ανέφερε ότι στην Ποδηλασία Πίστας υπήρχε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο, ένα μοναδικό Ποδηλατοδρόμιο που είχαν ξεκινήσει να φτιάχνουν οι Ιταλοί για τον στρατιωτικό του Aθλητισμό, όταν κατείχαν τα Δωδεκάνησα. Μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, περιήλθε και αυτό στη Πατρίδα μας ημιτελές όμως μέχρι τότε και όπως ήταν και γίνονταν σ’ αυτό  κάθε χρόνο, για 35 περίπου χρόνια, οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Πίστας. Για να δεχθεί η Δ.Ο.Ε. και να επιλέξει να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, υποχρεωθήκαμε, μεταξύ άλλων, να κατασκευάσουμε και ένα κατάλληλο και σύγχρονο Ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ, για τους αγώνες της Ποδηλασίας Πίστας που είναι Ολυμπιακό Άθλημα. Την στιγμή που ήδη από το 1971 η γειτονική Βουλγαρία είχε σε λειτουργία 16 σύγχρονα Ποδηλατοδρόμια, που είχε μάθει και αναφέρει αναλυτικά και γραπτά, σαν αθλητικός δημοσιογράφος τότε στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ» συνοδεύοντας την Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας στη 1η μεταπολεμική Βαλκανιάδα Ποδηλασίας στο  Προάστιο Συμεώνοβο της Σόφιας. Σε ποιες πόλεις και με πόση περίμετρο το καθένα! 250 μ., 333 και 400 μ. Μολονότι η Βουλγαρία αντιμετώπιζε τότε πολλά προβλήματα, είχε μεγάλες διακρίσεις στον Αθλητισμό. Σήμερα τα Σωματεία και η Ομοσπονδία Ποδηλασίας για να μπουν στο Ποδηλατοδρόμιο για προπονήσεις και αγώνες, πρέπει να πληρώσουν. Ακόμα χειρότερο είναι ότι υπήρξαν πρόσφατα δημοσιεύματα για αγορά αυτού του μοναδικού Ποδηλατοδρόμιου στην Ελλάδα αρχικά από την ΑΕΚ στο Μπάσκετ και μετά από τον Παναθηναϊκό στο Μπάσκετ, με προφανή σκοπό την αγορά και μετατροπή του μοναδικού Ποδηλατοδρομίου στην Ελλάδα σε αγωνιστικό χώρο άλλου αθλήματος. Την ίδια στιγμή ένα άξιο Ελληνόπουλο από τον Βόλο ο Χρήστος Βολυκάκης προηγείται 1ος στην βαθμολογία των Παγκόσμιων Κυπέλλων του αγωνίσματος ΟΜΝΙΟΥΜ Ποδηλασίας Πίστας για την πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ενώ η κατασκευή 2 ή 3 άλλων Ποδηλατοδρομίων έχει σταματήσει ή δεν ξεκίνησε. Το ένα ήταν στα Τρίκαλα και εγκαταλειμμένο σε ημιτελές στάδιο καταστρέφεται.

Όσον αφορά τη στάση της Δημοτικής Αρχής στην Αθήνα, του ΟΠΑΝΔΑ, ο κ. Δ. Λιανός ανέφερε ότι είναι αδιάφορη έως αδικαιολόγητα εχθρική προς το Σωματείο μας Πήγασο Κυψέλης, σε αντίθεση με τις Δημοτικές Αρχές άλλων Δήμων, όπως του Δήμου Αμαρουσίου με τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Πατούλη, που αγαπά, φροντίζει και ενισχύει τον Αθλητισμό. Πέραν και του γεγονότος ότι ο Δήμος Αθηναίων ουδεμία επιχορήγηση παρέχει ούτε στέγαση γραφείων, ενδεικτικά ανέφερε και ότι: Στα 7 Κλειστά Γυμναστήρια του Δήμου, από τα οποία μόνο ένα, το ΜΕΤΣ, έχει χάντ-μπωλ, που σημειωτέον είναι Ολυμπιακό Άθλημα, παραχωρεί τώρα μια μόνο ουσιαστική προπόνηση εβδομαδιαίως στην ομάδα μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης και αυτή σε κυλιόμενη συχνά και όχι σταθερή ώρα. Ενώ μέχρι πριν 3 χρόνια παρεχωρούντο κάθε βδομάδα 3 προπονήσεις στην Ομάδα μας χάντ-μπωλ και άλλες 3 στην ομάδα χάντ-μπωλ του Θριάμβου που σταμάτησε να λειτουργεί στο χάντ-μπωλ και δεν υπάρχει άλλη ομάδα χάντ-μπωλ στην Αθήνα, πλην του Πανελληνίου, που στεγάζεται όμως στο γήπεδό του. Η ομάδα μας αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική Κατηγορία Χάντ-μπωλ και στερείται της δυνατότητας επαρκούς αγωνιστικής προετοιμασίας. Επίσης τα 3 τελευταία χρόνια μας παραχωρεί ο ΟΠΑΝΔΑ, στα χαρτιά όμως μόνο, το ανοικτό γήπεδο χάντ-μπωλ της πλατείας Λαμπρινής, όχι όμως στην πραγματικότητα. Διότι ο Δήμος είχε αφαιρέσει και δεν είχε επαναφέρει τα τέρματα χάντ-μπωλ. Τα επανέφεραν εφέτος το 2019, χωρίς όμως δίχτυα και η ομάδα μας υφίσταται δυσμενείς συνέπειες, χωρίς να φταίει, από την Ο.Χ.Ε. Αφαίρεση βαθμών και πρόστιμα λόγω μη συμμετοχής ηλικιακών μας ομάδων χάντ-μπωλ.

Στο Μπάσκετ  παραμένουν  αστέγαστα  όλα τα ανοικτά  γήπεδα  του Δήμου  και δεν μας παραχωρούν Κλειστό για τις Ομάδες μας  Παίδων και  Εφήβων Μπάσκετ, όπως προβλέπει  η  προκήρυξη  των   Πρωταθλημάτων,   που   την  έχουμε  παραδώσει   στον ΟΠΑΝΔΑ και την αγνοούν. Ούτε απαντούν στα έγγραφά μας. Συχνά λόγω βροχής αναβάλλονται αγώνες, ματαιώνονται προπονήσεις και δημιουργούνται προβλήματα, όπως κρυολογήματα αθλητών και άλλα. Μειωμένες είναι και οι ώρες προπόνησης της Ομάδας μας Μπάσκετ Ανδρών. Αυτό, όπως και στο χάντ-μπωλ Ανδρών, συντελεί στην  πλημμελή προετοιμασία και επηρεάζει δυσμενώς τις  αγωνιστικές αθλητικές εμφανίσεις μας των Ομάδων μας Μπάσκετ και Χαντ-μπωλ.

Μόνο στο Σκάκι είναι καλή η λειτουργία του ΟΠΑΝΔΑ, που υπάγεται όμως στο Πολιτιστικό του Τμήμα, το οποίο με την ευκαιρία συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την καλή Συνεργασία.

Μεταξύ άλλων παραπόνων για τον ΟΠΑΝΔΑ ο κ. Δ. Λιανός ανέφερε ότι απερρίφθη και το αίτημα να μας παραχωρηθεί για προπονήσεις και αγώνες Ξιφασκίας μια πολύ μεγάλη αίθουσα στην Γκράβα ή μέρος αυτής, που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για Ξιφασκία, όπου θα μπορούσε να προπονείται  και ο δύο φορές 4ος Παραολυμπιονίκης το 2016 αθλητής μας Βασίλης Ντούνης του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης στην Ξιφασκία με Αμαξίδιο. Όπως μας είπαν χρησιμοποιείται για αποθηκευτικός χώρος

Ολοκληρώνοντας αυτή την αναφορά ο κ. Δ. Λιανός είπε ότι θεωρεί χρήσιμη την αναφορά – ενημέρωση για αυτές τις όχι καλές συνθήκες, διότι η αθλητική διαδρομή στα 40 χρόνια δεν είναι ανέφελη. Σε αντιστάθμισμα όμως υπάρχει μεγάλη αγάπη για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό και την Ομάδα μας των Αθλητών και Αθλητριών μας, των Προπονητών μας, των Μελών μας και των Φίλων μας και συνεχίζουμε δυνατά.

