Κατηγορία: Διάφορα

Περί  «ψηφιακού μετασχηματισμού και μηχανογράφησης»  (5/1/2024)

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία περί «ψηφιακού μετασχηματισμού και μηχανογράφησης» στον χώρο του αθλητισμού, όπως φαίνεται ότι επαίρονται κυρίως από πλευράς Διοικούντων τον αθλητισμό. Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Πήγασου Κυψέλης κ. Δημήτριος Λιανός είπε την άποψή του:

«Κατ’ αρχήν έχω την άποψη ότι το 90% τουλάχιστον του Ελληνικού Αθλητισμού, στηρίζεται στα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία και στο έργο τους. Τα οποία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των Αθλητικών Ομάδων και είναι αυτά που σε όλες τις περιοχές της χώρας, ακόμα και σε όλες τις γειτονιές, προσελκύουν και εντάσσουν τα νέα παιδιά στον αθλητισμό, αξιοποιώντας και το τελευταίο Αθλητικό Κέντρο Νεότητας. Με συνεχείς φροντίδες και προσπάθειες να ενταχθούν, να εκδοθούν τα Αθλητικά Δελτία τους, να ανανεώνονται, να γίνονται οι Ιατρικές εξετάσεις τους, να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση κατάλληλων και επαρκών αγωνιστικών χώρων για τις προπονήσεις τους και τους αγώνες τους, να γίνεται η προσέλευσή τους στις προπονήσεις με υπεύθυνους του Σωματείου για την κατάλληλη προετοιμασία τους. Να λαμβάνεται μέριμνα και φροντίδα από τα αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία για τον τρόπο και την εξασφάλιση των μετακινήσεων όλων των αθλητών και των αθλητριών τους για την κάθοδο και την συμμετοχή τους στους αγώνες, για την εξασφάλιση των κατάλληλων αθλητικών εμφανίσεων για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Σωματείου, του αναγκαιούντος και χρήσιμου αθλητικού υλικού, του υλικού φαρμακείου, των χρονομέτρων κλπ. Για τις εκδηλώσεις βράβευσης των διακριθέντων αθλητών τους, τις αθλητικές εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις για τους νέους αθλητές, την αλληλογραφία με τους διάφορους φορείς, την λειτουργία του σύμφωνα με το Καταστατικό του (Συνεδριάσεις Δ.Σ., Γ.Σ.), την συνεχή φροντίδα για το κάθε αθλητικό τμήμα  όλων των αναφυομένων θεμάτων και την προετοιμασία και προσπάθεια για αθλητικές ατομικές και ομαδικές διακρίσεις. Αυτά αποτελούν τον σκοπό της λειτουργίας των Αθλητικών Ερασιτεχνικών Σωματείων και χάρις σ’ αυτά υπάρχει ακόμα ανθηρός Ερασιτεχνικός Αθλητισμός στην χώρα μας. Με την πολλαπλή άμεση μεγάλη και άδολη και ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό των Μελών των Ελληνικών Αθλητικών  Ερασιτεχνικών Σωματείων. Τα οποία μάλιστα επιβαρύνονται επί πλέον από ορισμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες (οι οποίες επιχορηγούνται από το Δημόσιο για τα λειτουργικά τους έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού) και με χρηματικά ποσά «παραβόλων» για κάθε μία έκδοση ή ετήσια ανανέωση αθλητικού δελτίου αθλητή τους σε άθλημα της αρμοδιότητας αυτών των (ορισμένων) Ομοσπονδιών.

Για τους παραπάνω σκοπούς και την λειτουργία των αθλητικών Ερασιτεχνικών Σωματείων η μοναδική εδώ  και πολλά χρόνια (μετά την έλευση των μνημονίων)  πηγή εσόδων εν γένει για την συντριπτική πλειοψηφία των Αθλητικών Ερασιτεχνικών Σωματείων είναι οι Συνδρομές και οι Δωρεές των Μελών τους, η Δωρεάν Εθελοντική Προσφορά υπηρεσιών όλων των Μελών τους, σε συνδυασμό με την αποφυγή ή τον περιορισμό άλλων μη απαραίτητων δαπανών, όπως από την μη απασχόληση υπαλληλικού προσωπικού.

