Category: Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ( 2020 και 2021 ) ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. ο Ποδηλατικός Αγώνας της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ. Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 2Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ( 2020 και 2021 ) ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. ο Ποδηλατικός Αγώνας της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «ΑΝΑΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ. Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

Σε συνέχεια επικοινωνίας πολλών αθλητών που επιθυμούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν εφέτος στον παραπάνω Παραδοσιακό Αγώνα Ποδηλασίας, αθλητική διοργάνωση του Σωματείου μας όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και το 2019 στα πλαίσια της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ, μολονότι δεν ήταν «ανεβασμένος» στο « καλεντάρι των Αγώνων Ποδηλασίας 2021 », το Σωματείο μας αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει και πάλι για τους λόγους της ματαίωσης.

Κατ’ αρχήν εκφράζουμε την λύπη μας για την μη διεξαγωγή και εφέτος του αγώνα αυτού, καθώς μάλιστα η ματαίωσή του ήταν και πάλι ανεξάρτητη της επιθυμίας μας. Θελήσαμε εκ νέου να τον διοργανώσουμε το 2021 και ζητήσαμε εγκαίρως με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2027/22-12-2020 έγγραφό μας, το οποίο αποστείλαμε προς την ΕΠΟΣΚ με κοινοποίηση στην ΕΟΠ, την εγγραφή του παραπάνω αγώνα  μας για τις 28/10/2021 στο Καλεντάρι Αγώνων ΕΟΠ του 2021 και την έγκριση της διεξαγωγής του, συναποστέλλοντας και το σχετικό έντυπο εγγραφής Αγώνα στο Αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ 2021. Ενημερωθήκαμε όμως από την ΕΠΟΣΚ ότι αποφάσισε την μη εισαγωγή του αγώνα μας στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα και από την ΕΟΠ μας κοινοποιήθηκε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2021 χωρίς να περιλαμβάνει τον Αγώνα αυτό του Σωματείου μας. Χωρίς λοιπόν την έγκριση διεξαγωγής του Αγώνα από την ΕΟΠ, η διεξαγωγή του αγώνα μας ήταν αδύνατη παρά την αντίθετη θέληση του Σωματείου μας. Ειλικρινά λυπούμεθα που στενοχωρούμε τους αθλητές που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό. Επιθυμούσαμε και επιθυμούμε να διοργανώσουμε τον αγώνα αυτό και είμαστε σε θέση να καλύπτουμε ό,τι απαιτείται και από τις νέες συνθήκες, όπως να τηρούμε τα Υγειονομικά πρωτόκολλα των Αγώνων. Δεν μπορούμε όμως να επιβαρυνθούμε με πρόσθετες οικονομικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ της ΕΟΠ και της ΕΠΟΣΚ ( τα καθ’ εαυτού έξοδα του αγώνα θα τα καλύπτουμε πάντοτε εξ ιδίων ), αφού δεν θέλουμε να μετακυλίσουμε ούτε στο ελάχιστο τις όποιες δαπάνες στους αθλητές που θα συμμετάσχουν και μάλιστα σε ένα παραδοσιακό Αγώνα για την Εθνική  Επέτειο του ΟΧΙ. Για να μην υπάρχουν ασάφειες για τους λόγους της εφετινής ματαίωσης του αγώνα παραθέτουμε κατ’ αρχήν την περσινή ανάρτηση στο σάϊτ μας, που αναφέρει αναλυτικά τους λόγους και το ιστορικό της ματαίωσης. Οι ίδιοι λόγοι ισχύουν και εφέτος, αφού ξαναζητήσαμε εγκαίρως να διοργανώσουμε τον Αγώνα, αλλά το αίτημά μας δεν έγινε δεκτικό.

Η περσινή ανάρτηση στο σάϊτ μου :

«ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ Ε.Ο.Π. και Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ (28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ). Ο διοργανωτής Σύλλογός μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ενημερώνει για την ματαίωση και τους λόγους αυτής.

_____________________________

1._ Μετά από πολυετή παράδοση (περίπου επί 40 χρόνια) της ετήσιας διεξαγωγής από το Σωματείο μας του Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου – Ανάβασης με την επωνυμία «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», που διοργανώναμε στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνου για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, η Διοίκηση του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης ανακοινώνει με λύπη της την οριστική ματαίωση του εφετεινού Αγώνα και ενημερώνει για τους λόγους της ματαίωσης.

2._ Κατ’ αρχήν το Σωματείο μας επιθυμούσε να διοργανώσει και να διεξαγάγει και εφέτος τον παραδοσιακό αυτόν Αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, παρά την δύσκολη Οικονομική συγκυρία. Υπήρχαν όμως τα εξής παλαιά και νέα δεδομένα: α) Το γεγονός της πλούσιας αθλητικής μας δραστηριότητας σε πολλά αθλήματα σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη οικονομικής βοήθειας από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από Χορηγούς, που δημιουργούν οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση οποιωνδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων. β) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές και τις ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές και τις ομάδες αλλά και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής, εν όψει μάλιστα και της κακής οικονομικής συγκυρίας από μείωση ή ανυπαρξία – μηδενισμό ή ανεπάρκεια εσόδων των αθλητών. γ) To γεγονός ότι ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς, ως Αλυτάρχη του Αγώνα, την ίδια έμπειρη άριστη στα καθήκοντά της Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, χωρίς ποτέ να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα έρχεται η ίδια  μαζί μας περισσότερες φορές πριν τον Αγώνα για την πλήρη προετοιμασία καταλληλότητας της διαδρομής (υπόδειξης καθαρισμού της διαδρομής από αμμοχάλικο, κατάλληλη κάλυψη και έγκαιρη σήμανση τυχόν λακκούβων, οδοσήμανση και σήμανση αποστάσεων, αφετηρίας και τερματισμού, τόπου Απονομών κλπ). δ) Από την άλλη πλευρά το Σωματείο μας, παρά τα παραπάνω προβλήματα, έχει αποδεχθεί χάριν και της αγάπης μας στο άθλημα και  καλύπτουμε εξ ιδίων  μας με θυσίες μας  τα πάσης φύσεως  έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα, των συντελεστών του αγώνα συμπεριλαμβανομένου και γιατρού, νοσοκομειακού και των επάθλων κλπ. Μέχρις εκεί όμως.

3._ Ενημερωθήκαμε παρά ταύτα από την ΕΟΠ στα τέλη του 2019, ότι του λοιπού (από το 2020) απαιτείται επί πλέον και μεταξύ άλλων για την εγγραφή του Αγώνα στο Καλεντάρι να καταβάλει το (κάθε) Σωματείο στην ΕΟΠ: α) παράβολο εγγραφής 50 €  β) να καταβάλει συμπληρωματικό παράβολο 250 € σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών και από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ουδεμία ασφαλώς ευθύνη έχει το Σωματείο μας από τυχόν έλλειψη συμμετοχής αθλητών σε κάποιες κατηγορίες. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ορίζουμε παράβολο συμμετοχής αθλητών και δεν έχουμε έσοδα για τον Αγώνα και γ) Ο ορισμός του Αλυτάρχη θα γίνεται από την Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, η δε ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησής/διαμονής/διατροφής του θα καλύπτονται από το Σωματείο/οργανωτή. Μολονότι έχουμε επιφυλάξεις και για την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του άλλου «Αλυτάρχη» και για την ικανότητά του ν’ αντιμετωπίζει με την ίδια επιτυχία την διεξαγωγή του αγώνα μας. 

4._ Εξ αιτίας των προαναφερθέντων αποστείλαμε με e – mail και στην ΕΟΠ και στην Ε.ΠΟ.Σ.Κ. το παρακάτω έγγραφο του Σωματείου μας με αριθ. πρωτ. 1948/11-11-2019 με συνημμένο σ’ αυτό το έντυπο εγγραφής αγώνα στο αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ 2020.

          «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΚΥΨΕΛΗΣ»

                                                                                                     Αθήνα     11/11/2019

            Aρ. πρωτ. :   1948                                                                                               

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                                                       1) ΤΗΝ   Ε.ΠΟ.Σ.Κ.

                                                                                                       2) ΤΗΝ   Ε.Ο.Π.