Ακολούθως έγινε από τον κ. Δ. Λιανό η σύντομη αναδρομή των 40 ετών αθλητικής λειτουργίας και πορείας της Ομάδας μας: Ο Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης ιδρύθηκε και ξεκίνησε το 1979 με 4 αθλήματα, Ποδηλασία, Σκάκι, Χειροσφαίριση, Μπάσκετ και ίδρυσε σταδιακά και λειτούργησε και άλλα είτε μέχρι σήμερα, όπως Τρίαθλο, Μοντέρνο Πένταθλο, Ποδόσφαιρο Άμμου, είτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως Χόκεϋ επί Πάγου Γυναικών, Ξιφασκία, Τζούντο, Ιστιοπλοΐα. Στη Ποδηλασία αρκετοί αθλητές μας αγωνίσθηκαν στην Εθνική Ομάδα. Κορυφαία διάκριση είναι το Χάλκινο Μετάλλιο του κορυφαίου διεθνή αθλητή μας Λουκά Καταπόδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου που έγινε πριν 3 χρόνια στην Αυστραλία και είναι το Μόνο μέχρι σήμερα Ελληνικό Μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αυτού του αθλήματος. Έχουμε κατακτήσει αμέτρητες Πρώτες Νίκες και έχουμε διοργανώσει με επιτυχία πολλές δεκάδες Ποδηλατικών Αγώνων στην Αττική, στη Κρήτη, την Ανάβαση Αρκαδίου και το Γύρο Ρεθύμνου, σιρκουΐ στην Καλαμάτα, το Γύρο Σάμου, τα Παναθήναια στο Αττικό Άλσος και την Ανάβαση Βούλας – Καστελόριζου για περισσότερα χρόνια, τον Γύρο Γαλατσίου κ.α. και διοργανώνουμε κάθε χρόνο την Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ με Πανελλήνια   συμμετοχή. Στο Χάντ-μπωλ αγωνισθήκαμε στο πρώτο Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας της ΟΧΕ, με έδρα μας το ανοιχτό τότε γήπεδο χάντ-μπωλ του Πανελληνίου προς την πλευρά της οδού Ευελπίδων, πετύχαμε πριν μερικά χρόνια άνοδο – επάνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία με νίκες της ομάδας μας σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες εντός και εκτός έδρας της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος και των μπαράζ με πρώτο σκόρερ του Πρωταθλήματος τον Νίκο Ψαρρό, που προερχόταν από την ομάδα μας Παίδων της πλατείας Λαμπρινής. Στο Σκάκι η ομάδα μας είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες επί της εποχής του Γιώργου Ατσάλη που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή, έχοντας φθάσει τότε στην Α2 Εθνική κατηγορία, διοργανώνει κάθε χρόνο 2 Μαθητικά τουρνουά με μεγάλη συμμετοχή Σκακιστών και Σκακιστριών και επιτυχία και πέτυχε το 2018 τον άθλο να ανέβει στην Α΄ τοπική κατηγορία με 1 μόνο ενήλικα Σκακιστή, τον Στέλιο Δοκιμάκη και όλους τους άλλους ανήλικους, από τη 3η σκακιέρα και κάτω ηλικίας από 8 ως 15 ετών. Στο Μπάσκετ έχει παράδοση ανάδειξης πολλών καλών αθλητών, μεταξύ των οποίων έχουν μεταγραφεί στο παρελθόν αθλητές μας σε Ομάδες της 1ης και της 2ης Εθνικής κατηγορίας, όπως οι Κωνσταντάρας και Λυμπέρης και βαδίζει με ανανέωση για νέες επιτυχίες. Γίνεται επίσης μεγάλο επιτυχημένο έργο στις κατηγορίες Παίδων και Εφήβων, με αποτέλεσμα στην αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 η ομάδα μας Εφήβων Μπάσκετ να καταλάβει τη 2η θέση ανάμεσα σε ισχυρές ομάδες. Στο Χόκεϋ επί Πάγου Γυναικών έχει πετύχει κατακτήσεις του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο Τρίαθλο έχει επιτύχει διαχρονικά πολλές πρώτες νίκες με πρόσφατα καλύτερο αθλητή μας τον Σπύρο Γκοτζιά, αλλά και στα άλλα αθλήματα δεν λείπουν οι διακρίσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Επίσης από τον Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης βοηθήθηκε η όλη δραστηριοποίηση του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασου Κυψέλης, που ξεκίνησε όταν αποφάσισε να επανέλθει στην ενεργό αθλητική δραστηριότητα ο Αθλητής μας Ποδηλασίας Ανέστης Λουκάς, σαν αθλητής όμως ΑμεΑ μετά από ένα άτυχο περιστατικό χωρίς ποδήλατο. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος Γενικός του Γραμματέας. Έκτοτε ο ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης έχει συμμετάσχει με αθλητές του σε όλους τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το 2004 στην Αθήνα με τον Λουκά Ανέστη στην Ποδηλασία Πίστας. Το 2008 στο Πεκίνο και το 2012  στο  Λονδίνο  με  τον  Σταμάτη  Κοτζιά  στην  Ποδηλασία  Δρόμου, όπου έχει τις καλύτερες ως τώρα Ελληνικές διακρίσεις σ’ αυτό το άθλημα. 6ος στο Πεκίνο και 8ος στο Λονδίνο. Το 2016 στο Ρίο Βραζιλίας με τον Βασίλη Ντούνη στην Ξιφασκία με Αμαξίδιο, όπου κατέκτησε 2 τέταρτες νίκες ατομικά στη Σπάθη και ομαδικά στο ΕΠΕ. Ο ίδιος κατέκτησε δύο χρόνια πριν και το μοναδικό ατομικό Ελληνικό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αυτού του αθλήματος, ενώ και άλλοι αθλητές μας αγωνίσθηκαν με τις Εθνικές Ομάδες. Ακόμα ο ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 200 μετάλλια στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΕΑΟΜΑμεΑ στα αθλήματα που καλλιεργεί.

Στη διάρκεια αυτών των 40 ετών είχαμε προτείνει από το 1995 την αναβίωση των Παναθηναίων, των επίσης πολύ μεγάλων αγώνων και εορτών της Πατρίδας μας στην Αρχαιότητα, στους οποίους παράλληλα με τους αθλητικούς γίνονταν και μουσικοί αγώνες, λαμπαδηδρομίες και άλλες εκδηλώσεις στην Αρχαία Αθήνα, με πρότασή μας να προΐσταται της Οργανωτικής Επιτροπής ο εκάστοτε Δήμαρχος Αθηναίων και μόνιμος τόπος διεξαγωγής τους να είναι η Πατρίδα μας και ειδικώτερα ο Νομός Αττικής. Η πρότασή μας αυτή, όπως έχει διατυπωθεί από τον Πρόεδρο του Σωματείου μας, που ήταν τότε και Γεν. Γραμματέας της ΕΠΟΣΚ, με την ευκαιρία του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 1995 11α Αθήναια Έπαθλο Παναθήναια, αναγράφηκε τότε στο εκδοθέν «μπουλεντίν» των Αγώνων και είναι αναρτημένη από τότε και στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας. Σαν βελτιωμένη πρόταση αναφέρουμε να προΐσταται ο εκάστοτε Περιφερειάρχης Αττικής, καθώς μετά τους πανάρχαιους προ αρκετών χιλιάδων ετών αθλητικούς αγώνες Αθήναια, τα Παναθήναια ήλθαν σαν συμπληρωματική συνέχειά τους από τότε που ο Θησέας συνένωσε τους 10 τότε μεγάλους Δήμους της Αρχαίας  Αττικής με την Αθήνα.

