Η από 2/2/2024 Επιστολή Διαμαρτυρίας του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός Όμιλος Παραδείσου – Αμαρουσίου» για την «σύγκληση Γ.Σ. αποκλειστικά εξ αποστάσεως» (ηλεκτρονικά) της Ε.Ο.Π. και την (υποχρεωτική) «νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ο.Π.». Το Σωματείο μας συμμερίζεται όλο το περιεχόμενο αυτής της Επιστολής, συντάσσεται και «συνυπογράφει».

Στο Σωματείο μας «Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης» παραλάβαμε την ανωτέρω αναφερομένη Επιστολή Διαμαρτυρίας που απευθύνεται προς την Ε.Ο.Ποδηλασίας, Πρόεδρο – Μέλη Δ.Σ., με κοινοποίηση στα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π. Παραθέτουμε στην συνέχεια αυτούσιο το κείμενο της εν λόγω Επιστολής, επειδή καλούνται όσα Σωματεία συμμερίζονται τ’ αναφερόμενα σ’ αυτήν επιχειρήματα (θέσεις) και τους προβληματισμούς για την πορεία και την λειτουργία του αθλήματος (ποδηλασίας) να την συνυπογράψουν. Διαβάσαμε με προσοχή την Επιστολή αυτή. Πέραν και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το Σωματείο μας «Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ Κυψέλης» αμφισβητεί δια του Προέδρου του Δημ. Λιανού την καταλληλότητά και την σκοπιμότητα των συγκεκριμένων παραπάνω πρακτικών της Ε.Ο.Π., ασφαλώς και συμμεριζόμαστε και συνυπογράφουμε όλο το περιεχόμενο της παραπάνω Επιστολής του Σωματείου «Αθλητικός  Όμιλος Παραδείσου – Αμαρουσίου», όπως μας προτάθηκε μ’ αυτήν. Στα πλαίσια άλλωστε και της εξ αποστάσεως κριτικής που εισάγεται (ηλεκτρονικά) από την ίδια την σημερινή Διοίκηση της Ε.Ο.Π, αυταρχικά, χωρίς αποχρώντα λόγο, σε βάρος των Σωματείων – Μελών, χωρίς μάλιστα να συντρέχουν σήμερα οι προ τριετίας έκτακτες συνθήκες λόγω Κορωνοϊού. Καθώς μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντική, έως απαραίτητη, η δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών), όσον αφορά την ετήσια σύγκληση του Ανωτάτου Οργάνου της Ομοσπονδίας, που είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Σωματείων – Μελών της ΕΟΠ (εν προκειμένω). Με την συμμετοχή τόσο των εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών με δικαίωμα ψήφου, εχόντων δικαίωμα ψήφου και λόγου, όσο και των εκπροσώπων των Σωματείων –Μελών με δικαίωμα συμμετοχής, εχόντων μόνο δικαίωμα λόγου. Ιδιαιτέρως μάλιστα και πολύ περισσότερο όταν στα θέματα της ημερήσια διάταξης της Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση εγκρίσεως ή μη, περιλαμβάνονται ο Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός και ο Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός της ΕΟΠ, που εισάγονται υποχρεωτικά προς έγκριση ή μη στην Γ.Σ. και είναι αναπόφευκτη η ανάγκη ελεύθερης κριτικής. Ως εκ τούτου είναι φανερό κατά την άποψή μας ότι η επιχειρουμένη πρακτική της Διοίκησης της ΕΟΠ να ορίσει και μάλιστα υποχρεωτική και αποκλειστική την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) σύγκληση της ετήσιας μάλιστα απολογιστικής Γ.Σ. για την συζήτηση και έγκριση ή μη του «έργου» του Δ.Σ., εισάγει, πέραν των άλλων, απαράδεκτο κατά την άποψή μας είδος περιορισμών ή και «φίμωσης» της ελεύθερης κριτικής των Σωματείων – Μελών ενώπιον του Ανωτάτου και Κυρίαρχου Οργάνου της Ομοσπονδίας που είναι η Γ.Σ. Με απόφαση  ήσσονος οργάνου (Δ.Σ.) για την διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Οργάνου  που είναι η Γ.Σ.