Από την άλλη πλευρά έχω την άποψη ότι, εκτός του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα που χρηματοδοτείται για την λειτουργία του από το Δημόσιο, όπως είναι οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, κάθε άλλο φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επικοινωνεί με τις οποιεσδήποτε αρχές, για το οποιοδήποτε θέμα, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Είτε ταχυδρομικά απλά ή συστημένα, είτε με κατάθεση απ’ ευθείας στο Πρωτόκολλο της οποιασδήποτε αρχής στην οποία απευθύνεται, είτε με FAX, είτε με απλό e-mail, είτε και με εξώδικο. Ουδείς πιστεύω έχει το δικαίωμα ν’ απαγορεύσει στα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία να επικοινωνούν το καθένα με όποιον τρόπο το ίδιο επιθυμεί για οποιοδήποτε εν γένει και πάσης φύσεως θέμα με οποιαδήποτε  αρχή, από την στιγμή μάλιστα που δεν απασχολεί υπαλληλικό προσωπικό και δεν υποχρεούται να απασχολήσει προσωπικό και δεν πληρώνεται από πουθενά για να προσλάβει και να πληρώνει υπαλληλικό προσωπικό. Τα δε μέλη του Αθλητικού Ερασιτεχνικού Σωματείου, που είναι κυριολεκτικά εθελοντές «αιμοδότες» του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, προσφέροντας τις εν γένει πολύτιμες υπηρεσίες τους εθελοντικά, με μεγάλη και ανιδιοτελή αγάπη, χωρίς καμία αμοιβή, αλλά πληρώνοντας κιόλας, δεν έχουν συνήθως γνώση «μηχανογράφησης» ούτε και υποχρέωση να φοιτήσουν κάπου για να την μάθουν.

Είναι προφανές λοιπόν κατά την άποψή μου ότι τα περί «ψηφιακής μηχανογράφησης» στον αθλητισμό αφορούν αποκλειστικά το Δημόσιο, τον ευρύτερο τομέα του Δημοσίου και των επιχορηγούμενων από αυτό φορέων, όπως οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, οι οποίες λαμβάνουν και χρήματα από το Δημόσιο που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό τους, για Μισθοδοσία Υπαλληλικού Προσωπικού. Κάποιες όμως πρόσφατα άρχισαν να μετακυλίουν την υποχρέωσή τους για «μηχανογράφηση» και να επιβάλλουν «εκβιαστικά» να συμμετέχουν υποχρεωτικά στην «ψηφιακή μηχανογράφηση» και τα ίδια τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία για να εκδίδονται ή και να ανανεώνονται τα Αθλητικά Δελτία των Αθλητών και των Αθλητριών τους. Με αυτό τον τρόπο να στερούνται των δικαιωμάτων τους να επικοινωνούν ελεύθερα με τον απλούστερο δυνατό τρόπο της ελεύθερης επιλογής τους, ακόμα και για την έκδοση και την ανανέωση των Αθλητικών Δελτίων των αθλητών και των αθλητριών τους, πληρώνοντας επί πλέον ακόμα και «παράβολα» στις συγκεκριμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εν προκειμένω, αν όλα αυτά είναι σε γνώση της Πολιτείας και αν συμφωνεί και η Πολιτεία (Διοίκηση). Είναι γνωστό επίσης στον χώρο του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού ότι και άλλες φορές στο παρελθόν καταταλαιπωρήθηκαν και αδίκως τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία με αμφιβόλου  νομιμότητας αποφάσεις  υπερκείμενης αρχής, όπως  και με υπουργική απόφαση που καλά καθούμενα αξίωνε να υποβάλλουν αυτά στην Γ.Γ.Α. πληθώρα εγγράφων για «διατήρηση της ειδικής αθλητικής τους αναγνώρισης», την στιγμή που ο ισχύων τότε Αθλητικός Νόμος που κατίσχυε διότι δεν είχε καταργηθεί ή τροποποιηθεί (και κατά την άποψή μου ήταν και ορθότερος), όριζε σαφώς, ρητά και περιοριστικά, σε ποιες και μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις και διαδικασία μπορεί ν’ ανακληθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. Εκείνα μάλιστα τα χρόνια είχε διαπιστωθεί κάποια ανεπάρκεια στην λειτουργία των υπηρεσιών αυτού του φορέα, διότι για τα ίδια Σωματεία έδιναν κάποιες φορές διαφορετικές απαντήσεις στο αν έχουν ή δεν έχουν αθλητική αναγνώριση.

Επειδή στην πραγματικότητα το θέμα της «ψηφιακής μηχανογράφησης» στον Ελληνικό Αθλητισμό και ιδιαίτερα και στον Ελληνικό Αθλητικό Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, αφορά κατά την άποψή μου το Δημόσιο και τον ευρύτερο τομέα του, καθώς και τις χρηματοδοτούμενες από αυτό σε ποσοστό 50% και πλέον του προϋπολογισμού τους Αθλητικές Ομοσπονδίες, που υποχρεούνται να απασχολούν και απασχολούν υπαλληλικό προσωπικό, χρηματοδοτούμενες γι’ αυτό από το Δημόσιο και θα πρέπει ν’ απαλλαγούν από υποχρεωτική συμμετοχή τους σε «ψηφιακή μηχανογράφηση» τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία. Αν δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει η άποψη ότι η «ψηφιακή μηχανογράφηση», που αφορά τη λειτουργία του Δημοσίου (ή την τυχόν δυσλειτουργία), είναι κάτι χρήσιμο για τον Αθλητισμό, θα πρέπει τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία να μπορούν να συνεχίζουν να στέλνουν όλα τα πάσης φύσεως έγγραφά τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγουν, δηλαδή και ταχυδρομικά απλά ή συστημένα και απ’ ευθείας στο πρωτόκολλο και με FAX, όπως έχουν αναφαίρετο δικαίωμα. Οι υπάλληλοι των Αθλητικών Ομοσπονδιών και του Δημοσίου να τα σκανάρουν και να τα αρχειοθετούν. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία να σταματήσουν την αθλητική λειτουργία τους, επειδή θα είναι αναγκασμένα να προσλάβουν και υπαλληλικό προσωπικό για την αντιμετώπιση εργασιών «ψηφιακού μετασχηματισμού» και μηχανογράφησης που αφορούν την λειτουργία της Διοίκησης, και μάλιστα για όσα αθλήματα δραστηριοποιούνται.