Στη  διάρκεια  αυτών των  40 ετών η Ομάδα μας είχε εκδώσει και κυκλοφορήσει δωρεάν το 1987 για μερικά χρόνια και εφημερίδα με τίτλο «Πεταλιές», τον οποίο είχε κατοχυρώσει και στον οποίο ανέφερε τις αθλητικές δραστηριότητές μας.

Στη διάρκεια αυτών των 40 ετών έχουν ενταχθεί και συμμετάσχει με την Ομάδα μας σε αθλητικούς αγώνες πολλοί Αθλητές και Αθλήτριες των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 2.000 – 3.000 περίπου και πάντοτε η Ομάδα μας στήριξε και στηρίζει την Αθλητική Παιδεία του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού για προσπάθεια διάκρισης με ίδιους και   ίσους   Κανόνες  για όλους στα  πλαίσια  της   Πανάρχαιας  διαχρονικής  ισχύος  Ρήσης  που μεταφράζεται σε «νους υγιής σε υγιές σώμα».

Η Ομάδα μας διατηρεί επίσης την ιστοσελίδα www.aopigasos.gr, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τις αθλητικές μας δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα αυτή είναι ανηρτημένο, μεταξύ άλλων και το Λεύκωμα Σκακιού, ένα πολύ ενδιαφέρον και γλαφυρό ημερολογιακό ανάγνωσμα, που είχαν συγγράψει οι Σκακιστές μας πριν 25 και πλέον χρόνια σε τροχιά ανόδου της ομάδας μας για την Α2 Εθνική Κατηγορία Σκακιού, το οποίο αξίζει να διαβάσετε.

Ειδικώτερα τώρα για το 2018, ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις των 3 Ομάδων μας, ξεχώρισαν: οι πρώτες αποκλειστικά νίκες του κορυφαίου Αθλητή Ποδηλασίας Λουκά Καταπόδη του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Πρώτος το 2018 σε όλους τους διεθνείς αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων Ποδηλασίας που έτρεξε, στους 2 αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας, στους αγώνες του Τοπικού Πρωταθλήματος και σε όλους του διασυλλογικούς αγώνες Ποδηλασίας που αγωνίσθηκε το 2018, διευρύνοντας – αυξάνοντας ένα εντυπωσιακό και ανεπανάληπτο ρεκόρ συνεχόμενων πρώτων νικών που δημιούργησε και αυξάνει τα τελευταία χρόνια. Η άνοδος της Ομάδας μας Σκακιού του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης στην Α  Κατηγορία και με σύνθεση να έχει μόνο ένα ενήλικα και όλους τους άλλους στις 7 από τις 8 σκακιέρες ανήλικους σκακιστές ακόμα και 8 ετών. Τα 12 μετάλλια του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 5 χρυσά. Τις επιτυχημένες διοργανώσεις του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης για το 2018, τον ετήσιο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Ποδηλατικό αγώνα στις 28 Οκτωβρίου στη Πάρνηθα Ανάβαση Φλαμπούρι για την Εθνική επέτειο του ΟΧΙ και 2 Σκακιστικά Μαθητικά Κύπελλα, το Θερινό και των Χριστουγέννων με νικητές τους σκακιστές μας Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και Νικόλαο Τραγουδάρα και πολλές άλλες διακρίσεις.

Ήδη στην έναρξη του 2019 ο αθλητής του ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης Βασίλης Ντούνης κατέκτησε προ 10ημέρου το Χρυσό Μετάλλιο στο αγώνισμα Σπάθης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ξιφασκίας με Αμαξίδιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προβάλλοντας με αξιώσεις τη διεκδίκηση μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020. Επίσης ο Σπύρος Μαρκουλάκης, αθλητής μας από τα Χανιά  του  ΑΣΑΜΕΑ  Πήγασος  Κυψέλης,  κατέκτησε  για την  ομάδα μας τα 3 πρώτα μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2019, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας ΑμεΑ, που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου  2019 στο Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι βραβεύσεις με στιγμές γεμάτες αναγνώρισης αξιών, συγκίνησης και χαράς. Πρώτος τιμήθηκε ο Αξιότιμος κ. Γεώργιος Αλικάκος, Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ε.Ο.Ε. για την πολυετή και πολύτιμη  προσφορά  του  στον  Αθλητισμό, στον οποίο ο Πρόεδρος του Α.Ο. Πήγασου Κυψέλης απένειμε Λαβαράκι του Σωματείου. Ο κ. Δ. Λιανός επισήμανε τη πολυετή συνεχή πολύτιμη προσφορά του κ. Γ. Αλικάκου στον Αθλητισμό, αρχικά ως αθλητή, μετά ως Πρόεδρος της ΟΧΕ, όπου αγωνίσθηκε και βοήθησε στο ζωντάνεμα και δυνάμωμα του χαντ-μπωλ, με άνοιγμα περισσοτέρων Γυμναστηρίων και με περισσότερες ώρες για το χαντ-μπωλ, στη λειτουργία της κατασκήνωσης του χαντ-μπωλ στην Πεντέλη, στην ίδρυση Σωματείων χαντ-μπωλ σε όλη την Ελλάδα, στην συνέχεια ως Πρόεδρος της Ε.Ο. Μοντέρνου Πεντάθλου, όπου αγωνίσθηκε και βοήθησε επίσης στο ζωντάνεμα και δυνάμωμα και αυτού του αθλήματος και της Ομοσπονδίας και τώρα ως μέλος της ΕΟΕ και Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ. Ο κ. Γ. Αλικάκος ευχαρίστησε, συνεχάρη για το αθλητικό έργο που επιτελείται και συνέστησε όλοι μαζί Αθλητές, Τεχνικοί και Φίλοι να βοηθήσουν τον Πρόεδρο και την Διοίκηση να συνεχίσουν την όμορφη αθλητική τους δραστηριότητα.

Ακολούθησε η βράβευση από τον κ. Γεώργιο Αλικάκο των Σκακιστών και των Σκακιστριών της νεανικής σκακιστικής Ομάδας του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης για την άνοδο της Ομάδας το 2018 στην Α΄ Κατηγορία Σκακιού Αττικής, την κατάκτηση της 5ης θέσης στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 16 ετών και τις ιδιαίτερες διακρίσεις τους στα Μαθητικά Κύπελλα Σκακιού Θερινό και Χριστουγέννων. Βραβεύτηκαν – τιμήθηκαν από 1 μετάλλιο και δίπλωμα καθένας τους οι Σκακιστές Στυλιανός Δοκιμάκης, αρχηγός της Ομάδας Σκακιού, Στυλιανός Χρυσομάλλης και Ιωάννης Φίτσιος, για την συμμετοχή και διάκρισή τους στην άνοδο της Ομάδας μας Σκακιού στην Α΄ Κατηγορία Αττικής, οι Νικόλαος Τραγουδάρας και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου για την συμμετοχή και διάκρισή τους στην άνοδο στην Α΄ Κατηγορία Σκακιού, στην 5η θέση της ομάδας μας στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων Σκακιού κάτω των 16 ετών και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο κύπελλο Χριστουγέννων Σκακιού 2018 ο πρώτος και στο Θερινό Κύπελλο Σκακιού 2018 ο δεύτερος και οι Κωνσταντίνος Καμούδης, Δημήτριος Κάσσιος, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Χατζηαντωνάκης, Ιωάννης Παπαδημητρίου και Μάριος Γαστουνιώτης για τη συμμετοχή τους και διάκριση στην άνοδο της Ομάδας μας Σκακιού στην Α΄ Κατηγορία Αττικής και στην κατάκτηση της 5ης θέσης της Ομάδας μας στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων Σκακιού κάτω των 16 ετών. Επίσης βραβεύτηκαν – τιμήθηκαν, όπως παραπάνω, η κα Άννη Παπαθεοδώρου για την πολυετή προσφορά της στην Ομάδα μας Σκακιού και για το σπουδαίο και πρωτότυπο Συγγραφικό  της  έργο  και  η  νεαρή  σκακίστριά  μας  Μαρία – Ελένη  Καμούδη  με το σκακιστή μας Μηνά Γκομπριάλ για τη συμμετοχή και διάκρισή τους στην 5η θέση της Ομάδας μας στο Ομαδικό πρωτάθλημα Παίδων Σκακιού κάτω των 16 ετών. Στην αναμνηστική φωτογραφία των βραβευόμενων Σκακιστών και Σκακιστριών μας κλήθηκαν και προσήλθαν και παρευρισκόμενοι γονείς των Σκακιστών μας, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν και συμπαρίστανται στους αγώνες των Σκακιστών μας.