Όσον αφορά την «νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ο.Π.» (ως αποκλειστική!!! και υποχρεωτική!!!), αρνούμενης της Ε.Ο.Π. μη νόμιμα και αυταρχικά την αποδοχή επικοινωνίας μαζί της στα Σωματεία – Μέλη της, είτε δια ζώσης απ’ ευθείας με κατάθεση στο πρωτόκολλό της, είτε ταχυδρομικά απλά ή συστημένα, ή με FAX ή με e-mail, της ελεύθερης επιλογής των Σωματείων – Μελών της, για την έκδοση δελτίων αθλητών τους και άλλα θέματα, είναι επίσης πρακτικά, μη κατάλληλη, μη νόμιμη και απαράδεκτη. Διότι οδηγεί σε άνευ λόγου νεοφανή και συνεχώς αυξανόμενη καταταλαιπώρηση των Σωματείων – Μελών της και επί πλέον σε συνεχώς αυξανόμενες επιβαρύνσεις τους, οικονομικές και άλλες, γνωστές στους ασχολούμενους στον χώρο του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Άλλωστε σχετική πρόσφατη αναφορά υπάρχει ήδη για το θέμα αυτό και στο σάϊτ του Σωματείου μας και αντίστοιχη αναλυτικότερη αναφορά υπάρχει και στην αναφερόμενη Επιστολή του Α.Ο. Παραδείσου – Αμαρουσίου. Εξ άλλου μόνο με την αυτούσια κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης δελτίων, στις οποίες περιέχονται οι πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, διασφαλίζεται πλήρως η γνησιότητά τους.

Είναι εύλογο το ερώτημα αν η Αθλητική Ηγεσία είναι ενήμερη και επιδεικνύει Ανοχή σε τέτοιου είδους Πρακτικές ή ακόμα και αν τυχόν τις υιοθετεί, οι οποίες οδηγούν σταδιακά στην συρρίκνωση και εν τέλει στην εξαφάνιση του μέχρι πριν από λίγα χρόνια ανθούντος Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

Παραθέτουμε αυτούσιο το περιεχόμενο της παραπάνω Επιστολής του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός  Όμιλος Παραδείσου – Αμαρουσίου» :

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1958

Μαρούσι,  2  Φεβρουαρίου  2024

αρ.  πρωτ.  3

Προς : ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

            Πρόεδρο – Μέλη  Δ.Σ.

Κοιν. : Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Π.

                  ΘΕΜΑ : Επιστολή διαμαρτυρίας για εξ αποστάσεως Γ.Σ. και

                                             νέα ψηφιακή πλατφόρμα Ε.Ο.Π.       

            Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

            με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας, θα θέλαμε να εκφράσουμε καταρχήν, την έντονη αντίθεσή μας στην επαναλαμβανόμενη πρακτική του προεδρείου και της πλειοψηφίας εδώ και 4 χρόνια, περί συγκλήσεων Γ.Σ. αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως.

            Από τον Οκτώβριο του 2019 έχει να πραγματοποιηθεί Γ.Σ. με φυσική παρουσία εκπροσώπων των σωματείων, με αποτέλεσμα τη διαρκή λειτουργική και πρακτική υποβάθμιση του ανώτατου οργάνου της Ομοσπονδίας, όπως είναι η Γενική Συνέλευση των Σωματείων. Και αν κατά τα έτη 2020 και 2021, μπορεί κανείς να επικαλεστεί τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες από την πανδημία, δυστυχώς από το 2022 και έπειτα, η παρούσα διοίκηση έχει προχωρήσει σε παγίωση των «βολικών» συνεδριάσεων Γ.Σ. εξ’ αποστάσεως.

            Συνεδριάσεις, κατά την άποψή μας. «άχρωμες», «άοσμες» και «ανώδυνες», με τους εκπροσώπους των σωματείων αποκομμένους μεταξύ τους, χωρίς ουσιαστική επικοινωνία, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς κριτική και διαφωνίες, χωρίς ζωντανή ανταλλαγή απόψεων μέσα και έξω από τη Γ.Σ., παρά με αποσπασματικούς μονολόγους των 3 και 5 λεπτών του καθενός στην κάμερα. Κατά αυτό τον τρόπο, το ανώτατο όργανο της  βούλησης  των  σωματείων,  μεταβάλλεται  σταδιακά  σε  απλό  και  απαθή παρατηρητή των τεκταινομένων στο άθλημα πίσω από μία οθόνη υπολογιστή.

            Όσο για το επιχείρημα περί αποφυγής οικονομικής επιβάρυνσης των σωματείων με την αποστολή εκπροσώπου από διάφορες γωνιές της χώρας στις Γ.Σ., καλό θα ήταν να είχατε διαμαρτυρηθεί όταν έπρεπε, κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου επέβαλε οι εκπρόσωποι των σωματείων στις Γ.Σ. να είναι υποχρεωτικά και μέλη του Δ.Σ. του σωματείου. Αλλά και αυτό, όπως και όλα τα άλλα, που έχει επιβάλλει η Πολιτεία και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των σωματείων, τα δέχεστε παθητικά χωρίς καμία διαμαρτυρία.