Κατά την άποψή μου πάντως, όλ’ αυτά που εισάγονται στον αθλητισμό, αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την προσπάθεια επαρκούς λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου, λόγω και της χρόνιας ίσως δυσλειτουργίας τους. Είναι όμως περιττά πιστεύω για τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι ήταν επαρκέστατο το προηγούμενο καθεστώς, όταν δηλαδή, χωρίς την δαιδαλώδη μορφή της «ψηφιακής μηχανογράφησης», κάθε Αθλητική Ομοσπονδία έστελνε στο τέλος του κάθε χρόνου  στην Προϊσταμένη της Αρχή  (Γ.Γ.Α.) την Κατάσταση των Ενεργών Σωματείων του Έτους, με τους αριθμούς των συμμετεχόντων στους αγώνες αθλητών και αθλητριών τους, τις διακρίσεις τους, τις βαθμολογίες τους, την συμμετοχή των αθλητών τους σε Εθνικές Ομάδες κλπ κλπ. Και επί τη βάσει μάλιστα αυτών των στοιχείων εδίδοντο τότε από την Πολιτεία και τακτικές επιχορηγήσεις στα Αθλητικά Σωματεία.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5326

Ευχές των Σωματείων μας για το 2024

Τα Δ.Σ. των Αθλητικών Σωματείων μας «Πήγασος Κυψέλης» και «Αετός Αθηνών» εύχονται σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αθλητικών τμημάτων, στους τεχνικούς, στα μέλη και στους φίλους των Σωματείων μας και σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Αθλητισμού, Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα και τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος 2024 με υγεία, χαρά, χαμόγελα, αγάπη, ευτυχία, ειρήνη, δύναμη, ελευθερία, πρόοδο και επιτυχίες ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5306

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 (7.00 μ.μ.) τελέσθηκε ο Γάμος του Γιώργου Λιανού με την εκλεκτή της καρδιάς του Μάγδα Ζιόνγκα

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 (7.00 μ.μ.) τελέσθηκε ο Γάμος του Γιώργου Λιανού με την εκλεκτή της καρδιάς του Μάγδα Ζιόνγκα. Το πιο χαρούμενο, ευτυχισμένο και σημαντικό γεγονός, στην μέχρι σήμερα ζωή του ζεύγους, έγινε στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα, μέσα σε Θεία Κατάνυξη, με την παρουσία οικογενειών, συγγενών και φίλων του ζεύγους. Κουμπάροι του ζεύγους ήταν οι κ.κ. Αντώνης Πασπαλάκης και Νίκος Βουτυράκος. Στιγμές μεγάλης συγκίνησης για τον Πρόεδρο του Πήγασου Κυψέλης Δημήτρη Λιανό και την εξαιρετική σύζυγό του Μαριάνα.
Το Μυστήριο και την εκδήλωση που ακολούθησε στο Αγρόκτημα Μελεαγρίς τίμησαν με την παρουσία τους οι Καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών κ.κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Γιώργος Μεντής, Αντώνης Καραμπατζός, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιώργος Αλικάκος, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου και Υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη-Πετραλιά, η Διευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας κα Ντενίζ Παναγοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου κ. Βελισσάριος Τρομπούκης, το μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου κα Χριστίνα Καλτσά, το μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Ανδρέας Σπανουδάκης, η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλίντινγκ κα Ευαγγελία Κρητικού, η Πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων κα Δήμητρα Αρκά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων κ. Χριστόφορος Πολυδώρου, οι Παγκόσμιοι και Πανευρωπαϊκοί Πρωταθλητές κ.κ. Γιάννης Αρκάς και Σάκης Αναχουρλής, η Πανελλήνια Πρωταθλήτρια κα Ξανθή Μπιτζίδου, ο κ. Νίκος Λέμης από τον Παράδεισο Αμαρουσίου, ο κ. Αλέξανδρος Τσιρακίδης από τον Πανερυθραϊκό, η κα Ρίτα Λυμπεράκου από τον Ολυμπιακό Περιστερίου-Χαϊδαρίου, πολλοί επιφανείς δικηγόροι καθώς και πολλά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων.
Το Δ.Σ. του Πήγασου Κυψέλης εύχεται στους νεόνυμφους να έχουν ευτυχισμένη ζωή, καλή υγεία, μακροημέρευση και καλούς απογόνους. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γιώργος Λιανός είχε επιτυχημένη προσφορά στον Πήγασο Κυψέλης τόσο ως αθλητής, ιδιαίτερα στα αθλήματα της ποδηλασίας, του χάντμπολ και του σκακιού, όσο και ως δικηγόρος με σημαντικές δικαστικές επιτυχίες.
Ευχόμαστε ολόψυχα στο ζεύγος να μπορέσει να συνδυάσει τις πολλές και σημαντικές υποχρεώσεις του από την επιτυχημένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, με τις απαιτούμενες νέες υποχρεώσεις του από τον γάμο.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5210