1._ Σας γνωρίζουμε  ότι το Σωματείο μας επιθυμεί να διοργανώσει εκ νέου και για το 2020, στις 28/10/2020, στη Πάρνηθα ( Αττική ) τον ετήσιο Διασυλλογικό Ποδηλατικό Αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την  Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, με πανελλήνια συμμετοχή, στις Κατηγορίες Masters, Ανδρών και Νέων Ανδρών, Εφήβων, Γυναικών και Νέων Γυναικών, Νεανίδων, καθώς και ποδηλατικό αγώνα ανεξαρτήτων (ΟΠΕΝ).

2._  Συναποστέλλουμε έντυπο εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ  έτους  2020,  για τον  προαναφερθέντα  Αγώνα.

 3._ Έχοντας ενημερωθεί από το προσφάτως αποσταλέν έγγραφο της ΕΟΠ για την «εγγραφή διασυλλογικών αγώνων στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020», αιτούμεθα να διαβιβάσετε στην ΕΟΠ και το παρόν διαβιβαστικό έγγραφό μας ως αποτελούν ενιαίο σύνολο με το έντυπο εγγραφής του Αγώνα.

 4._ Επισημαίνουμε κατ’ αρχήν τα εξής :

            α) Το Σωματείο μας δεν έχει έσοδα ούτε από την Πολιτεία (Γ.Γ.Α.), ούτε από το Δήμο, ούτε από χορηγούς, ούτε από την ΕΟΠ και έχει έτσι οικονομική αδυναμία για να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε και πάσης φύσεως πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

            β) Ο αγώνας «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» είναι Παραδοσιακός, καθώς έχει ιστορία 40 ετών και τελείται για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

            γ) Το Σωματείο μας καλύπτει εξ ιδίων του τα πάσης φύσεως έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγώνα για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

            δ) Το Σωματείο μας δεν επιθυμεί και δεν ορίζει παράβολο συμμετοχής στο διασυλλογικό αγώνα για τους αθλητές/ομάδες, τόσο για να μην επιβαρύνει τους αθλητές /ομάδες  και  για  λόγους  ανάπτυξης του αθλήματος, όσο  και διότι ο  αγώνας τελείται για  την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και θεωρούμε ασύμβατο σε τέτοιο αγώνα τον ορισμό παραβόλου συμμετοχής.

            ε) Αλυτάρχη του αγώνα αυτού ορίζουμε τα τελευταία χρόνια ανελλιπώς έμπειρη Κριτή Ποδηλασίας Δρόμου Εθνικού Επιπέδου, που γνωρίζει μάλιστα άριστα την διαδρομή και ασχολείται επιτυχώς πάντα με όλες τις προετοιμασίες και με την διεξαγωγή του αγώνα και αποστέλλει σωστά συνέχεια και την έκθεσή της  στην ΕΟΠ, χωρίς ποτέ να υπάρξει πρόβλημα. Ούτε έχουμε οικονομική δυνατότητα, ούτε και πρόθεση να δεχθούμε άλλο Αλυτάρχη, του οποίου μάλιστα να καλύψει και τα έξοδα το Σωματείο μας.

            στ) Η προκήρυξη του Αγώνα είναι όμοια με των προηγουμένων ετών.

5._  Κατόπιν των  ανωτέρω σας δηλώνουμε ότι η τέλεση – διεξαγωγή του αγώνα αυτού από το Σωματείο μας για τις 28/10/2020 τελεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν για τους παραπάνω λόγους για τον αγώνα αυτό : α) η υποχρέωση καταβολής στην ΕΟΠ του παραβόλου εγγραφής πενήντα ευρώ (50 €) του άρθρου 13 εδαφ. α και του παραβόλου διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) του άρθρου 13 εδαφ. γ σε τυχόν περίπτωση μη συμμετοχής ή μη επαρκούς συμμετοχής αθλητών ή αθλητριών από τις κατηγορίες Γυναικών, Νεανίδων και Εφήβων (στην προκήρυξή μας πάντως περιέχονται κατηγορίες Ανδρών και Νέων, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων και Μάστερς και β) ο κατά τα άρθρο 18 αναφερόμενος ορισμός του Αλυτάρχη «από την ΕΟΠ και τα αρμόδια όργανα αυτής». Ευπρόσδεκτος θα είναι στον αγώνα παρατηρητής – εκπρόσωπος της ΕΟΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Σωματείου μας.

6._ Κατά συνέπεια, αιτούμεθα να ενταχθεί ο αγώνας μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2020 και να χορηγηθεί από την ΕΟΠ η έγκριση τέλεσης του αγώνα αυτού της 28/10/2020 από το Σωματείο μας με τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο 5, διότι διαφορετικά σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας δεν θα μπορέσει να διοργανώσει τον αγώνα της 28/10/2020 για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ. Ώστε, αν δεν συμφωνεί η ΕΟΠ, μπορεί να μην εντάξει τον αγώνα μας της 28/10/2020 στο αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό το Σωματείο μας.

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ».

5._  Aπάντηση  ουσιαστική και του παραπάνω  εγγράφου μας  δεν λάβαμε  ποτέ ούτε από την ΕΟΠ ούτε από την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. Αρχικά ο αγώνας μας συμπεριλήφθηκε κανονικά στο αρχικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020. Στη συνέχεια απεστάλη (και) στο Σωματείο μας η υπ’ αριθ. πρωτ. 138/22-1-2020 επιστολή της ΕΟΠ που αναφέρει τα εξής:

«Θέμα:  Καταβολή παραβόλου για εγγραφή αγώνων στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020

Κύριε  Πρόεδρε,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/1/2020, θα πρέπει να έχει καταβληθεί από τους διοργανωτές των ποδηλατικών αγώνων που έχουν εγγραφεί στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Π., το παράβολο, όπως αυτό αναφέρεται στις οδηγίες εγγραφής των  διασυλλογικών  αγώνων,  τις  οποίες   σας επισυνάπτουμε   και   πάλι   (κεφάλαιο εγγραφή, σελ. 3 και 4).

Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε τους αγώνες από το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.».

Τέλος ως έμμεση σιωπηρή αλλά και ηχηρή απάντηση στη  παραπάνω επιστολή μας για τον Αγώνα μας είναι το νέο στη τελική οριστική του μορφή αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ για το 2020 (Καλεντάρι) στο οποίο αφαιρέθηκε ο αγώνας μας, προφανώς διότι δεν ανταποκριθήκαμε να πληρώσουμε το παράβολο – χαράτσι.

 6._ Το Σωματείο μας αισθάνεται την ανάγκη ότι οφείλει να ενημερώσει όλους τους αθλητές που ρωτούν αν θα γίνει η εφετεινή διοργάνωση. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που δεν θα γίνει εφέτος «Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ και δεν ευθύνεται το Σωματείο μας. Είναι γεγονός ότι ακούσαμε πολλά παράπονα, όπως ότι παρά τα παράβολα που πληρώνουν οι αθλητές σε άλλους Αγώνες, υποβαθμίζεται συνεχώς από πλευράς τεχνικής και ποιοτικής η διεξαγωγή των Αγώνων, πέραν και του γεγονότος ότι γίνονται συχνά και εκτός του Νομού Αττικής με πρόσθετη ταλαιπωρία και δαπάνες για τους Αθλητές και τις Ομάδες. Ίσως καταντάμε ρομαντικοί και ονειροπόλοι μιας εποχής που κυριαρχούσε η αγάπη ανιδιοτελούς προσφοράς στον Αθλητισμό, η Αγάπη στην τελειότητα της καλής διοργάνωσης και διεξαγωγής, η αγάπη στα ιδανικά. Πολλοί μάλιστα Αθλητές μας λένε ότι αναπολούν την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. όπως λειτουργούσε πριν λίγα μόλις χρόνια με Πρόεδρο τότε τον κ. Αλέκο Κελόγλου και Γεν. Γραμματέα τον κ. Νίκο Λέμη, καθώς διεξήγαγε όλους τους αγώνες εντός του Νομού Αττικής, τους διοργάνωνε με επιτυχία, πραγματοποιούσε και όμορφες επιτυχημένες εορταστικές εκδηλώσεις, με νοικοκυριό και σεβασμό στους Αθλητές και τα Σωματεία, και ουδόλως επιβάρυνε οικονομικά τους Αθλητές και τα Σωματεία. Εμείς στον Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ πάντως δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να διοργανώσουμε και πάλι τα επόμενα χρόνια την «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», για την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ, αν τουλάχιστον αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις καταβολής παραβόλων από τα Σωματεία και επιβολής άλλου Αλυτάρχη, για την περίπτωση που τα διοργανώτρια Αγώνων Σωματεία δεν επιβαρύνουν με παράβολα συμμετοχής τους αθλητές.