            Επίσης, οι Γ.Σ. θα μπορούσαν να διεξάγονται, αν βέβαια το θέλατε πραγματικά και σε «υβριδική» μορφή, με φυσική παρουσία των εκπροσώπων που μπορούν να παρευρεθούν και ταυτόχρονα εξ’ αποστάσεως μέσω οθόνης για όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν από κοντά.

            Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη Γ.Σ. το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, η οποία τυγχάνει να συμπίπτει και με την εκδήλωση βράβευσης της Ε.Ο.Π. των κορυφαίων αθλητών/τριών για το 2023, θα μπορούσατε να είχατε προβλέψει μάλιστα, με την ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων των σωματείων στις βραβεύσεις, για τη μετακίνηση των οποίων δίνετε και οικονομική ενίσχυση, την παρουσία τους δια ζώσης λίγες ώρες πριν και στη Γ.Σ.

            Κατά δεύτερον, σε μία εποχή όπου τα ερασιτεχνικά σωματεία ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται γραφειοκρατικά, οικονομικά, λογιστικά και νομικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε χρόνο, εξ’ αιτίας του ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων της Γ.Γ.Α. και των συνεχών πρόσθετων υποχρεώσεων που επιβάλλει στη λειτουργία τους η Πολιτεία, το οποίο σημειωτέον μετά από 4 χρόνια λειτουργίας δεν έχει αποκτήσει ακόμη καμία διαλειτουργικότητα, με αποτέλεσμα τα σωματείο μας, να υποχρεώνονται κάθε φορά να αποστέλλουν ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία και σε όλους τους λοιπούς φορείς, όπως : Ομοσπονδίες, Περιφέρειες, Δήμους κλπ., δημιουργήσατε και εσείς ξεχωριστή ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ο.Π., όπου απαιτείτε εκ νέου καταχώρηση στοιχείων. Γιατί…; Άραγε σε πόσες ψηφιακές πλατφόρμες θα πρέπει να εγγράφεται ένα σωματείο, που καλλιεργεί πλήθος αθλημάτων…;

Πέραν της εύλογης απορίας για τη χρησιμότητά της, εφόσον όλα τα στοιχεία των ενεργών σωματείων είναι ήδη καταχωρημένα στο μητρώο σωματείων τς Γ.Γ.Α., επιβαρύνετε  ακόμη  περισσότερο  γραφειοκρατικά  το  σύνολο  των  σωματείων με την «υποχρεωτική εγγραφή» στην ψηφιακή πλατφόρμα σας, διότι αλλιώς λέτε δεν θα μπορούν να εκδοθούν δελτία αθλητή για το 2024, απόφαση η οποία εκτός των άλλων είναι παντελώς αυθαίρετη και καταχρηστική από μέρους σας.

Όσον αφορά το επιχείρημά σας περί απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης των δελτίων αθλητών στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΟΠ, η πρώτη μας επαφή μέχρι στιγμής, όπως και άλλων σωματείων, με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει για το θέμα, είναι ότι η πλατφόρμα είναι πολυδαίδαλη, καθόλου, λειτουργική, χωρίς ξεκάθαρα βήματα, με διάσπαρτα και μπερδεμένα πεδία, διπλές και τριπλές λίστες αθλητών κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη δυνατότητα υποβολής αίτησης έκδοσης νέου δελτίου σε μικρούς μαθητές κάτω των 15 ετών, χωρίς καταχώρηση προσωπικού  ΑΦΜ.

Κοινώς, με την «πλατφόρμα» σας αυξήσατε την πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας, προσθέσατε πολλά επιπλέον «βήματα», ενώ στο τέλος μεταφέρατε τη γραφειοκρατική και γραμματειακή δουλειά από την Ομοσπονδία στα σωματεία.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και για όσο διαρκούν αυτές οι συνθήκες στο άθλημά μας και στη λειτουργία της Ε.Ο.Π., καλούμε όσα σωματεία συμμερίζονται τα παραπάνω επιχειρήματα και τους προβληματισμούς μας για την πορεία και λειτουργία του αθλήματος, να συνυπογράψουν την παρούσα επιστολή».

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5352

Αφήστε μια απάντηση