Οι επόμενες δύο βραβεύσεις έγιναν από τον κ. Βελισσάριο Τρομπούκη, Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο. Μοντέρνου Πεντάθλου, με έπαθλα προς τον Λουκά Καταπόδη και τον Παναγιώτη Μπάρλα. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Ποδηλασίας Δρόμου Λουκάς Καταπόδης του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης αγωνιζόταν το τριήμερο 22 ως 24 Φεβρουαρίου 2019 σε διεθνή αγώνα Ποδηλασίας Δρόμου στο Λουτράκι, στον οποίο μάλιστα κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση. Έτσι στην γιορτή μας εκπροσωπήθηκε από τον συναθλητή του Κώστα Προκοπίου. Ο Λουκάς βραβεύθηκε διότι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή παράδοση που δημιούργησε τα τελευταία χρόνια, κατέκτησε την 1η θέση σε όλους τους αγώνες της Ποδηλασίας Δρόμου 2018, που αγωνίσθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διεθνείς – Παγκόσμια Κύπελλα, Πανελλήνιο και Τοπικό Πρωτάθλημα και Διασυλλογικούς Αγώνες.

Ο Κορίνθιος Πρωταθλητής μας Παναγιώτης Μπάρλας του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (πρωταθλητής Ελλάδας Στίβου 2018) κατέκτησε και το 2018, με την χαρακτηριστική ευψυχία του, 2 ατομικά Χρυσά Μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2018, αλλά και 3ο  Χρυσό Μετάλλιο ως συνοδός του αθλητή μας Δημήτρη Ντόβα στο αγώνισμα των 1500 μέτρων.

Στο χρονικό αυτό σημείο και αφού είχε ολοκληρωθεί στο μεταξύ η απογευματινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, προσήλθε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Κύριλλος και διεκόπη προσωρινά η συνέχιση της διαδικασίας των βραβεύσεων για να γίνει η ιερολογία της εκδήλωσης. Μέσα σε γενική κατάνυξη έγινε η ιερολογία και ευλογία της εκδήλωσης των Σωματείων μας από τον αιδεσιμολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κύριλλο του Ιερού  Ναού  Αγίου  Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων και η κοπή της Πίτας. Μάλιστα ο Πατήρ Κύριλλος ανέφερε για μία ακόμα φορά ότι έχει διαπιστώσει την μεγάλη αθλητική δραστηριότητα και προσπάθειά μας και το σημαντικό έργο το οποίο γίνεται από την ομάδα μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης για το Σκάκι σε νεαρούς Σκακιστές και Σκακίστριες στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου, ότι είναι ικανοποιημένος γι’ αυτή την αθλητική δραστηριότητα και ότι θα συνεχίσει να παρέχει τη συνδρομή του  και να βοηθά στο αθλητικό έργο της, καθώς είναι για καλό σκοπό. Συνεχάρη επίσης τους Αθλητές και τα Σωματεία μας για τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες και διακρίσεις των  Αθλητών και των Αθλητριών μας.

Ακολούθως συνεχίσθηκαν οι βραβεύσεις στους:

Δημήτριος Ντόβας του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, που κατέκτησε 2 μετάλλια στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2018. Χρυσό στο Στίβο, Πρωταθλητής Ελλάδας στα 1500 μ., και χάλκινο στο Σκάκι, ενώ διακρίθηκε και στο διεθνές τουρνουά Σκακιού της Καβάλας. Βραβεύθηκε με έπαθλο.

Σταμάτιος Κοτζιάς του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης, για τις επιτυχίες του στο Στίβο το 2018, όπου κατέκτησε δύο μετάλλια, ασημένιο και χάλκινο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2018. Βραβεύθηκε με έπαθλο. Ο αθλητής μας είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές.

Πολυζώης Ευαγγελόπουλος του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης, για τις επιτυχίες του στην Ποδηλασία Δρόμου το 2018 και ειδικώτερα στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου 2018. Βραβεύθηκε με έπαθλο.

Ελευθέριος Κορωναίος του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για την πολυετή προσφορά του ως αθλητή χειροσφαίρισης και διάκριση στο τμήμα μας χάντ-μπωλ)

Δίπλωμα και  μετάλλιο

Εμμανουήλ Αναστασόπουλος και Διονύσιος Ξένος του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τις διακρίσεις τους στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου και στους Διασυλλογικούς Αγώνες Ποδηλασίας 2018)

από 1 μετάλλιο και 1 δίπλωμα

Αλέξανδρος Παναγιώτου του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (8η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2018)

Μετάλλιο και δίπλωμα 

Αλέξιος  Μανάγιας  και  Αθηνά Λιβανοπούλου του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (4η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού 2018 της ΕΑΟΜΑμεΑ ο Πρώτος και διάκριση στο διεθνές τουρνουά Σκακιού της Καβάλας 2018 η Δεύτερη)

Από 1 μετάλλιο και 1 δίπλωμα

Αλέξανδρος  Γκαλέττι  του  Α.Ο.  ΑΕΤΟΣ  Αθηνών  (για τις διακρίσεις του με την ομάδα μας το 2018 στη Ποδηλασία Δρόμου). Ο αθλητής μας από την Θήβα εκπροσωπήθηκε στην βράβευση από τον Στέλιο Τσελεπή.

Δίπλωμα και  μετάλλιο

Φανούριος – Παναγιώτης  Κοντογιωργάκης, Κωνσταντίνος Γεωργαντάς και Πέτρος Καρκαλούσος  του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τις διακρίσεις τους στο διεθνή αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας ΜΑΡΑΘΟΝ του 2018 στο Μαραθώνα), Ο αθλητής Φανούριος – Παναγιώτης  Κοντογιωργάκης από την Λέρο εκπροσωπήθηκε στην βράβευση από τον Ηλία Δρακόπουλο.

από  1  δίπλωμα

Βίκτωρ Χουλέβσκι, Βαλεντίνο Τίτο και Έλις Ζατσάϊ του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (προσφορά τους και διάκριση στο τμήμα Παίδων Μπάσκετ του Σωματείου)

από 1 δίπλωμα 

Τις βραβεύσεις – απονομές έκαναν επίσης ο κ. Αλέξανδρος Τσιρακίδης, Ειδικός Γραμματέας της ΕΟΠοδηλασίας, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Κύριλλος, ο κ. Νικόλαος Καμπάνης, Προπονητής Σκακιού με ποικίλο και πλούσιο Συγγραφικό έργο, οι κ.κ. Σταμάτης Κοτζιάς, Παραολυμπιονίκης Ποδηλασίας, Γιώργος Κλικίζος, μέλος Δ.Σ. των Συλλόγων Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού και Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού, Κριτής Στίβου, οι Προπονητές Κων/νος Γκρέκας και Παύλος Μπουλταδάκης και τα μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων μας Γιώργος Κυριαζής, Σ. Δοκιμάκης, Γιώργος Λιανός, Αργύρης Αργυρίδης, Σπύρος Κολαΐτης, κ.α.