            Όσον αφορά την επερχόμενη Εθνική Επέτειο :

               ZHTΩ   Η   ΕΘΝΙΚΗ   ΕΠΕΤΕΙΟΣ   ΤΟΥ   ΟΧΙ »

* Ακολούθως, επιθυμώντας για το 2021 (28/10) την διεξαγωγή του Αγώνα αποστείλαμε για εφέτος το με αριθ. πρωτ. 2027 και ημερομηνία 22/12/2020 έγγραφό μας προς την ΕΠΟΣΚ με κοινοποίηση στην ΕΟΠ, στο οποίο υποβάλαμε και πάλι το αίτημά μας να διοργανώσουμε στις 28/10/2021 τον παραδοσιακό αγώνα ποδηλασίας «Ανάβαση  στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» στις 28/10/2021 για την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ του ΟΧΙ, με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους ίδιους λόγους που είχαμε αναφέρει στο αντίστοιχο έγγραφό μας του προηγούμενου έτους, το οποίο συναποστείλαμε μαζί και με το σχετικό έγγραφο εγγραφής του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021. Την στιγμή δηλαδή που δεν εισπράττουμε στον αγώνα αυτό παράβολα για την συμμετοχή των αθλητών και ούτε επιθυμούμε να επιβάλουμε παράβολο για την συμμετοχή των αθλητών και ούτε επιθυμούμε να επιβάλουμε παράβολα για την συμμετοχή των αθλητών στον παραδοσιακό Αγώνα, αλλά ούτε και έχουμε έσοδα από πουθενά για να καλύπτουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

            Παραθέτουμε το εν λόγω έγγραφό μας.

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Σταδίου 51, Αθήνα, TK 105 59, Τηλ.: 2103210491, Fax: 2103212430

Website: http://www.aopigasos.gr, e-mail: aopigasos@gmail.com

Αθήνα  22/12/2020                                                                                                 ΠΡΟΣ  ΕΠΟΣΚ

Aρ. πρωτ.:  2027                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   ΕΟΠ                                                                                                                                       

Κατόπιν του με αριθμ. 51/20-12-2020 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 1. To Σωματείο μας προτίθεται και πάλι να διοργανώσει τον παραδοσιακό αγώνα ποδηλασίας  «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας» στις 28/10/2021, για την ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ του «ΟΧΙ», με τις ίδιες όμως προϋποθέσεις  και για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε στο περσινό αντίστοιχο έγγραφό μας, το οποίο σας συναποστέλλουμε, που εξακολουθούν να ισχύουν. Γι’ αυτό σας στέλνουμε το σχετικό έντυπο εγγραφής του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021 και σας δηλώνουμε ότι, εάν εμένετε στην καταβολή παραβόλου, αλλά και στις λοιπές αναφορές, όρους και περιορισμούς που υπήρξαν και πέρσι (πχ για ορισμό άλλου Αλυτάρχη, αντί του οριζόμενου από το διοργανώτριο Σωματείο, κλπ), για την εγγραφή του αγώνα στο Καλεντάρι του 2021 και για την έγκριση της διεξαγωγής του αγώνα, η πρότασή μας για την διεξαγωγή του αγώνα δεν θα ισχύσει.
 2. Ως προς την τηλεδιάσκεψη που αναφέρετε δεν δύναται να συμμετάσχει σε αυτήν ο  εκπρόσωπός μας και γι’ αυτό ζητάμε να μας ενημερώσετε γραπτά και έγκαιρα εντός πέντε (5) μηνών (μέχρι 31/5/2021) για την αποδοχή ή την μη αποδοχή της πρότασής μας αυτής για την διεξαγωγή του αγώνα, ώστε να γνωρίζουμε έγκαιρα εάν θα προγραμματίσουμε την διεξαγωγή του παραδοσιακού αγώνα μας και όσες ενέργειες απαιτούνται προκαταρκτικά.

Επισυνάπτουμε και το περσινό έγγραφο του Σωματείου μας.

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΑΝΟΣ                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ»

 Η απάντηση επί του εγγράφου μας ήταν να μην εισαχθεί ο Αγώνας μας στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΟΠ του 2021. Λυπούμεθα που στενοχωρούμε τους φίλους αθλητές που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα, αλλά επιθυμούμε να γνωρίζουν στον πραγματικό λόγο της μη διεξαγωγής του, αφού η επιθυμία μας ήταν να διοργανώσουμε τον αγώνα. Όπως είχαμε πράξει μέχρι και το 2019, που δεν υπήρχαν πρόσθετα εμπόδια και επιβαρύνσεις από τις υπερκείμενες αθλητικές Αρχές του Αθλήματος.

Εκ  του  Α.Ο.  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΚΥΨΕΛΗΣ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4938

Χειροσφαίριση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4918

Νέα μεγάλη επιτυχία του αθλητή Ποδηλασίας του Σωματείου μας ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΑΚΗ του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στην Ποδηλατική Ανάβαση Δαμάστας που διοργάνωσε ο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021, στα πλαίσια των αγώνων 29α «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ». Ο αθλητής μας Κώστας Μαράκης πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία Μάστερ Α και την 5 η θέση στην Γενική Κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερ του αγώνα αυτού και εκπροσώπησε επάξια την Ομάδα μας συνεχίζοντας την παράδοση των διακρίσεων και επιτυχιών των αθλητών μας σε αγώνες Ποδηλασίας σε όλη την Ελλάδα.

Νέα μεγάλη επιτυχία του αθλητή Ποδηλασίας του Σωματείου μας ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΑΚΗ του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης στην Ποδηλατική Ανάβαση Δαμάστας που διοργάνωσε ο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021, στα πλαίσια των
αγώνων 29α «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ». Ο αθλητής μας Κώστας Μαράκης πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση κατέλαβε την 1 η θέση στην κατηγορία Μάστερ Α και την 5 η θέση στην Γενική Κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερ του
αγώνα αυτού και εκπροσώπησε επάξια την Ομάδα μας συνεχίζοντας την παράδοση των διακρίσεων και επιτυχιών των αθλητών μας σε αγώνες Ποδηλασίας σε όλη την Ελλάδα.
Η Ποδηλατική Ανάβαση Δαμάστας έγινε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 28 Αυγούστου 2021. Κατ’ αρχήν έγινε η συγκέντρωση των αθλητών όλων των κατηγοριών στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Ηρακλείου, απ’ όπου δόθηκε η Προεκκίνηση απόστασης 8 χιλιομέτρων μέχρι το Γάζι. Η Εκκίνηση έγινε μπροστά από το Δημαρχείο
Γαζίου και ο Τερματισμός στον οικισμό Δαμάστας, απόστασης 20 χιλιομέτρων. Τα 29α Καζαντζάκεια διοργάνωσε το Ποδηλατικό Σωματείο Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Α. και της Ε.Ο.Π. και με την συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ και με τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και Αρχανών
Αστερουσίων.
Στον Αγώνα Μάστερς της Ανάβασης Δαμάστας 2021 ο Κώστας Μαράκης εντυπωσίασε με την εμφάνισή του και απέδειξε για μία ακόμα φορά τις μεγάλες αθλητικές του ικανότητες. Έφερε τον εξαιρετικό χρόνο 38΄ 05΄΄ αφήνοντας πίσω του
πολλούς άξιους και ικανούς αθλητές. Η ενιαία κατάταξη των 12 πρώτων αθλητών στον αγώνα αυτό έχει ως εξής:

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 35΄ 12΄΄
 2. ΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 36΄ 30΄΄
 3. ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ 36΄ 32΄΄
 4. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ο. ΒΟΛΟΣ 37΄ 18΄΄
 5. ΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 38΄ 05΄΄
 6. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 38΄ 55΄΄
 7. ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 39΄ 33΄΄
 8. ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ 42΄ 10΄΄
 9. ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ 56΄ 50΄΄
 10. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΥΠΑΑ ΑΘΛΟΣ 57΄ 18΄΄
 11. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΛΑΣ 59΄ 00΄΄
 12. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΟΥΤΣΗ ΦΙΛΙΝΟΣ ΚΩ 60΄ 00΄΄