Ευχές των Σωματείων μας για το 2023

Τα Δ.Σ. των Αθλητικών Σωματείων μας «Πήγασος Κυψέλης» και «Αετός Αθηνών» εύχονται σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αθλητικών τμημάτων, στους τεχνικούς, στα μέλη και στους φίλους των Σωματείων μας και σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Αθλητισμού, Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα και τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος 2023 με υγεία, χαρά, χαμόγελα, αγάπη, ευτυχία, ειρήνη, δύναμη, ελευθερία, πρόοδο και επιτυχίες ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5117

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. έγινε ο Γάμος της Μαρίας – Σοφίας Λιανού με τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρυσοβαλάντη. Το πιο Χαρούμενο, Ευτυχισμένο και Σημαντικό γεγονός, στην μέχρι σήμερα ζωή του ζεύγους, έγινε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλάνδρι με παρουσία των Οικογενειών, των Συγγενών και των φίλων του ζεύγους.

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. έγινε ο Γάμος της Μαρίας – Σοφίας Λιανού με τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρυσοβαλάντη. Το πιο Χαρούμενο, Ευτυχισμένο και Σημαντικό γεγονός, στην μέχρι σήμερα ζωή του ζεύγους, έγινε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλάνδρι με παρουσία των Οικογενειών, των Συγγενών και των φίλων του ζεύγους.

Στιγμές μεγάλης Συγκίνησης ήταν για τον Πρόεδρο του Πήγασου Κυψέλης Δημήτριο Λιανό και την εξαιρετική σύζυγό του Μαριάννα στην παρακολούθηση της Θρησκευτικής Τελετής του Θείου Μυστηρίου του Γάμου της Αγαπημένης τους Κόρης Μαρίας – Σοφίας Λιανού με τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρυσοβαλάντη Μινέτο, Αξιωματικό. Η Τελετή έγινε μέσα σε Θεία Κατάνυξη με παρουσία πλήθους Συγγενών και Αγαπημένων φίλων των νεονύμφων. Κουμπάροι στον Γάμο τους ήταν η Αρετή Αλεξανδροπούλου και ο Στυλιανός Σκαράκης.

Μετά την τέλεση του Γάμου η Χαρά συνεχίσθηκε σε σχετικά κοντινό Κέντρο της περιοχής. Από την Αθλητική Οικογένεια έδωσαν το παρόν, μεταξύ άλλων, ο κ. Αλέξανδρος Τσιρακίδης, ο κ. Νικόλαος Λέμης, ο κ. Ανδρέας Σπανουδάκης, ο κ. Μιχάλης Κοκκίνης, ο κ. Μανώλης Αναστασόπουλος, μέλη του Αθλητικού Σωματείου μας και άλλοι. Ο Πρόεδρος του Πήγασου Κυψέλης φαινόταν να έχει φωτεινότερο του συνήθους το βλέμμα του και χαμογελαστά τα μουστάκια του.

Το Δ.Σ. του Πήγασου Κυψέλης εύχεται στους νεόνυμφους να έχουν ευτυχισμένη ζωή, μακροημέρευση και καλούς απογόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία – Σοφία είναι εκείνη η οποία επιμελείται και φροντίζει το site και το e – mail του Πήγασου Κυψέλης. Όταν μάλιστα ήταν νεώτερη, είχε ενεργή επιτυχημένη αθλητική συμμετοχή ως Αθλήτρια του Πήγασου Κυψέλης ιδιαίτερα στο Σκάκι με πολλές νίκες και διακρίσεις και στην Ποδηλασία. Στην τελευταία μάλιστα είναι και Εθνικός Κριτής. Εάν θέλει ο Θεός, μπορεί και μελλοντικά να συμβάλλει με κάποιο τρόπο και πάλι και στην Αθλητική ενίσχυση της Ομάδας μας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=5099

Ευχές των Σωματείων μας για το 2021

Τα Δ.Σ. των Αθλητικών Σωματείων μας «Πήγασος Κυψέλης» και «Αετός Αθηνών» εύχονται σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αθλητικών τμημάτων, στους τεχνικούς, στα μέλη και στους φίλους των Σωματείων μας και σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Αθλητισμού, Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα και τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος 2021 με υγεία, χαρά, χαμόγελα, αγάπη, ευτυχία, ειρήνη, δύναμη, ελευθερία, πρόοδο και επιτυχίες ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4853

Σε Δημόσια Τελετή της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου (επί της Λεωφόρου Πανεπιστημίου) στις 22/7/2020, ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ με βαθμό Άριστα ο Γεώργιος Λιανός και έγινε η ορκωμοσία του.