Αναφέρθηκαν και τιμήθηκαν επίσης και οι εξής, που λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών και της μακρινής απόστασης διαμονής τους  δεν κατάφεραν να προσέλθουν:

Βασίλειος   Ντούνης   του   ΑΣΑΜΕΑ   ΠΗΓΑΣΟΣ   Κυψέλης  (1  χρυσό  και  1 ασημένιο μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας με Αμαξίδιο  και 7η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφασκίας της  Τιφλίδας)

 Έπαθλο

Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2018). Ο αθλητής μας είναι και υποψήφιος για Δήμαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές.

 Έπαθλο

Αλέξανδρος  Ύμερη   του   Α.Ο.   ΠΗΓΑΣΟΣ   Κυψέλης   (5η   θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης Ορεινής Ποδηλασίας 2018)

Έπαθλο

Χρήστος   Βερζαμάνης  και  Ιωάννης   Καλογεράκης   του   Α.Ο.   ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης  (για τις επιτυχίες τους 7η και  8η θέση στο Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα Κατάβασης Ορεινής Ποδηλασίας 2018)

Από 1 Μετάλλιο και 1 δίπλωμα

Σπυρίδων Γκοτζιάς του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τις επιτυχίες του στο Τρίαθλο το 2018)

Έπαθλο 

Κωνσταντίνος Τσιαφούτης, Προπονητής Μπάσκετ Ανδρών του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τη πολυετή προσφορά του στο Τμήμα Μπάσκετ Ανδρών της Ομάδας)

Δίπλωμα και μετάλλιο

Σπύρος  Μαρκουλάκης του ΑΣΑΜΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης  από Χανιά (3 μετάλλια, τα 2 ασημένια και 1 χάλκινο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας 2018)

Δίπλωμα  

Κωνσταντίνος Ανυφαντής του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης από Κέρκυρα (1η θέση στο Ποδηλατικό Αγώνα Ζαγοροχωρίων 2018)

Δίπλωμα

Χρήστος Χρόνης και Αναστασία Παστουρματζή του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης  (για  τις  διακρίσεις  τους  με  την  ομάδα μας στο Τοπικό πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών και Γυναικών αντίστοιχα 2018)

Από 1 Δίπλωμα

Σαμπρίνα Τβις, Αθλήτρια Τριάθλου του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τη κατάκτηση της 1ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδηλασίας Δρόμου της Κω 2018)

Δίπλωμα

Ιωάννης Ψαρόπουλος, Γεώργιος Πιστικός, Χρήστος Τζόλας του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τις διακρίσεις τους το 2018 με την ομάδα μας στη  Ποδηλασία Δρόμου), Χριστόδουλος  Καραδήμας,  Αντώνιος  Καραδήμας  του  Α.Ο.  ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τις διακρίσεις τους με την ομάδα μας στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 2018 κατηγορίας Μίνι)

Από 1 Δίπλωμα   

Γεώργιος  Παυλίδης του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης (για τη προσφορά του ως Προπονητής στο τμήμα Μοντέρνου Πεντάθλου της ομάδας)

Δίπλωμα

Ακολούθησε  η  διανομή  της  πίτας   και  τα  αναψυκτικά,  καθώς  και  η   καθιερωμένη κλήρωση για τον τυχερό της γιορτής που κέρδισε το λαβαράκι της Ομάδας. Τυχερός εφέτος ήταν ο Γιώργος Χατζηαντωνάκης, νεαρός αθλητής Σκακιού του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, ο οποίος κέρδισε το λαβαράκι της ομάδας του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός – σύμπτωση ότι τον τυχερό αριθμό (Νο 59) ανέσυρε ο επίσης νεαρός σκακιστής Δημήτρης Κάσσιος. Η γιορτή έληξε με πλατιά χαμόγελα όλων.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4279

Πρόσκληση στην εορταστική εκδήλωση της κοπής πίτας και βραβεύσεων των αθλητικών Σωματείων Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης και Α.Ο. Αετός Αθηνών στις 23/2/2019

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4243

Ο Σταύρος Κανελλόπουλος αγωνιζόμενος εφέτος με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. τερμάτισε και πάλι πρώτος, μετά από μεγάλη μάχη, στον εφετινό ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», απόστασης 16,1 χιλιομέτρων που διοργάνωσε με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία ο Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στη Πάρνηθα τη Κυριακή 28/10/2018. Τριπλασίασε έτσι το θρίαμβό του της κατάκτησης της 1ης θέσης στη κατηγορία του (Ανδρών) και στη γενική κατάταξη του αγώνα αυτού με τη νέα νίκη του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των αθλητών της ομάδας μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στον αγώνα αυτό, στον οποίο διακρίθηκαν περισσότερο ο πολυνίκης αθλητής μας Νικήτας Φράγκος με χρόνο 37΄ 01΄΄ που αγωνίσθηκε στη κατηγορία Ανδρών (μακράν καλύτερος από τους χρόνους όλων των κατηγοριών Μάστερς στις οποίες αγωνιζόταν πέρυσι) και Μανώλης Αναστασόπουλος με χρόνο 42΄ 29΄΄ (4ος στη κατηγορία Μάστερ Β), ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα και ο αθλητής μας Αλέξανδρος Γκαλέττι του Α.Ο. Αετός Αθηνών, ο οποίος κατέκτησε τη 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη κατηγορία Μάστερς Α με χρόνο 43΄ 00΄΄. Στους διακριθέντες είναι και ο αθλητής μας Διονύσης Ξένος του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, ο οποίος κατέλαβε την 6η θέση στη κατηγορία Μάστερς Α με χρόνο 49΄ 29΄΄, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αθλητής μας Πέτρος Καρκαλούσος που αγωνίζεται στη κατηγορία Ανδρών. Πρώτος νικητής μεταξύ των Ανεξαρτήτων αθλητών ο Δημήτρης Γιακουμάκης με χρόνο 45΄ 45΄΄.

Ο Σταύρος Κανελλόπουλος αγωνιζόμενος εφέτος με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. τερμάτισε και πάλι πρώτος, μετά από μεγάλη μάχη, στον εφετινό ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», απόστασης 16,1 χιλιομέτρων που διοργάνωσε με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία ο Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στη Πάρνηθα τη Κυριακή 28/10/2018. Τριπλασίασε έτσι το θρίαμβό του της κατάκτησης της 1ης θέσης στη κατηγορία του (Ανδρών) και στη γενική κατάταξη του αγώνα αυτού με τη νέα νίκη του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των αθλητών της ομάδας μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στον αγώνα αυτό, στον οποίο διακρίθηκαν περισσότερο ο πολυνίκης αθλητής μας Νικήτας Φράγκος με χρόνο 37΄ 01΄΄ που  αγωνίσθηκε στη  κατηγορία  Ανδρών (μακράν καλύτερος  από τους χρόνους όλων των κατηγοριών Μάστερς στις οποίες αγωνιζόταν πέρυσι) και Μανώλης Αναστασόπουλος με χρόνο 42΄ 29΄΄ (4ος στη κατηγορία Μάστερ Β), ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα και ο αθλητής μας Αλέξανδρος Γκαλέττι του Α.Ο. Αετός Αθηνών, ο οποίος κατέκτησε τη 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη κατηγορία Μάστερς Α με χρόνο 43΄ 00΄΄. Στους διακριθέντες είναι και ο αθλητής μας Διονύσης Ξένος του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, ο οποίος κατέλαβε την 6η θέση στη κατηγορία Μάστερς Α με χρόνο 49΄ 29΄΄, ενώ καλή εμφάνιση  πραγματοποίησε  και  ο  αθλητής  μας   Πέτρος  Καρκαλούσος  που  αγωνίζεται στη κατηγορία Ανδρών. Πρώτος νικητής μεταξύ των Ανεξαρτήτων αθλητών ο Δημήτρης Γιακουμάκης με χρόνο 45΄ 45΄΄.