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4917

Θαυμασμός για τον κορυφαίο διεθνή αθλητή Ποδηλασίας Λουκά Καταπόδη του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ που με μία νέα εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο και στον αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2021 της Κατηγορίας Μάστερς Γ. Αναδείχθηκε έτσι για μία ακόμα συνεχόμενη φορά Πρωταθλητής Ελλάδος στην Ποδηλασία Δρόμου (του 2021 αυτή την φορά), αγωνισθείς με την φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος με την οποία απέκτησε το δικαίωμα να ξανααγωνισθεί και το 2022. Διατήρησε έτσι τα «σκήπτρα» στην Ποδηλασία Δρόμου, διατηρώντας και επαυξάνοντας το σερί συνεχόμενων πρώτων νικών στο αγαπημένο του άθλημα της Ποδηλασίας Δρόμου. Eντυπωσιακές εμφανίσεις επίσης στο ίδιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πραγματοποίησαν και οι αθλητές μας Πολυζώης Ευαγγελόπουλος και Γιάννης Ματθαιάσος του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ. Μάλιστα ο μεταλλιούχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πολυζώης Ευαγγελόπουλος έφερε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο μεταξύ όλων των αθλητών της κατηγορίας του Μάστερ Δ στον αγώνα της Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Μάστερ Δ 2021, ενώ ο Γιάννης Ματθαιάσος έχασε την ευκαιρία μεταλλίου στον Αγώνα Αντοχής λόγω ατυχήματος σε σημείο της διαδρομής όπου λόγω επικινδυνότητας έγιναν αρκετές πτώσεις αθλητών και ατυχήματα. Πολλά τα παράπονα για κακή επιλογή διαδρομής και αρκετά τα ατυχήματα αθλητών κυρίως στον Αγώνα Αντοχής.

Θαυμασμός για τον κορυφαίο διεθνή αθλητή Ποδηλασίας Λουκά Καταπόδη του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ που με μία νέα εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο και στον αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2021 της Κατηγορίας Μάστερς Γ. Αναδείχθηκε έτσι για μία ακόμα συνεχόμενη φορά Πρωταθλητής Ελλάδος στην Ποδηλασία Δρόμου (του 2021 αυτή την φορά), αγωνισθείς με την φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος με την οποία απέκτησε το δικαίωμα να ξανααγωνισθεί και το 2022. Διατήρησε έτσι τα «σκήπτρα» στην Ποδηλασία Δρόμου, διατηρώντας και επαυξάνοντας το σερί συνεχόμενων πρώτων νικών στο αγαπημένο του άθλημα της Ποδηλασίας Δρόμου. Eντυπωσιακές εμφανίσεις επίσης στο ίδιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πραγματοποίησαν και οι αθλητές μας Πολυζώης Ευαγγελόπουλος και Γιάννης Ματθαιάσος του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ. Μάλιστα ο μεταλλιούχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πολυζώης Ευαγγελόπουλος έφερε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο μεταξύ όλων των αθλητών της κατηγορίας του Μάστερ Δ στον αγώνα της Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Μάστερ Δ  2021, ενώ ο Γιάννης Ματθαιάσος έχασε την ευκαιρία μεταλλίου στον Αγώνα Αντοχής λόγω ατυχήματος σε σημείο της διαδρομής όπου λόγω επικινδυνότητας έγιναν αρκετές πτώσεις αθλητών και ατυχήματα. Πολλά τα παράπονα για κακή επιλογή διαδρομής και αρκετά τα ατυχήματα αθλητών κυρίως στον Αγώνα Αντοχής.

Οι αγώνες του εφετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Ποδηλασίας Δρόμου Μάστερς έγιναν στη Βόρεια Εύβοια το Σάββατο 17/7/2021 και τη Κυριακή 18/7/2021. Το Σάββατο 17 Ιουλίου έγινε ο αγώνας της Ατομικής Χρονομέτρησης σε απόσταση 13,16 χιλιόμετρα, δηλαδή 2 στροφές διαδρομής 6,58 χιλιομέτρων κάθε μία, που είχε ως εξής : ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : Νότια είσοδος Ιστιαίας (διασταύρωσης Ιστιαίας – Αγίου Γεωργίου) προς Ιστιαία βόρεια (αναστροφή στον κόμβο με Ιστιαίας – Αιδηψού). Τη Κυριακή 18 Ιουλίου έγινε ο αγώνας Αντοχής 85 χιλιομέτρων στη διαδρομή : Λουτρά Αιδηψού προς Ιστιαία (προεκκίνηση) – στροφή αριστερά προς Γιάλτρα (εκκίνηση αγώνα) – Γιάλτρα (περιφερειακή οδός) – Άγιος Γεώργιος Λιχαδάς – Λιχάδα – Κάβος (και 4 φορές κυκλική διαδρομή Κάβος – Άγιος Γεώργιος – Λιχάδα – Κάβος και τερματισμός στον Κάβο).

Οι συνθήκες τέλεσης και των 2 αγώνων ήταν αντίξοες, αφ’ ενός από το γεγονός ότι κατά τη διάρκειά τους επικρατούσε καύσωνας που δυσκόλεψε τις προσπάθειες όλων των αθλητών, αλλά αφ’ ετέρου και διότι οι αγώνες έγιναν με κακή επιλογή διαδρομής και σε λάθος τόπο και χρόνο. Καθώς έγιναν στις 17 και 18 Ιουλίου, μεσούσης της τουριστικής περιόδου, σε πυκνοκατοικημένη και τουριστική – παραθεριστική περιοχή με σημαντική κίνηση και περιορισμένη ασφάλεια για τους αθλητές. Μάλιστα τη τελευταία στιγμή άλλαξε η διαδρομή στον Αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης μάλλον από υπόδειξη των Αρχών. Αναφέρθηκαν παράπονα αθλητών ότι ο Αγώνας της Ατομικής Χρονομέτρησης έγινε σε μία διαδρομή 3 περίπου χιλιομέτρων που δεν ήταν κατάλληλη. Καθώς ο δρόμος του αγώνα ήταν στενός, ανάμεσα σε χωράφια, με στροφές και  στον ίδιο  δρόμο πήγαιναν  και  επέστρεφαν οι  αθλητές.  Επί πλέον στο σημείο της αναστροφής υπήρχαν αρκετά χαλικάκια και δεν είχε καθαριστεί από αυτά ο δρόμος για τους αθλητές στο σημείο της αναστροφής, πράγμα επικίνδυνο. Αναφέρθηκαν παράπονα ότι στον Αγώνα Αντοχής ένα τμήμα της διαδρομής περνούσε δίπλα σε παραλία με λουόμενους από τη μία πλευρά και καταστήματα φαγητού και καφετέριες από την άλλη πλευρά με συχνή διέλευση πεζών. Το άλλο τμήμα της διαδρομής ήταν στο βουνό, με στενό δρόμο, πολλές στροφές και χωρίς να έχει διασφαλισθεί πλήρως η μη διέλευση οχημάτων εκτός αγώνα. Στον αγώνα αυτό όμως συνέβησαν και αρκετά ατυχήματα και τραυματισμοί από πτώσεις αθλητών, ένας μάλιστα σοβαρότερα, καθώς και σημαντικές ζημιές σε αθλητικό ποδηλατικό υλικό. Κύρια αιτία υπήρξε, εκτός των άλλων, η υπάρχουσα συσσώρευση αμμοχάλικου και πετρών σε κατηφορικό σημείο της διαδρομής με αριστερή στροφή πριν από ένα γεφυράκι. Που προφανώς είχαν μεταφερθεί και συσσωρευτεί με τις βροχές του χειμώνα από χείμαρρο που μεταφέρει τα όμβρια νερά κοντά στο γεφυράκι. Από το αμμοχάλικο αυτό σε κατηφορική αριστερή στροφή προκλήθηκαν αρκετά ατυχήματα με πτώσεις και τραυματισμούς αθλητών και ζημιές σε πολλά ποδήλατα. Ένας πεσμένος αθλητής που τραυματίσθηκε σοβαρότερα από πτώση στο σημείο αυτό και περίμενε για πάρα πολλή ώρα το ασθενοφόρο για να μετακινηθεί, είχε την ατυχία να υποστεί την πτώση και άλλων αθλητών πάνω του, καθώς δεν υπήρχε έγκαιρη προειδοποίηση – ενημέρωση από κριτή στους επερχόμενους με ταχύτητα αθλητές, λόγω της κατηφόρας, για το υπάρχον πρόβλημα στο σημείο αυτό της διαδρομής. Καθυστέρηση υπήρχε και στο σέρβις αποκατάστασης ποδηλάτων από τα ατυχήματα. Ένα λάθος ακόμα στην διοργάνωση ήταν που δόθηκε η εκκίνηση στην κατηγορία Μάστερ Δ μετά τις 11, πράγμα που ήταν επικίνδυνο για την υγεία των αθλητών, καθώς εκείνη την ώρα το θερμόμετρο έδειχνε θερμοκρασία 38ο Κελσίου.