Σε Δημόσια τελετή της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου (επί της Λεωφόρου Πανεπιστημίου) στις 22/7/2020, ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ με βαθμό Άριστα ο Γεώργιος Λιανός και έγινε η ορκωμοσία του.

Στην Δημόσια τελετή, που προΐστατο η Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Καλλιόπη Α. Χριστακάκου – Φωτιάδη, ήταν παρόντες οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ελάχιστοι προσκεκλημένοι.

Η Αθλητική μας Οικογένεια των τριών Σωματείων μας αισθάνεται υπερηφάνεια και χαρά για την τεράστια αυτή επιτυχία και διάκριση του Γιώργου Λιανού, δηλαδή την Ανακήρυξή του και την Ορκωμοσία του ως Διδάκτωρ και με βαθμό Άριστα, που έγινε ένα μήνα μετά την έγκριση με Άριστα του Διδακτορικού του. Επειδή ο Γιώργος Λιανός είναι επίλεκτο μέλος μας, επειδή το Διδακτορικό του έγινε στο Αθλητικό Δίκαιο, στο οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα Διδακτορικό στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα με το «καυτό» θέμα «Αθλητικό Αυτοδιοίκητο». Ο Γιώργος Λιανός είναι σήμερα Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, το Διδακτορικό του του ανοίγει ορίζοντες για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερη δουλειά και η Αθλητική Οικογένεια των τριών Αθλητικών Σωματείων μας χαίρεται διότι μπορεί να προσφέρει πολύπλευρα στον Ελληνικό Αθλητισμό, μέσω των διακρίσεων των μελών μας σε πολλούς σημαντικούς Τομείς του Ελληνικού Αθλητισμού, πέραν και των αμιγώς αθλητικών αγωνιστικών διακρίσεων.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4792

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/6/2020. Το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» του Γιώργου Λιανού είναι νομικό αθλητικό αριστούργημα, το 1ο και μοναδικό μέχρι σήμερα διδακτορικό στο κλάδο του Αθλητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και της επιστημονικής και αναλυτικής πληρότητάς του αποτελεί τεράστια και κεφαλαιώδους σημασίας προσφορά για τον Ελληνικό Αθλητισμό και την νομική γνώση των σημαντικών θεμελιωδών πτυχών του Αθλητικού Δικαίου. Με καθαρά αθλητικούς όρους το «έργο» αυτό αποτελεί «Μέγα Θρίαμβο» πρωτίστως βέβαια του ίδιου του Γιώργου Λιανού, στον οποίο αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια και ευχαριστίες για το σπουδαίο αυτό έργο του και την πολύτιμη με αυτό προσφορά του στον Ελληνικό Αθλητισμό, αλλά και της Αθλητικής Οικογένειας των τριών Αθλητικών Σωματείων μας των οποίων είναι μέλος, καθώς και όλου του Ελληνικού Αθλητισμού, του οποίου καλύπτει για πρώτη φορά σημαντικό νομικό κενό στην γνώση των δυσδιάκριτων ορίων ελεύθερης λειτουργίας και φορέων ελέγχου των αθλητικών νομικών προσώπων και των αθλητών.

Ο Γιώργος Λιανός είναι Διδάκτωρ με βαθμολογία άριστα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Βιβλίο του Διατριβή με θέμα «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» από τον κλάδο του Αθλητικού Δικαίου, του οποίου η παρουσίαση έγινε την Τρίτη 23/6/2020.

Το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» του Γιώργου Λιανού είναι νομικό αθλητικό αριστούργημα, το 1ο και μοναδικό μέχρι σήμερα διδακτορικό στο κλάδο του Αθλητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και της επιστημονικής και αναλυτικής πληρότητάς του αποτελεί τεράστια και κεφαλαιώδους σημασίας προσφορά για τον Ελληνικό Αθλητισμό και την νομική γνώση των σημαντικών θεμελιωδών πτυχών του Αθλητικού Δικαίου. Με καθαρά αθλητικούς όρους το «έργο» αυτό αποτελεί «Μέγα Θρίαμβο» πρωτίστως βέβαιατου ίδιου του Γιώργου Λιανού, στον οποίο αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια και  ευχαριστίες για το σπουδαίο  αυτό  έργο του  και  την  πολύτιμη  με  αυτό  προσφορά  του  στον  Ελληνικό Αθλητισμό, αλλά και της Αθλητικής Οικογένειας των τριών Αθλητικών Σωματείων μας των οποίων είναι μέλος, καθώς και όλου του Ελληνικού Αθλητισμού, του οποίου καλύπτει για πρώτη φορά σημαντικό νομικό κενό στην γνώση των δυσδιάκριτων ορίων ελεύθερης λειτουργίας και φορέων ελέγχου των αθλητικών νομικών προσώπων και των αθλητών.