Ο Σταύρος Κανελλόπουλος ο οποίος θριάμβευσε και εφέτος στο παραδοσιακό αγώνα «Ανάβαση Φλαμπούρι Πάρνηθας – Επετείου ΟΧΙ», δημιούργησε ένα σπάνιο προηγούμενο να κερδίζει τρεις φορές συνεχόμενες στον ίδιο αγώνα, αγωνιζόμενος όμως κάθε χρόνο με διαφορετική ομάδα. Ο αθλητής από τη Καλαμάτα Σ. Κανελλόπουλος αγωνίσθηκε το 2016  με την ομάδα «Θράκας Ιππέας», το 2017 με την ομάδα «Σ.Π.Ο. Καλαμάτας Ευκλής» και το 2018 με τον Παναθηναϊκό Α.Ο. κατακτώντας  και τις τρεις φορές τη 1η θέση στον αγώνα αυτό. Μάλιστα, με τη βοήθεια των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον αγώνα αυτό και την άρτια διοργάνωση, πέτυχε νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 34΄ 08΄΄. Το προηγούμενο κατείχαν μαζί με χρόνο 35΄ 26΄΄ ο  Ευστάθιος Κιούσης του ΠΕΣ Ν. Φιλαδέλφειας από το 2008 και ο ίδιος Σταύρος Κανελλόπουλος από το 2017 (που το είχε ισοφαρίσει) ως αθλητής πέρυσι του ΣΠΟΚ  Ευκλής. Αναφέρουμε για ρεκόρ διαδρομής και όχι ρεκόρ αγώνα, διότι στην αρχή της διοργάνωσης η αφετηρία ήταν ο χώρος έμπροσθεν της περιοχής στάθμευσης για το τελεφερίκ Πάρνηθας και ο τερματισμός ήταν η συμβολή με το χωματόδρομο για το καταφύγιο στο Φλαμπούρι (δηλαδή πιο ψηλά). Αργότερα ο τερματισμός μεταφέρθηκε στη συμβολή με το χωματόδρομο για το καταφύγιο Μπάφι και αργότερα μεταφέρθηκε και η αφετηρία του αγώνα στο σημερινό σημείο της Λεωφόρου Πάρνηθας.

Ο αγώνας έγινε και πάλι με Πανελλήνια συμμετοχή και τεράστια επιτυχία από τον διοργανωτή Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης. Στον αγώνα συμμετείχαν 66 αθλητές και αθλήτριες από 25 σωματεία (Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, Α.Ο. Παράδεισος,  ΑΣ Άλφα Κ, ΠΣ Ρόδου Μεσόγειος, Παναθηναϊκός Α.Ο., ΓΟ Λαμίας «Αθαν. Διάκος», ΠΑΣ Ερμής Μαρκοπούλου, Κορινθιακός ΠΟ, Α.Ο. Αετός Αθηνών, ΟΦΝ Ιωνίας, Α.Ο. Δόξα Πεύκης, Α.Ο. Θησέας, ΠΔΣ Οδυσσέας, ΠΣ Μάνδρας «West Coast», ΠΣ Κρόνος Νίκαιας, Π.Ο. Καρδίτσας, Π.Ο.Χ. Τάλως, ΠΤΣ Πύργου Ποδηλατόδρομος,  Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός, Π.Ο. Πατρών, Πανερυθραϊκός ΑΣ, ΑΕΚ Αθηνών, Α.Ο. Μεσόγειος, Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. Πόρτο Λεόνε, Ζεύς Π.Ο.), καθώς επίσης και Ανεξάρτητοι αθλητές. Ο αριθμός των σωματείων που συμμετείχαν, αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχής σωματείων στον αγώνα.

Από την αρχή του αγώνα έγιναν δυνατές και θεαματικές ποδηλατικές μάχες όλων των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών, που συνέβαλαν στην επίτευξη καλών χρόνων. Τούτο  επιτεύχθηκε χάρη στη μεγάλη μαχητικότητα των αθλητών σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κατά τη διάρκεια του αγώνα άριστες για την εποχή καιρικές συνθήκες και την άρτια διεξαγωγή του αγώνα. Καθώς αφενός όλη η διαδρομή είχε καθαριστεί προηγούμενα ακόμα και από τα πιο μικρά χαλικάκια και αφετέρου υπήρξε άριστη κάλυψη του αγώνα από την Αγωνόδικη Επιτροπή, ενώ ταυτόχρονα ήταν πολύτιμη η παρουσία και συμπαράσταση της Τροχαίας και επίσης η παρουσία και ασθενοφόρο του Δήμου Αμαρουσίου σε όλη τη διεξαγωγή του αγώνα, που όλα αυτά συνετέλεσαν στην απολύτως ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Το Σωματείο μας εκφράζει για το λόγο αυτό τις θερμές ευχαριστίες του τόσο στο Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη όσο και στη Διεύθυνση της Τροχαίας Αττικής για τη πολύτιμη βοήθειά τους  στη πλήρη επιτυχία του Επετειακού και παραδοσιακού Ποδηλατικού αγώνα, που διοργάνωσε το Σωματείο μας για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν για την μαχητικότητά τους και τις όμορφες αθλητικές μάχες τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τους νεαρούς έφηβους Νικόλαο Μαραγκό του ΠΣ Μάνδρας «West Coast» και Μιχάλη-Μηνά  Τριομμάτη του ΠΣ Ρόδου «Μεσόγειος», οι οποίοι με τον ίδιο πολύ καλό χρόνο 36΄ 46΄΄ τερμάτισαν και οι δύο μέσα στη πρώτη εξάδα της ενιαίας κατάταξης με τη κατηγορία Ανδρών και Νέων, η δε μεταξύ τους ειδικότερη κατάταξη για τη 1η και τη 2η θέση ως  έφηβοι, κρίθηκε κυριολεκτικά πάνω στο νήμα, αφού έφεραν ίδιο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ροδίτης Μιχάλης – Μηνάς Τριομμάτης καθοδηγείται από τον προπονητή του κ. Σπύρο Τάντη και με συστηματική προπόνηση έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές, έχοντας να αντιμετωπίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση και την καταπόνηση της μετακίνησής του για τον ερχομό του για τον αγώνα. 

Η αφετηρία του αγώνα ήταν 1.500 μέτρα περίπου πριν από το χώρο στάθμευσης του   τελεφερίκ   Πάρνηθας  ( μετά  από   τις  ταβέρνες  της  Λεωφόρου  Πάρνηθας )  με διαδρομή προς τη κορυφή – μέσω Αγίας Τριάδας – και ο τερματισμός ήταν στη συμβολή της αμαξωτής οδού ασφάλτου με το καρόδρομο προς το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αθηνών (Μπάφι). Η εκκίνηση δόθηκε στις 10.00΄π.μ. ακριβώς. Ο αγώνας έγινε και εφέτος για την Εθνική επέτειο του ΟΧΙ, με Πανελλήνια συμμετοχή (εκτός από τα Σωματεία της Αττικής συμμετείχαν και ποδηλάτες από πολλές περιοχές της περιφέρειας, όπως τη Καλαμάτα, τη Τρίπολη, τη Λαμία, τη Ρόδο, τη Κόρινθο, τα Χανιά, τη Πάτρα, τη Καρδίτσα, το Πύργο, κ.α.) στις κατηγορίες Ανδρών, Νέων, Εφήβων, MASTERS A, B, Γ και Δ, Γυναικών και Νεανίδων, ενώ για πρώτη φορά εφέτος έγινε και αγώνας ανεξαρτήτων (Όπεν). Τον αγώνα διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης με άριστη διοργάνωση και διεξαγωγή και απόλυτη κάλυψη όλης της διαδρομής, όπως προαναφέραμε. Επίσης το σωματείο μας είχε φροντίσει τη πλήρη κάλυψη όλου του αγώνα με προπομπούς, κριτές διαδρομής, «σκούπα», σταθερούς κριτές, σήμανση όλων των υπαρχουσών διασταυρώσεων και χιλιομετρικές ενδείξεις όλης της διαδρομής.