Μεταξύ των ατυχημάτων το πιο σημαντικό  για την εξέλιξη του αγώνα ήταν αυτό που προκλήθηκε λόγω πτώσης και μεγάλης ζημιάς του ποδηλάτου του προπορευόμενου Λουκά Καταπόδη στον αγώνα Αντοχής από προηγηθείσα πτώση άλλου ποδηλάτη του γκρουπ, άλλης κατηγορίας, ακριβώς μπροστά του, το οποίο είχε αποτέλεσμα την μεγάλη ζημιά του ποδηλάτου του Λουκά που τον εμπόδισε να συνεχίσει. Μολονότι ήταν ήδη μέχρι τότε το απόλυτα ακλόνητα φαβορί για τη πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα Αντοχής της Κατηγορίας Μάστερ Γ. Καθώς μετά από υπέροχο αγώνα μέχρι το σημείο του ατυχήματος είχε ξεκολλήσει ήδη με πολύ μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους αθλητές της Κατηγορίας του Μάστερ Γ και εκινείτο πλέον προς τον τερματισμό μαζί με μερικούς αθλητές άλλων κατηγοριών, χωρίς ουσιαστικά αντίπαλο της κατηγορίας του, έτοιμος και σίγουρος για ένα ακόμα θρίαμβο. Για ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στη πάμπλουτη συλλογή του των χρυσών μεταλλίων, το  οποίο αυτή τη φορά στερήθηκε χωρίς να ηττηθεί από κανένα, αλλά από ατύχημα και τη ζημιά του ποδηλάτου του. Ωστόσο ο Λουκάς με τη νίκη του και το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα της Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου  Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Μάστερς που έγινε το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021, διατήρησε δίκαια και πάλι τα σκήπτρα και τη φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδας Ποδηλασίας Δρόμου, με την οποία θα αγωνίζεται πάλι και τον επόμενο χρόνο.

Oι νικητές του αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2021 στην Κατηγορία Μάστερς Γ του Λουκά :  1) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΟ  ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ)  17:45.59 2) Πασχαλόπουλος Πασχάλης (ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 17:47.35 3) Τζαβέλλας Αθανάσιος  (ΠΑΣ  ΠΗΝΕΙΟΣ)  18:02.63 4) Ποντίκης  Χρήστος  (ΑΣ  ΑΛΦΑ  ΚΑΛ.)  18:31.84 5) Ρόζος  Κων/νος  (ΠΟ  ΠΑΤΡΩΝ)  18:58.84  6) Βιτζηλαίος  Κωνσταντίνος  (ΑΣΡ  ΕΛΑΦΟΣ)  19:31.84.

Εξαιρετικές ήταν οι εμφανίσεις και των αθλητών μας Πολυζώη Ευαγγελόπουλου, ο οποίος επέτυχε το δεύτερο καλύτερο χρόνο στην κατηγορία του Μάστερ Δ στον αγώνα της Ατομικής Χρονομέτρησης με 20΄ 53΄΄ 34, και του Γιάννη Ματθαιάσου, ο οποίος έχασε την ευκαιρία μεταλλίου στον Αγώνα Αντοχής, λόγω ατυχήματος, πτώσης και ζημιάς του ποδηλάτου του στο ίδιο σημείο που ήταν πεσμένος ο σοβαρά τραυματισθείς αθλητής και είχε πτώση και ο Λουκάς Καταπόδης από προηγηθείσα πτώση άλλου ποδηλάτη μπροστά του. Ο μαχητικός αθλητής μας Γιάννης Ματθαιάσος, παρά τον τραυματισμό του και τις σημαντικές ζημιές του ποδηλάτου του που προκλήθηκαν στο σημείο αυτό, κατάφερε με σημαντική πάντως καθυστέρηση να το επισκευάσει και να συνεχίσει με πάθος και να τερματίσει τον Αγώνα Αντοχής με καλή σχετικά σειρά με χρόνο 2 ωρ. 23΄ 41΄΄, χάνοντας όμως από την ατυχία του την ευκαιρία της κατάκτησης μεταλλίου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4909

Μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ο διεθνής αθλητής μας Φανούριος – Παναγιώτης Κοντογιωργάκης του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ κατέκτησε την 4η θέση της κατηγορίας Μάστερ Α στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας XCO – XCR 2021, που έγινε στην Ξάνθη την Κυριακή 11/7/2021. Μάλιστα από καθαρή ατυχία και συγκεκριμένα από σπάσιμο του ποδηλάτου του στο πίσω μέρος (ψαλίδι) που έγινε στην προσγείωση από ένα άλμα σε τεχνικό σημείο της διαδρομής στο τελευταίο χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό, έχασε την σίγουρη ως τότε δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, καθώς προηγείτο μέχρι το σημείο του ατυχήματος με ασφαλή διαφορά απόστασης από τον τρίτο ως τότε και τους επόμενους αθλητές της κατηγορίας Μάστερ Α. Και η 4η όμως θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντική επιτυχία για τον αθλητή μας.

Μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ο διεθνής αθλητής μας Φανούριος – Παναγιώτης Κοντογιωργάκης του Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ κατέκτησε την 4η θέση της κατηγορίας Μάστερ Α στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας XCO – XCR 2021, που έγινε στην Ξάνθη την Κυριακή 11/7/2021. Μάλιστα από καθαρή ατυχία και συγκεκριμένα από σπάσιμο του ποδηλάτου του στο πίσω μέρος (ψαλίδι) που έγινε στην προσγείωση από ένα άλμα σε τεχνικό σημείο της διαδρομής στο τελευταίο χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό, έχασε την σίγουρη ως τότε δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, καθώς προηγείτο μέχρι το σημείο του ατυχήματος με ασφαλή διαφορά απόστασης από τον τρίτο ως τότε και τους επόμενους αθλητές της κατηγορίας Μάστερ Α. Και η 4η όμως θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντική επιτυχία για τον αθλητή μας.

Παρά το γεγονός ότι από καθαρή ατυχία και μόνο, εξ αιτίας της ξαφνικής μεγάλης ζημίας του ποδηλάτου του, ο Λεριώτης αθλητής μας Φανούριος – Παναγιώτης Κοντογιωργάκης έχασε την σίγουρη ως τότε δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στη κατηγορία του Μάστερ Α, καθώς και την 5η θέση στην γενική κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερ, δεν παύει να είναι πολύ μεγάλη επιτυχία γι’ αυτόν και η 4η θέση τελικά στη κατηγορία Μάστερ Α στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας 2021, καθώς και η 8η θέση τελικά στην γενική κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερ.  Που  ήλθε  μετά την  κατάκτηση  από τον  ίδιο της  δεύτερης  θέσης  και  του  ασημένιου  μεταλλίου  στο  Τοπικό  Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Αττικής 2021, για να πιστοποιήσει την μεγάλη του αγωνιστική εξέλιξη για διακρίσεις υψηλού επιπέδου από αυτόν στο αγαπημένο του άθλημα. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εξαίρετος αθλητής μας ήταν απαρηγόρητος για την άτυχη και με  αυτόν τον τρόπο απώλεια της σίγουρης δεύτερης θέσης. Τουλάχιστον δεν υπέστη ο ίδιος κάποιο τραυματισμό. Έτσι όμως αναγκάστηκε να τερματίσει την υπόλοιπη απόσταση με το σπασμένο από το παραπάνω συμβάν ποδήλατό του, που αναγκαστικά καθυστέρησε σημαντικά από αυτό τον λόγο, με αποτέλεσμα να δοθεί η ευκαιρία να τον προσπεράσουν στα τελευταία μέτρα δύο άλλοι αθλητές (Μάστερ Α), αφήνοντάς τον εκτός τριάδας και μεταλλίων, στην 4η θέση με αυτόν τον τρόπο.

Ο αγώνας ξεκίνησε στις 10.00΄ το πρωΐ με διάρκεια 1 ώρα και 15΄ και έγινε στην διαδρομή με Εκκίνηση – Τερματισμό : Θέση Λιβάδι, πίσω από τον βράχο της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλαμούς (απόσταση: Κέντρο Πόλεως Ξάνθης έως Ιερά Μονή 4 χλμ. ασφάλτινη. Ιερά Μονή έως Λιβάδι 3 χλμ. χωμάτινη).