Η παρουσίαση του διδακτορικού του Γιώργου Λιανού έγινε την Τρίτη 23/6/2020 ενώπιον Επταμελούς Επιτροπής αποτελουμένης από την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Κ. Χριστακάκου και τους καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Κ. Χριστοδούλου, Α. Καραμπατζό, Μ. Αυγουστιανάκη, Γ. Μεντή, Γ. Λαδογιάννη, Π. Νικολόπουλο.

Τίποτα συνήθως δεν γίνεται τελείως τυχαία στην ζωή. Ιδιαίτερα μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό, πολύτιμο και δύσκολο έργο, το οποίο αποτελεί πλέον ιστορικό γεγονός για το νομικό μέρος του Ελληνικού Αθλητισμού και φέρει την «σφραγίδα» του Γιώργου Λιανού. Έργο που απαιτούσε άριστη νομική γνώση του αντικειμένου, κατάρτιση, ικανότητα, δυνατότητα και αριστεία. Που απαιτούσε παράλληλα πολύπλευρη, σφαιρική, αλλά και λεπτομερή γνώση όλων των επί μέρους πραγματικών ζητημάτων της λειτουργίας του Αθλητισμού και των πτυχών τους, στην λειτουργία, στην πράξη, στο υφιστάμενο νομικό και διοικητικό εν γένει καθεστώς, όπως του Αγωνιστικού Αθλητισμού, των κανόνων διοικητικής λειτουργίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων εν γένει των αθλητικών φορέων, των αθλητικών νομικών προσώπων και των μελών τους, των αθλητών και των προπονητών και των διοικητικά εμπλεκομένων υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Που απαιτούσε υψηλή νομική γνώση της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, του Συντάγματος και των ορίων του, της ημεδαπής Αθλητικής Νομοθεσίας, των ξεχωριστών εξουσιών και δικαιοδοσιών αλλοδαπών αθλητικών φορέων (όπως Δ.Ο.Ε., Διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες, Διεθνή Αθλητικά Δικαστήρια κλπ) και των επίμαχων σημείων των αλληλοεμπλεκομένων αθλητικών κανονισμών. Που απαιτούσε επίσης γνώση αλλά και ικανότητα πληρέστερης αναζήτησης και ολοκληρωτικής λεπτομερούς ενημέρωσης όλων των σχετικών θεμάτων με αγάπη στο αντικείμενο, θέληση, ψυχή, θυσίες, επιμονή, πίστη και σχολαστικότητα στην έρευνα, στην αναζήτηση και στις λεπτομέρειες.

Ο Γιώργος Λιανός συνδέθηκε γρήγορα και με πάθος με την αριστεία, την οποία δεν αποχωρίσθηκε ποτέ. Ήταν σημαιοφόρος στις Παρελάσεις του Σχολείου ήδη και στη Δημοτική και στην συνέχεια και στην Μέση Εκπαίδευση, λόγω της κορυφαίας βαθμολογίας του  και της  αγάπης του  και  των  επιδόσεών του  στην  μάθηση.  Μεταξύ αυτών με ιδιαίτερη αγάπη και επίδοση στα Αρχαία Ελληνικά που είναι η μητέρα μάθησης και γνώσης. Με  άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας και της Αγγλικής Γλώσσας. Με μεταπτυχιακό στο ιδιαίτερα εκτεταμένο και πολύτιμο Αστικό Δίκαιο (πυλώνα του Δικαίου) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία φοίτησε και έχει το πτυχίο του ως ένας των κορυφαίων φοιτητών της. Με παραδόσεις από τον ίδιο του Αθλητικού Δικαίου και γνώση του αντικειμένου. Με Έφεση στην αναζήτηση και εξεύρεση και της τελευταίας λεπτομέρειας και στην επίλυση των αθλητικών νομικών θεμάτων και διαφορών και με διατύπωση θεμελιωμένων απόψεων.