Πριν την εκκίνηση του αγώνα και στις απονομές έγινε αναφορά για την σημασία και την σημαντικότητα της Εθνικής επετείου του ΟΧΙ. Η αναφορά αυτή έγινε τόσο λόγω της ημέρας (28η Οκτωβρίου) εξ αιτίας της γιορτής της σημαντικής Εθνικής Επετείου, όσο και λόγω του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος αγώνας γίνεται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ. Όσον αφορά την διοργάνωση και το αγωνιστικό μέρος του αγώνα αξίζει να σημειωθεί ότι για μία ακόμα φορά υπήρξε άριστη οδοσήμανση και χιλιομετρική της αφετηρίας, της διαδρομής και του τερματισμού του αγώνα και πλήρης κάλυψη του αγώνα από την Αγωνόδικη Επιτροπή, που συνετέλεσε στην άριστη και ασφαλή διεξαγωγή του. Οι δυνατές προσπάθειες όλων των αθλητών σε συνδυασμό με το όμορφο τοπίο της Πάρνηθας προσέφεραν όμορφο θέαμα. Η Αγωνόδικη Επιτροπή με επικεφαλής την έμπειρη αλυτάρχη Μαρία – Σοφία Λιανού και τους Ανέστη Λουκά, Στέλιο Δοκιμάκη, Φελώνη Όλγα, Χρυσομάλλη Στέλιο, Κοτζιά Μαρία, Μητσιώνη Δημήτρη, Μανώλογλου Παντελή κ.α., βοήθησαν, μαζί με τους Γεώργιο Κυριαζή, Στέλιο Τσελεπή, Γιώργο Πιστικό, Βίκυ Μητσάκη, Μαριάννα Κλειδοπούλου, Ειρήνη Τζερμπίδη, Δημήτρη Λιανό και τον Παραολυμπιονίκη Ποδηλασίας Δρόμου Σταμάτη Κοτζιά, στην αψεγάδιαστη διεξαγωγή του αγώνα, τη ταχεία έκδοση των αποτελεσμάτων και στα αθρόα συγχαρητήρια προς τον διοργανωτή σύλλογο. Εκτός από τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, σημαντική για την μεγάλη επιτυχία του αγώνα ήταν και η παρουσία και η συμβολή μεταξύ άλλων του κ. Τάσου Τζερμπίδη, για τη συμβολή του στην επιτυχία του αγώνα με τη τοποθέτηση προστατευτικής τέντας και την ευγενική προσφορά από την εταιρεία PPG HELLAS κυπέλλων για τους πρώτους νικητές καθώς και καπελάκια για τους τρείς πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. Το Σωματείο μας ευχαριστεί θερμά την εταιρεία PPG HELLAS και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Γεωργίου, καθώς και τον κ. Τ. Τζερμπίδη για τη βοήθειά τους και στον αγώνα αυτόν. Επίσης ευχαριστεί και όλους όσους συμμετείχαν στην Αγωνόδικη Επιτροπή, ή βοήθησαν στην επιτυχία του αγώνα, καθώς και όλους τους αθλητές και τα σωματεία που συμμετείχαν στον αγώνα. Στη διοργάνωση βοήθησε επίσης και ο γιατρός του αγώνα κ. Κωνσταντίνος  Ντούλας.

Οι νικητές αθλητές και αθλήτριες ατομικά και ομαδικά έχουν κατά κατηγορία ως εξής :

Ατομικό Ανδρών  : 1) Κανελλόπουλος Σταύρος (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 34΄ 08΄΄. 2) Γαζέτας Δημήτριος (ΑΣ Άλφα Κ) 34΄ 19΄΄. 3) Πετρίδης Θοδωρής (Α.Ο. Παράδεισος) 35΄ 31΄΄. 4) Κουντάκης Αλέξιος (Π.Ο. Καρδίτσας) 36΄ 46΄΄. 5) Βιτζηλαίος Στέφανος (Α.Σ. Άλφα Κ) 36΄ 55΄΄.  6)  Ροβάκης Δημήτριος (Π.Ο.Χ. Τάλως) 37΄ 00΄΄.

Ατομικό Εφήβων  : 1) Μαραγκός Νικόλαος (ΠΣ Μάνδρας «Γουέστ Κόουστ») 36΄ 46΄΄. 2) Τριομμάτης Μιχάλης-Μηνάς (ΠΣ Ρόδου «Μεσόγειος») ίδιο χρόνο. 3) Μελάς Γεώργιος (Π.Τ.Σ. Πύργου Ποδηλατόδρομος) 39΄ 04΄΄. 4) Ετζιρίδης  Θεμιστοκλής (Ο.Φ.Ν. Ιωνία)  40΄ 03΄΄. 5) Κοσκερίδης  Αριστείδης  (Ο.Φ.Ν. Ιωνία)  44΄ 14΄΄.

Οι τρείς καλύτεροι Νέοι Άνδρες που βραβεύτηκαν επιπλέον (καθώς οι Νέοι Άνδρες περιλαμβάνονται στην ενιαία κατάταξη των Ανδρών) : 1) Κουντάκης Αλέξιος (Π.Ο. Καρδίτσας) 36΄ 46΄΄. 2) Σταυρόπουλος Δημήτριος – Γεώργιος (ΓΑΣ  Παμβοχαϊκός) 39΄ 43΄΄. 3) Παπαδόπουλος Χρήστος (Π.Δ.Σ. Οδυσσέας) 51΄ 43΄΄.

Ομαδικό Ανδρών – Νέων : 1) ΑΣ  ΑΛΦΑ Καλλιθέας (Γαζέτας Δημ., Βιτζηλαίος Στεφ.,  Παπαποστόλου  Αναστ.)   βαθμοί  18.  2)   Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας  (Κακλαμάνος   Μιχ., Γκουχατσάϊ Τένετ, Τζοβάνης Κων.) βαθμοί 41.

Ομαδικό Εφήβων : 1)  Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας.

Ατομικό Γυναικών : 1) Ζώγλη Άννα – Μαρία (Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας) 45΄ 49΄΄. 2) Γιαμπάνη Μαρία – Ιωάννα (Γ.Ο. Λαμίας «Αθαν. Διάκος») 46΄ 40΄΄. 3) Αθανασοπούλου Χριστίνα (Α.Ο. Θησέας) 49΄ 27΄΄. 4) Σούλα Ελένη (Πανερυθραϊκός Α.Σ.) 1 ώρα 08΄ 38΄΄.

Ατομικό Νεανίδων : 1) Αδάμ Αλεξάνδρα (Π.Σ. Μάνδρας «Γουέστ Κόουστ») 46΄ 03΄΄.

Ατομικό Μάστερ Α : 1) Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος (Α.Σ. Άλφα Καλ.) 40΄ 40΄΄. 2) Μαράκης Κώστας (Α.Ο. Δόξα Πεύκης) 41΄ 06΄΄. 3) Γκαλέττι Αλέξανδρος (Α.Ο. Αετός Αθηνών) 43΄ 00΄΄. 4) Γιαννόπουλος Παναγιώτης  (Α.Σ. Άλφα Καλ.) 44΄ 52΄΄. 5) Διονυσόπουλος Γρηγόριος (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 47΄ 32΄΄. 6)  Ξένος Διονύσιος (Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης) 49΄ 21΄΄.

Ατομικό Μάστερ Β : 1) Κωνσταντινίδης Ιωάννης (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 40΄ 12΄΄. 2) Καραγεωργίου Αριστείδης (ΑΕΚ Αθηνών) 40΄ 32΄΄. 3) Καλτάκης Παναγιώτης (ΑΕΚ Αθηνών) 41΄ 17΄΄. 4) Αναστασόπουλος Εμμανουήλ (Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης) 42΄ 29΄΄. 5)  Κωλέτσης Ευθύμιος (Α.Σ. Άλφα Καλ.) 42΄ 29΄΄. 6) Πέτσας Ανδρέας (Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός) 43΄ 53΄΄.