Ερωτηθείς ο Φανούρης για τα συμβάντα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας στην Ξάνθη, ανέφερε τα εξής : «Συμμετείχα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ξάνθης 2021 XCO  με ώρα εκκίνησης στις 10:00 π.μ. και σειρά εκκίνησης 20. Έκανα αρκετή καλή εκκίνηση και καλή διαχείριση στα τεχνικά κομμάτια της διαδρομής και στα μονοπάτια, έφτασα να είμαι 2 ος της κατηγορίας μου και 5ος της γενικής με ασφαλή απόσταση από τους άλλους αθλητές, από το 3ο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο. Ενώ όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά και να ανέβω βάθρο, σε ένα τεχνικό σημείο της διαδρομής στην προσγείωση από ένα άλμα έσπασε το ποδήλατό μου στο πίσω μέρος (ψαλίδι) με αποτέλεσμα να αγγίζει ο τροχός στον σκελετό και να μην με αφήνει να κάνω ποδήλατο. Ειδικά στα ανηφορικά σημεία που αναγκαζόμουν να σπρώχνω το ποδήλατο. Η απόσταση του τρίτου άρχισε να μειώνεται με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη προσπέραση και να είμαι 3 ος για τα τελευταία 500 μέτρα που κάνοντας μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί να κινηθεί το ποδήλατο και για να τερματίσω, ήρθε και η προσπέραση του άλλου αθλητή πίσω μου, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, με αποτέλεσμα να καταταγώ 4ος στην κατηγορία Μάστερ Α και 8ος στην γενική Κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου που ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους για τον αγώνα μου. Γκράτσος Αλέξανδρος που ήταν το δεξί μου χέρι και υποστηρικτής σε όλο αυτό. Από  ένα μήνα  πριν το  Πανελλήνιο  ήταν εκεί δίπλα μου για την οργάνωση και την προετοιμασία του ταξιδιού. Νατάσα Ξανθοπούλου με τα καταστήματα pink woman σε Κω και Λέρο. Sernikos bikes που με την βοήθειά του είχαμε όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται ένας αθλητής για τον αγώνα του. Και τέλος τον ποδηλατικό όμιλο Κω που με έβαλε στην αποστολή του με αρχηγό τον Νικόλαο Πρέζα».

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4891

Με εντυπωσιακή εμφάνιση ο Δωδεκανήσιος διεθνής αθλητής Φανούριος – Παναγιώτης Κοντογιωργάκης από τη Λέρο του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης κατέκτησε τη 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη δύσκολη κατηγορία Μάστερ Α στον αγώνα του Τοπικού Πρωταθλήματος Αττικής Ορεινής Ποδηλασίας 2021 που έγινε την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στη περιοχή της Πετρούπολης Αττικής (Ποικίλο Όρος). Με το νέο αυτό μετάλλιο η ομάδα μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης έφθασε τα 4 μετάλλια το 2021 στα Τοπικά Πρωταθλήματα Ποδηλασίας Αττικής.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση ο Δωδεκανήσιος διεθνής αθλητής Φανούριος – Παναγιώτης Κοντογιωργάκης από τη Λέρο του Σωματείου μας Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης κατέκτησε τη 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη δύσκολη κατηγορία Μάστερ Α στον αγώνα του Τοπικού Πρωταθλήματος Αττικής Ορεινής Ποδηλασίας 2021 που έγινε την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στη περιοχή της Πετρούπολης Αττικής (Ποικίλο Όρος). Με το νέο αυτό μετάλλιο η ομάδα μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης έφθασε τα 4 μετάλλια το 2021 στα Τοπικά Πρωταθλήματα Ποδηλασίας Αττικής.

 Το εφετινό (το 2021) Τοπικό Πρωτάθλημα Αττικής Ορεινής Ποδηλασίας διοργάνωσε η ΕΠΟΣΚ σε συνεργασία με τους συλλόγους ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ και Π.Δ.Σ.  ΟΔΥΣΣΕΑΣ στη περιοχή της Πετρούπολης Αττικής (Ποικίλο Όρος). Σ’ αυτό η ομάδα μας συμμετείχε με τον αθλητή μας Φανούρη – Παναγιώτη Κοντογιωργάκη στη κατηγορία Μάστερ Α και τον αθλητή μας Κωνσταντίνο Γεωργαντά στη κατηγορία Ανδρών. Λόγω της προγραμματισμένης από τη προκήρυξη ώρας έναρξης του αγώνα στις δύο το μεσημέρι και της προβλεπομένης από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία επικράτησης καύσωνα ιδιαίτερα το μεσημέρι, απέσυραν την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους από το Πρωτάθλημα οι αθλητές μας Γεώργιος – Αλέξανδρος Καββαδίας και Αργύριος Τζαννές. Επίσης και άλλοι αθλητές μας δεν συμμετείχαν τελικά στον αγώνα αυτό εξ αιτίας της θεσμοθέτησης και πρόβλεψης στη προκήρυξη πληρωμής παραβόλου συμμετοχής εκ ποσού 15 € με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΠΟΣΚ ανά δηλούμενο αθλητή και αθλήτρια ως απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί η συμμετοχή του στον παραπάνω αγώνα του Τοπικού Πρωταθλήματος.

Η διαδρομή του αγώνα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, είχε απόσταση 3.700 μ. και 142 μ. υψομετρικά.  Εκκίνηση  470μ. σε  χωματόδρομο,  ίσιο  και  ανηφορικό  κομμάτι, μετά   1650μ.  μονοπάτι  κατηφορικό  και  όλο  το  υπόλοιπο  χωματόδρομος  μέχρι  τον τερματισμό. Τελευταία 70μ. τερματισμό σε ίσιο χωματόδρομο. Ο αγώνας Πρωταθλήματος στη κατηγορία Μάστερ έγινε σε 6 στροφές αυτής της διαδρομής, τις οποίες ολοκλήρωσαν οι κορυφαίοι αθλητές στον αγώνα μεταξύ των οποίων και ο επίλεκτος Λεριώτης αθλητής του Σωματείου μας Φανούρης Κοντογιωργάκης, καθώς όσοι αθλητές καλύπτονταν στροφή ή ήταν εκτός ορίου χρόνου εξέρχονταν του αγώνα.

Ο επίλεκτος διεθνής αθλητής μας στην Ορεινή Ποδηλασία Φανούρης Κοντογιωργάκης διακρίθηκε για μία ακόμα φορά και στον αγώνα αυτό για τις πλούσιες αγωνιστικές ικανότητές του και το πάθος του στην Ορεινή Ποδηλασία, ξεχώρισε με τους πρώτους αθλητές από τον 1ο Γύρο, συνέχισε πολύ δυνατά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα παρά μάλιστα τον αφόρητο καύσωνα που επικράτησε στη διάρκεια του αγώνα και τελικά με την εντυπωσιακή του εμφάνιση κατέκτησε δίκαια και άνετα το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 ώρα 20΄ 07΄΄ και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο και τους επόμενους αθλητές της κατηγορίας του. Απέδειξε έτσι τις πλούσιες αγωνιστικές δυνατότητές του στο άθλημα αυτό και το λαμπρό μέλλον που τον περιμένει, εφόσον συνεχίσει με την ίδια ένταση την προετοιμασία και τις προσπάθειές του. Έδειξε έτοιμος για νέα μεγάλη διάκριση και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας 2021 που θα γίνει στην Ξάνθη. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο έμπειρος αθλητής μας Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, ο οποίος όμως δυσκολεύτηκε από τον αφόρητο καύσωνα και την έλλειψη επαρκών αγώνων και προπονήσεων λόγω κυρίως της πανδημίας του Κορωνοϊού.