Συνδέθηκε επίσης από πολύ μικρός με αγάπη και πάθος με τον αγωνιστικό αθλητισμό. Συμμετείχε σε επίσημους Ποδηλατικούς Αγώνες και σε Τοπικά Πρωταθλήματα  Ποδηλασίας στις Κατηγορίες Μίνι και Παίδων ως πολύ μαχητικός αθλητής ποδηλασίας του Σωματείου μας Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης, όπως σε Τοπικά Πρωταθλήματα Αττικής στον διάδρομο του Αεροδρομίου Τατοΐου και στο Γύρο Κορωπίου. Σε Πρωταθλήματα Χάντ-μπωλ Ανδρών ως βασικός και ιδιαίτερα ταλαντούχος τερματοφύλακας του Σωματείου μας Α.Ο. Αετός Αθηνών. Σε Πρωταθλήματα Σκακιού στις ηλικιακές σκακιέρες, ως μαχητικός Σκακιστής με την Ομάδα μας Σκακιού του Α.Ο.  Πήγασος Κυψέλης. Σε αγώνες Ακαδημιών Μπάσκετ με Ομάδα του Χαλανδρίου. Σε αγώνες ποδοσφαίρου με την ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Γιώργος Λιανός συμμετείχε επίσης ως μέλος Διοικήσεων Αθλητικών Ομοσπονδιών όπως της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών (Ε.Ο.ΠΑΓ.) και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Α.Ομ.Α.με.Α.), ενώ είναι Πρόεδρος στο Σωματείο μας Αθλητικός Όμιλος Αετός Αθηνών.

Επαγγελματικά ο Γιώργος Λιανός είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω έχοντας, μεταξύ άλλων, πολυσχιδή και μεγάλη νομική δραστηριότητα και δικηγορικές παραστάσεις σε αθλητικές εν γένει υποθέσεις και διαφορές (όπως Καταστατικά, Αρχαιρεσίες Αθλητικών Νομικών Προσώπων, Διαφορές για Αρχαιρεσίες, για Μεταγραφές,  για  Ποινές,  ΑΣΕΑΔ,  Ε.ΦΙ.Π., για διοικητικές  διαφορές κλπ),  με  πάραπολλές δικαστικές επιτυχίες.

Αυτή η  πολυεπίπεδη ενασχόλησή του  στον Αθλητισμό, η Γνώση της πραγματικής κατάστασης και της νομικής κατάστασης του Ελληνικού Αθλητισμού, των υφισταμένων εν γένει συνθηκών λειτουργίας του Αθλητισμού, δηλαδή της Ελληνικής Έννομης Τάξης για τον Αθλητισμό, της Διεθνούς Αθλητικής Έννομης Τάξης και της Ελευθερίας του «Συνεταιρίζεσθαι» στον Αθλητισμό, δηλαδή της προστασίας της  Ελευθερίας και της αυτονομίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον Ελληνικό Αθλητισμό, καθώς και των συχνά δυσδιάκριτων ορίων των μεταξύ τους δικαιοδοσιών και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων Αρχών, ήταν πολύτιμη για το διδακτορικό του, χωρίς βέβαια να αρκεί. Ο Γιώργος Λιανός επιδόθηκε με μεγάλο ζήλο στην μελέτη όλων των πτυχών του θέματος του διδακτορικού. Σε αυτά τα πλαίσια προέβη και σε άκρως επίπονη, λεπτομερέστατη και εξονυχιστική αναζήτηση, έρευνα και μελέτη των Νόμων, των Κανονισμών και γενικά της ισχύουσας αλλοδαπής Αθλητικής νομοθεσίας και Βιβλιογραφίας, κυρίως της Γαλλικής, και της Ελβετικής και γενικώτερα της Ευρωπαϊκής, καθώς και των αλλοδαπών διεθνών Αθλητικών Αρχών, των Ευρωπαϊκών Αθλητικών Δικαστηρίων και της Νομολογίας τους, όπως βέβαια  και τα ισχύοντα στην Ελλάδα για τον Αθλητισμό και εντόπισε, αξιολόγησε και ταξινόμησε υφιστάμενες μεταξύ τους νομικές διαφορές και όρια της δικαιοδοσίας τους, για τις οποίες ανάλωσε πολύ χρόνο. Όλα αυτά συνέβαλαν στο διδακτορικό του αριστούργημα «Αθλητικό Αυτοδιοίκητο», από το οποίο μπορούν πλέον όλοι οι επιθυμούντες Έλληνες ν’ ανατρέξουν και να βοηθηθούν για να κατανοήσουν τα πάρα πολύ σημαντικά και καίρια θέματα που απασχολούν τον Ελληνικό Αθλητισμό, που ποτέ πριν κανένας στο χώρο μας δεν μπορούσε να κατανοήσει με τόση ακρίβεια. Π.χ. που φθάνει και που εξαντλείται και σε τι η δυνατότητα αλλοδαπών αθλητικών φορέων (π.χ. Δ.Ο.Ε., Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, Διεθνή Αθλητικά Δικαστήρια κλπ) να επεμβαίνουν και να ελέγχουν τα Aθλητικά Σωματεία και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες στην Ελλάδα.