Ατομικό Μάστερ Γ : 1) Τσίτσικας Δημήτριος (Ο.Φ.Ν. Ιωνίας) 40΄ 45΄΄. 2) Παπουτσάς Ελευθέριος (Α.Ο. Μεσόγειος) 43΄ 53΄΄. 3) Μαυρογιάννης Μάριος (Π.Α.Σ. Ερμής Μαρκοπούλου) 44΄ 56΄΄. 4) Γαλαίος Νικόλαος (Π.Ο.Χ. Τάλως) 45΄ 38΄΄. 5) Χαραλαμποπούλου Βασιλική (Α.Ο. Μεσόγειος) 51΄ 56΄΄. 6) Αλεξίου Ορέστης (Π.ΤΡ. Σ.Π.Π. Πόρτο Λεόνε) 1 ώρα  09΄ 47΄΄.  

Ατομικό Μάστερ Γ Γυναικών : 1) Χαραλαμποπούλου Βασιλική (Α.Ο. Μεσόγειος)  51΄ 56΄΄.

Ατομικό  Μάστερ  Δ :  1) Φωτόπουλος  Γεώργιος  (Ο.Φ.Ν.  Ιωνίας)  46΄ 33΄΄. 2) Καλλιακούδης  Γεώργιος  (Π.Α.Σ.  Ερμής  Μαρκοπούλου)  52΄ 56΄ και  3)  Ποτετζάγιας Δαμιανός  (ΑΕΚ  Αθηνών) 59΄ 36΄΄.

Ομαδικό Μάστερ Α, Β, Γ και Δ : 1) Ο.Φ.Ν. Ιωνίας (Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Δημήτριος Τσίτσικας, Γεώργιος Φωτόπουλος) βαθμοί 21. 2) Α.Σ. ΑΛΦΑ Καλλιθέας (Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος, Κωλέτσης Ευθύμιος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης) βαθμοί 24. 3) ΑΕΚ Αθηνών (Καραγεωργίου Αριστείδης, Καλτάκης Παναγιώτης, Ποτετζάγιας Δαμιανός) βαθμοί 31.

Οι νικητές της κατηγορίας Ανεξαρτήτων (Όπεν) : 1) Γιακουμάκης Δημήτριος  45΄ 45΄΄. 2) Αντωνόπουλος Γεράσιμος  45΄ 56΄΄. 3)  Μεσσήνιος Αθανάσιος  45΄ 59΄΄. 4) Παυλόπουλος Κώστας  47΄ 27΄΄. 5) Κολοβάκος  Νάσος  47΄ 41΄΄.  6) Νάσσος  Αδριανός  50΄ 43΄΄.

H πλήρης αναλυτική κατάταξη όλων των αθλητών και αθλητριών όλων των κατηγοριών έχει ως εξής για τις κατηγορίες Ανδρών – Νέων – Εφήβων (με ενιαία μικτή κατάταξη), Γυναικών και Νεανίδων (με ενιαία μικτή κατάταξη), Μάστερ Α, Β, Γ και Δ (με ενιαία μικτή κατάταξη), καθώς και του αγώνα Ανεξαρτήτων (Όπεν)  :

Οι απονομές των επάθλων στους νικητές έγιναν μέσα στο καταφύγιο Μπάφι και συγκεκριμένα στο πρώτο όροφο, που διαμορφώθηκε όμορφα και προσφέρθηκε την ημέρα εκείνη από τη διεύθυνση του καταφυγίου. Απονομές στους νικητές έκαναν, ο κ. Τάσος Τζερμπίδης, ως εκπρόσωπος στον αγώνα της PPG  ΕΛΛΑΣ, μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας, η Αλυτάρχης του Αγώνα, εκπρόσωποι Σωματείων και άτομα που βοήθησαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Τόσο πριν την  εκκίνηση του αγώνα, όσο και στη διάρκεια των  απονομών έγινε αναφορά στην Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, για την οποία διεξήχθη ο Πανελλήνιος Διασυλλογικός Ποδηλατικός αγώνας και αναφέρθηκε  ότι : «Ο σημερινός αγώνας που διοργανώνει ο Πήγασος Κυψέλης έχει και αθλητικό και εθνικό σκοπό. Ο αθλητικός είναι η αγωνιστική άμιλλα των ποδηλατών στην όμορφη τοποθεσία της Πάρνηθας, στον παραδοσιακό αγώνα. Ο Εθνικός είναι η συμμετοχή στον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ, με την οποία τιμάμε αφ’ ενός τη συγκεκριμένη επέτειο του ΟΧΙ του Ελληνικού Έθνους σε εχθρό και πολυπληθέστερο και με ισχυρότερα όπλα, που επιβουλεύτηκε την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την τιμή της Πατρίδας μας.

Επίσης με την επέτειο αυτή τιμάμε και γενικότερα την αντίστασή μας, την αντίσταση των Ελλήνων, σε κάθε ξένη επιβουλή σε όλο το πέρασμα των χιλιετηρίδων. Η Εθνική Αντίσταση για χάριν επίτευξης της Ελευθερίας απαιτεί θάρρος, τόλμη, γενναιότητα και θυσίες, η ελευθερία όμως είναι γλυκιά και τα αξίζει όλα αυτά.

Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από την αυτοθυσία των πατέρων μας και των παππούδων μας που σαν σήμερα πριν 78 χρόνια όλοι μαζί σύσσωμοι με Εθνική ενότητα ξεκίνησαν και αγωνίστηκαν με κίνδυνο της ζωής τους σε ψηλότερα βουνά και πολύ δυσκολότερες τότε καιρικές συνθήκες, σε χιόνια και πάγους, για χάριν των ιδανικών της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, που μας έχουν εξασφαλίσει οι προπάτορές μας.

Ευχαριστούμε  όλους τους αθλητές, τους παράγοντες, τα Σωματεία και τους φίλους που τίμησαν και τιμούν με την παρουσία τους τον αγώνα και βοήθησαν στη διεξαγωγή του.

Καλούμε ιδιαίτερα τους νεώτερους να αισθανθούν τη μεγάλη και ιερή κληρονομιά της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού και τις αρετές και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει, να συγχωρήσουν εμάς τους μεγαλύτερους στα χρόνια για τα λάθη μας και ν’ αγωνισθούν και αυτοί για την άξια συνέχιση της Ιστορίας μας και του Πολιτισμού μας, στη σημερινή μάλιστα εποχή που είναι δυσκολότερος αυτός ο αγώνας, ακόμα και σε ειρήνη, αφού οι εχθροί και περισσότεροι είναι και πολλές φορές δρουν καμουφλαρισμένα και δόλια.

ΖΗΤΩ  Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΟΥ  ΟΧΙ

ΖΗΤΩ  Η  28Η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940

ΖΗΤΩ  Η  ΕΛΛΑΔΑ»

Όλοι οι  αθλητές σύσσωμοι και οι παρευρισκόμενοι αναφώνησαν τα ζήτω  μετά την  ολοκλήρωση αυτής της αναφοράς.

Παρατίθενται φωτογραφίες από πριν την εκκίνηση του αγώνα, από τη διεξαγωγή του αγώνα αυτού, τους τερματισμούς και από τις απονομές, οι οποίες παραχωρήθηκαν στο Σωματείο μας από τους κ.κ. Γιώργο Λιανό και τον Στέλιο Δοκιμάκη, τους οποίους το Σωματείο μας ευχαριστεί.

*  Με την ευκαιρία της τέλεσης του αγώνα ποδηλασίας ανεξαρτήτων (Όπεν) ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης προσκαλεί όσους ανεξάρτητους αθλητές επιθυμούν να ενταχθούν ως αθλητές στο Σωματείο μας, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο μας μέσω του e-mail : aopigasos@gmail.com  για να εκφράσουν την επιθυμία τους και για πληροφορίες.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4055