 Ακολουθούν φωτογραφίες από την επιτυχημένη εμφάνιση του Φανούρη Κοντογιωργάκη στον αγώνα αυτό.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4882

Πρωταθλητής Κέντρου στη Ποδηλασία Δρόμου αναδείχθηκε και πάλι με άνεση και για το 2021 ο κορυφαίος διεθνής αθλητής μας Ποδηλασίας Λουκάς Καταπόδης του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Πραγματοποιώντας δύο νέες εκπληκτικές εμφανίσεις θριάμβευσε για μία ακόμα συνεχόμενη φορά και στους δύο αγώνες του Τοπικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου της ΕΠΟΣΚ, της Ατομικής Χρονομέτρησης που έγινε στην Μαλακάσα και στον Αυλώνα στις 12/6/2021 και της Αντοχής που έγινε στην Τανάγρα στις 13/6/2021, κατακτώντας και στους 2 αγώνες την πρώτη θέση και πάλι στην κατηγορία του. Συγκεντρώνοντας έτσι τον γενικό θαυμασμό διεύρυνε περισσότερο το πολυετές σερί που ο ίδιος κατέχει, της συνεχούς κατάκτησης της πρώτης θέσης σε όλους τους αγώνες Ποδηλασίας που συμμετέχει επί σειρά πολλών ετών. Εντυπωσίασαν επίσης με τις εμφανίσεις τους στους ίδιους αγώνες και οι επίλεκτοι αθλητές μας Γιάννης Ματθαιάσος, Πολυζώης Ευαγγελόπουλος, Αναστασία Παστουρματζή και Γιάννης Ψαρόπουλος. Οι αθλητές μας του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης κατέκτησαν σε αυτό το Τοπικό Πρωτάθλημα 3 μετάλλια, τα δύο χρυσά με τον Λουκά Καταπόδη και ένα χάλκινο (στην ατομική Χρονομέτρηση) με τον Ζώη Ευαγγελόπουλο. Με μία επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση ο κορυφαίος διεθνής αθλητής μας Λουκάς Καταπόδης είχε θριαμβεύσει μία εβδομάδα πριν (6/6/2021) και στον αγώνα Ποδηλασίας Αντοχής στα Ιωάννινα.

Πρωταθλητής Κέντρου στη Ποδηλασία Δρόμου αναδείχθηκε και πάλι με άνεση και για το 2021 ο κορυφαίος διεθνής αθλητής μας Ποδηλασίας Λουκάς Καταπόδης του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Πραγματοποιώντας δύο νέες εκπληκτικές εμφανίσεις θριάμβευσε για μία ακόμα συνεχόμενη φορά και στους δύο αγώνες του Τοπικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου της ΕΠΟΣΚ, της Ατομικής Χρονομέτρησης που έγινε στην Μαλακάσα και στον Αυλώνα στις 12/6/2021 και της Αντοχής που έγινε στην Τανάγρα στις 13/6/2021, κατακτώντας και στους 2 αγώνες την πρώτη θέση και πάλι στην κατηγορία του. Συγκεντρώνοντας έτσι τον γενικό θαυμασμό  διεύρυνε περισσότερο το πολυετές σερί που ο ίδιος κατέχει, της συνεχούς κατάκτησης της πρώτης θέσης σε όλους τους αγώνες Ποδηλασίας που συμμετέχει επί σειρά πολλών ετών. Εντυπωσίασαν επίσης με τις εμφανίσεις τους στους ίδιους αγώνες και οι επίλεκτοι αθλητές μας Γιάννης Ματθαιάσος, Πολυζώης Ευαγγελόπουλος, Αναστασία Παστουρματζή και Γιάννης Ψαρόπουλος. Οι αθλητές μας του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης κατέκτησαν σε αυτό το Τοπικό Πρωτάθλημα 3 μετάλλια, τα δύο χρυσά με τον Λουκά Καταπόδη και ένα χάλκινο (στην ατομική Χρονομέτρηση) με τον Ζώη Ευαγγελόπουλο. Με μία επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση ο κορυφαίος διεθνής αθλητής  μας Λουκάς Καταπόδης είχε θριαμβεύσει μία εβδομάδα πριν  (6/6/2021) και στον αγώνα Ποδηλασίας Αντοχής στα Ιωάννινα.

Ήταν αντίξοες οι συνθήκες των αγώνων αυτών για όλους τους αθλητές. Καθώς ακολούθησαν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αναστολής των αγώνων και αποχής από αθλητική δραστηριότητα λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, έγιναν σε περιοχή που απέχει μακριά από το Κέντρο, με επιβάρυνση δηλαδή και αυξημένων δαπανών μετακίνησης και διοδίων και με θέσπιση από την Ε.ΠΟ.Σ.Κ. υποχρεωτικού παραβόλου για την συμμετοχή του κάθε αθλητή σε κάθε αγώνα. Είναι βέβαιο μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι λόγοι συνετέλεσαν στον περιορισμό του αριθμού των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών στους αγώνες.

* Ο αγώνας της Ατομικής Χρονομέτρησης για το Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου Αττικής 2021 έγινε το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής. Συγκεκριμένα στην εξής τοποθεσία – διαδρομή : Νότια Βοηθητική Παράλληλη οδός της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Σταθμού Εξυπηρέτησης ΣΕΙΡΙΟΣ (εκκίνηση/τερματισμός) – Προς Αυλώνα – Είσοδος Αυλώνα (Χοιροστάσια) – Αναστροφή – Προς Σείριος, Απόσταση Γύρου 11,84 χιλιομ. Στις Κατηγορίες  Γυναικών και Μάστερ που συμμετείχαν οι αθλητές μας η απόσταση του αγώνα ήταν 23.680 μέτρα, δηλαδή δύο στροφές της παραπάνω διαδρομής (11.840 μ. Χ 2). Ο κορυφαίος διεθνής αθλητής μας Λουκάς Καταπόδης αγωνίσθηκε και πάλι με τη φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος και διατήρησε τα σκήπτρα με μία ακόμα άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Κατέκτησε επάξια και πάλι την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 33΄ 45΄΄ 96, τόσο στην κατηγορία του (Μάστερ Γ) όσο και στην ενιαία κατάταξη των κατηγοριών Μάστερ Γ και Δ. Στον ίδιο αγώνα εντυπωσίασε και ο αθλητής μας Πολυζώης (Ζώης) Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησε  την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία του Μάστερ Δ με χρόνο 39΄ 13΄΄ 54, δείχνοντας έτοιμος να διεκδικήσει και εφέτος ένα ακόμα μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ατομικής Χρονομέτρησης. Η κορυφαία  αθλήτριά  μας  Αναστασία  Παστουρματζή,  πρώην Πρωταθλήτρια Ελλάδος, πραγματοποίησε επίσης πολύ καλή εμφάνιση και διακρίθηκε ιδιαίτερα στην κατηγορία Γυναικών με χρόνο 43΄ 19΄΄ 34. Διακρίθηκε επίσης και ο εξαίρετος αθλητής μας Γιάννης Ψαρόπουλος, ο οποίος με πολύ καλή εμφάνιση κατέλαβε την 7η θέση στην κατηγορία Μάστερ Γ με χρόνο 45΄ 33΄΄ 38.

*  Ο αγώνας της Αντοχής για το Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου Αττικής 2021 έγινε την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας, Συγκεκριμένα στην εξής τοποθεσία – διαδρομή :  Τανάγρα (εκκίνηση.τερματισμός) – προς Ασωπία – Ασωπία – Προς Καλλιθέα – Προς Άρμα (περιφερειακά) – Προς Τανάγρα, Απόσταση Γύρου 21,52 χιλιομ. Στις Κατηγορίες Μάστερς και Γυναικών, που συμμετείχαν οι αθλητές μας, η απόσταση του αγώνα ήταν 86,1 χιλιόμετρα, δηλαδή 4 στροφές της παραπάνω διαδρομής (21,52 χιλ. Χ 4). Ο κορυφαίος διεθνής αθλητής μας Λουκάς Καταπόδης διατήρησε για μία ακόμα φορά τα  σκήπτρα με μία ακόμα άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Κατέκτησε επάξια και πάλι την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 2 ωρ. 15΄ 22΄΄ στην κατηγορία του Μάστερ Γ. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα στον ίδιο αγώνα η κορυφαία αθλήτριά μας Αναστασία Παστουρματζή στην κατηγορία Γυναικών, η οποία κατέλαβε την 6η θέση επί συνόλου 15 αθλητριών και ο συνεχώς ανερχόμενος αθλητής μας Γιάννης Ματθαιάσος στην Κατηγορία Μάστερ Β, ο οποίος με χρόνο 2 ωρ. 18΄ 15΄΄ κατέλαβε την 14η θέση σε 51 αθλητές, αλλά από ατυχία έχασε την ευκαιρία να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ και να διεκδικήσει μετάλλιο. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αθλητής μας Πολυζώης Ευαγγελόπουλος στην Κατηγορία Μάστερ Δ.