 Γιώργο, θερμότατα συγχαρητήρια και πάλι από την Αθλητική Οικογένεια των τριών Σωματείων μας. Είμαστε περήφανοι για σένα και σου ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια για σένα και για το καλό του Ελληνικού Αθλητισμού. Θεωρούμε την  συγγραφή του «Αθλητικού Αυτοδιοίκητου», πέραν της ούτως ή άλλως προσωπικής σου επιτυχίας και ως μία ακόμα μεγάλη αθλητική συνεισφορά και των τριών Σωματείων μας (Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Α.Ο. Αετός Αθηνών, ΑΣΑΜΕΑ Πήγασος Κυψέλης), επειδή προέρχεται από μέλος της αθλητικής μας οικογένειας και προστίθεται σε τεράστιες αθλητικές διακρίσεις αθλητών μας (σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Διεθνείς Αγώνες, δεκάδες χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, συμμετοχές αθλητών μας σε Εθνικές Ομάδες κλπ.), σε δεκάδες επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις των Σωματείων, σε άλλες τιμητικές διακρίσεις μελών μας κλπ. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4777

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ (12/2/2020).

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00΄ έως 20.15΄ από το Δ.Σ. της ΕΟΜοΠ η ετήσια τιμητική εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών, Σωματείων και προσωπικοτήτων για το 2019 και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στη διαδικασία της εκδήλωσης πρωτοστάτησαν από το Δ.Σ. της ΕΟΜοΠ ο Πρόεδρός της κ. Βελισσάριος Τρομπούκης και ο Γενικός Γραμματέας της  κ. Γεώργιος Αλικάκος, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Σε αυτή την εκδήλωση η οποία έγινε στα κατάμεστα γραφεία της ΕΟΜοΠ  στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ κ. Καπράλος, ο κ. Κάκκος από τη Γ.Γ.Α. και πολλοί άλλοι επίσημοι. Βραβεύθηκαν κατ’ αρχήν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του Μοντέρνου Πεντάθλου για τις διεθνείς και τις ελληνικές διακρίσεις τους, καθώς και Σωματεία, με ολοφάνερη την αισιοδοξία για την επιτυχία ολοένα μεγαλύτερων διεθνών διακρίσεων στο Μοντέρνο Πένταθλο. Τιμήθηκε από το Δ.Σ. της ΕΟΜοΠ, μεταξύ των άλλων, ο Πρόεδρος του Πήγασου Κυψέλης Δημήτρης Λιανός για τη προσφορά του στον Ελληνικό Αθλητισμό. Από τη πλευρά του ο κ. Δημήτρης Λιανός ευχαρίστησε το Δ.Σ. της ΕΟΜοΠ  για τη τιμητική βράβευσή του, το συνεχάρη για την επιτέλεση του πολύτιμου έργου του στην ΕΟΜοΠ, την ανάσταση και το δυνάμωμα του Μοντέρνου Πεντάθλου, την εξασφάλιση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα που καλλιεργεί, το οικονομικό νοικοκύρεμα της ΕΟΜοΠ παρά μάλιστα την δυσανάλογα μικρή επιχορήγηση που λαμβάνει και το γεγονός ότι δίνει μεγάλη σημασία και βοηθά πολύ στην ανάπτυξη του Μοντέρνου Πεντάθλου ακόμα και με το να μην επιβαρύνει οικονομικά τους αθλητές και τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, όπως δυστυχώς κάνουν άλλες αθλητικές Ομοσπονδίες στραγγαλίζοντας τα Σωματεία και τους αθλητές. Τέλος ευχήθηκε καλή δύναμη και συνέχιση στο επιτυχημένο έργο του Δ.Σ. στην Ομοσπονδία.

 Στη συνέχεια κόπηκε η πίτα και μοιράστηκαν τα κομμάτια, μαζί με γλυκίσματα, αναψυκτικά και καφέδες σε όλους τους παρευρισκόμενους αθλητές, αθλήτριες και παράγοντες   και  η  εκδήλωση   ολοκληρώθηκε  στην  ίδια  ευχάριστη   και  εορταστική ατμόσφαιρα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4720

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου μας «Α.Ο. Αετός Αθηνών» κ. Ευάγγελος Κακλαμάνος εξελέγη 2ος κατά σειρά στις αρχαιρεσίες που έγιναν στη Tακτική Γ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.Μο.Π) στις 23/10/2019 για την εκλογή 4 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μο.Π.

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου μας «Α.Ο. Αετός Αθηνών» κ. Ευάγγελος Κακλαμάνος  εξελέγη  2ος  κατά σειρά στις αρχαιρεσίες  που  έγιναν  στη  Tακτική  Γ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.Μο.Π) στις 23/10/2019 για την εκλογή 4 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μο.Π. Aποτελεί σημαντική επιτυχία για τον κ. Ευάγγελο Κακλαμάνο η εκλογή του αυτή στην Ε.Ο.Μο.Π., καθώς ο ίδιος είναι έμπειρο διοικητικό στέλεχος του Σωματείου μας  «Α.Ο. Αετός Αθηνών» με διάθεση προσφοράς και στο παρελθόν έχει ξαναασχοληθεί με τα διοικητικά της Ε.Ο.Μο.Π ως μέλος του Δ.Σ. αυτής. Συγχαρητήρια για την εκλογή του.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=4620