* Θρίαμβος του Λουκά Καταπόδη και στον Ποδηλατικό Αγώνα των Ιωαννίνων (6/6/2021)

Ασταμάτητος ο Πρωταθλητής Λουκάς Καταπόδης, θριάμβευσε και στον ποδηλατικό αγώνα Αντοχής που έγινε στις 6/6/2021 (μία εβδομάδα πριν το Τοπικό Πρωτάθλημα) στα Ιωάννινα απόστασης 130 χιλιομέτρων. Έγινε στην διαδρομή Ιωάννινα – Χιονοδρομικό Κέντρο Ανήλιο με συμμετοχή 80 αθλητών όλων των κατηγοριών Μάστερς, με διοργανωτή τον Π.Ο. Ιωαννίνων. Ο κορυφαίος διεθνής αθλητής  μας  Λουκάς  Καταπόδης  αστραποβόλησε  και  στον  αγώνα  αυτό  και με μία ακόμα  εντυπωσιακή  εμφάνιση κατέκτησε άνετα την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 2 ώρες 51΄, τόσο στην κατηγορία του, όσο και στην Γενική κατάταξη όλων των κατηγοριών Μάστερς.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4872

Εντυπωσίασε και πάλι ο διεθνής αθλητής Ποδηλασίας Λουκάς Καταπόδης του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης και θριάμβευσε για μία ακόμα φορά μεταξύ των αθλητών της Κατηγορίας του (Μάστερ Γ) με χρόνο 2 ωρ. 47΄ 12΄΄ 95, στον 43ο Ποδηλατικό Γύρο «Θυσίας», που διοργάνωσε την Κυριακή 30/5/2021 ο Π.Ο. Πατρών στην διαδρομή Πάτρα – Καλάβρυτα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ευρεία και με καλή παρουσία και χρόνους τερματισμού ήταν η συμμετοχή στον αγώνα αυτό και των άλλων αθλητών του Σωματείου μας (Ι. Ματθαιάσος, Δ. Γκάτσης, Α. Πολύζος, Μ. Κούλης).

Εντυπωσίασε και πάλι ο διεθνής αθλητής Ποδηλασίας Λουκάς Καταπόδης του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης και θριάμβευσε για μία ακόμα φορά μεταξύ των αθλητών της Κατηγορίας του (Μάστερ  Γ) με χρόνο 2 ωρ. 47΄ 12΄΄ 95,  στον 43ο  Ποδηλατικό Γύρο «Θυσίας», που διοργάνωσε την Κυριακή 30/5/2021 ο Π.Ο. Πατρών στην διαδρομή Πάτρα – Καλάβρυτα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ευρεία και με καλή παρουσία και χρόνους τερματισμού ήταν η συμμετοχή στον αγώνα αυτό και των άλλων αθλητών του Σωματείου μας (Ι. Ματθαιάσος, Δ. Γκάτσης, Α. Πολύζος, Μ. Κούλης). Ο Λουκάς ηγήθηκε των προσπαθειών των αθλητών μας και έδειξε έτοιμος να συνεχίσει την πανέμορφη αθλητική ιστορία των συνεχών θριάμβων του. Παρά μάλιστα την μακρά αναγκαστική διακοπή των αθλητικών αγώνων λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, που επηρέασε αρνητικά όλους τους αθλητές.

Ο αγώνας έγινε εφέτος με μεικτή – ενιαία συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες (Άνδρες, Γυναίκες, Μάστερ) και όχι ξεχωριστά βάσει των εκδοθέντων ανά κατηγορία δελτίων τους ΕΟΠ για το 2021. Μόνη διάκριση το φύλο και η ηλικιακή τους ταξινόμηση. Έτσι δημιουργείται η εύλογη απορία γιατί, αφού π.χ. θεωρήθηκαν όλοι Άνδρες ή Γυναίκες και κανείς Μάστερ, δεν συνυπολογίζονται όλοι και όλες ανεξαρτήτως στο δικαίωμα ψήφου των Σωματείων, αλλά όσοι έχουν εκδώσει δελτία Μάστερ για το 2021 εξαιρούνται από το συνυπολογισμό στο δικαίωμα ψήφου των ομάδων τους. Στην ενιαία Γενική Κατάταξη των αθλητών όλων των κατηγοριών ξεχώρισαν οι επίλεκτοι Άνδρες αθλητές Γιώργιος Μπούγλας του Π.Σ. Κρόνος Νικαίας (30 – 34) και Νίκος Δράκος του Γ.Σ. Διαγόρας Ρόδου (19 – 29) οι οποίοι κατέλαβαν την 1η και την 2η θέση αντίστοιχα της Γενικής Κατάταξης, μετά από μεγάλη μάχη που κρίθηκε   κυριολεκτικά  πάνω   στο  νήμα   και  με  τον  ίδιο  χρόνο   αμφότεροι  2  ώρες  39΄ 01΄΄ 90.

Από την ομάδα μας αστραποβόλησε και θαυμάστηκε για μία ακόμα φορά ο διεθνής αθλητής μας Λουκάς Καταπόδης, ο οποίος ξεχώρισε έτοιμος και για νέους θριάμβους. Και οι άλλοι όμως αθλητές μας, που αγωνίσθηκαν με την ομάδα μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, είχαν πολύ καλή αγωνιστική παρουσία, ιδιαίτερη αγωνιστικότητα και τερμάτισαν τον αγώνα σε καλούς χρόνους. Κατά σειρά τερματισμού μετά τον Λουκά τερμάτισαν οι αθλητές μας Γιάννης Ματθαιάσος (40 – 44) με χρόνο 3 ώρες 08΄ 22΄΄ 93, ο Δημήτρης Γκάτσης (45 – 49) από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας με χρόνο 3 ώρες 39΄ 44΄΄ 85, ο Ανδρέας Πολύζος (40 – 44) με χρόνο 3 ώρες 53΄ 17΄΄ 02 και ο Πατρινός Μανώλης Κούλης (45 – 49) με χρόνο 3 ώρες 56΄ 21΄΄ 53. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας και στην εκπρόσωπο – συνοδό του Σωματείου μας στον αγώνα αυτό κυρία Μαρία Βασίλη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4869

Διάφορες ειδήσεις

Ενημερώνουμε τους αθλητές μας για τις επιστολές ενημέρωσης που εστάλησαν τις τελευταίες ημέρες στο Σωματείο μας.

 1. Για το Χαντ-Μπωλ

2. Για την Ποδηλασία

3. Για όλους τους ενδιαφερόμενους αθλητές μας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για αθλητές και προπονητές  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στις 19.00 , με θέμα «Covid 19 και επανένταξη στα γήπεδα». Μπορείτε να βρείτε το νέο link (Microsoft teams) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0Yzg3ZTYtMGM4MS00YzZkLWI0NWYtYTMxMTNhNTFmYzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d Επισυνάπτεται και η πρόσκληση της εκδήλωσης και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες  για να συμμετάσχουν. Με εκτίμηση
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρου Λούη (1ος όροφος – είσοδος Δ) Τηλ. 210 68 21 679 info@eaom-amea.gr www.eaom-amea.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4857

Επιστολή – έκκληση απέστειλε η ΕΣΚΑ για άρση της αναστολής των αθλητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα για μη διακοπή των προπονήσεων, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των προβλεπομένων υγειονομικών πρωτοκόλλων (3/11/2020)

Επιστολή – έκκληση απέστειλε η ΕΣΚΑ για άρση της αναστολής των αθλητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα για μη διακοπή των προπονήσεων, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των προβλεπομένων υγειονομικών πρωτοκόλλων (3/11/2020). H  Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ) με την επιστολή της εκφράζει την αγωνία των αθλητών και των αθλητικών Σωματείων, από την καθολική διακοπή κάθε αθλητικής δραστηριότητας, ακόμα και προπονήσεων, στα ομαδικά αθλήματα, χωρίς να παραγνωρίζει την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα συμμετοχής στην άθληση πρέπει να εξασφαλίζεται από την Πολιτεία, με την συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών τουλάχιστον στις προπονήσεις, ακολουθώντας πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι γεγονός πάντως ότι με τη διακοπή των προπονήσεων, ακόμα και όταν τηρούνται πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καταστρέφεται από αθλητικής – αγωνιστικής απόψεως όλη η αγωνιστική προετοιμασία και όλη η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος.

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής της ΕΣΚΑ, που έχει αριθ. πρωτ. 1141 και ημερομηνία 3/11/2020, έχει ως εξής:

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4844